Начало | Новини | Резултати от трети приемен изпит на ПЧМГ

Новини

Резултати от трети приемен изпит на ПЧМГ

Писмените работи на учениците положили изпит на 03.07.2016 г. могат да бъдат разгледани от родител с ученик на 5, 6  и 7.07.2016 г. от 9.00 до 12.00 часа  в 7 кабинет на ПЧМГ. Необходимо е да се представи

картончето с входящ номер на ученика и лична карта на родителя.

ПЪРВА ЧАСТНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
Приемен тест по МАТЕМАТИКА
3 ЮЛИ 2016 ГОДИНА - 4 клас
Входящ № Първи модул Втори модул Общ брой точки Оценка
  Брой правилно решени задачи Брой точки 21 22 23 24 Брой точки    
  2 3 Общо                
6001     0 0         0 0 не се е явил
6002     0 0         0 0 не се е явил
6003     0 0         0 0 не се е явил
6004 8 4 12 28 4 5 0 3 12 40 Добър ( 4 )
6005 8 4 12 28 0 5 0 2 7 35 Добър ( 3.75 )
6006 9 7 16 39 3 0 0 9 12 51 Много добър ( 4.55 )
6007 10 8 18 44 7 5 5 10 27 71 Отличен ( 5.55 )
6008 10 8 18 44 7 5 0 5 17 61 Много добър ( 5.05 )
6009 9 8 17 42 7 5 0 3 15 57 Много добър ( 4.85 )
6010     0 0         0 0 не се е явил
6011     0 0         0 0 не се е явил
6012     0 0         0 0 не се е явил
6013     0 0         0 0 не се е явил
6014     0 0         0 0 не се е явил
6015     0 0         0 0 не се е явил
6016     0 0         0 0 не се е явил
6017 9 4 13 30 0 0 0 10 10 40 Добър ( 4 )
6018 7 7 14 35 0 5 0 4 9 44 Добър ( 4.2 )
6019     0 0         0 0 не се е явил
6020 10 8 18 44 3 5 5 10 23 67 Много добър ( 5.35 )
6021 9 9 18 45 3 5 0 9 17 62 Много добър ( 5.1 )
6022     0 0         0 0 не се е явил
6023     0 0         0 0 не се е явил
6024 10 10 20 50 10 5 5 3 23 73 Отличен ( 5.65 )
6025 10 7 17 41 7 0 5 10 22 63 Много добър ( 5.15 )
6026     0 0         0 0 не се е явил
6027     0 0         0 0 не се е явил
6028 8 6 14 34 3 5 5 4 17 51 Много добър ( 4.55 )
6029 8 7 15 37 3 5 0 3 11 48 Добър ( 4.4 )
6030     0 0         0 0 не се е явил
6031 8 8 16 40 3 0 0 10 13 53 Много добър ( 4.65 )
6032 8 6 14 34 0 5 0 1 6 40 Добър ( 4 )
6033     0 0         0 0 не се е явил
6034     0 0         0 0 не се е явил
6035 9 7 16 39 3 5 5 10 23 62 Много добър ( 5.1 )
6036 9 8 17 42 7 0 0 8 15 57 Много добър ( 4.85 )
6037 7 3 10 23 3 5 0 1 9 32 Добър ( 3.6 )
6038 7 6 13 32 3 0 5 5 13 45 Добър ( 4.25 )
6039     0 0         0 0 не се е явил
6040 8 6 14 34 0 5 0 4 9 43 Добър ( 4.15 )
6041     0 0         0 0 не се е явил
6042 9 8 17 42 7 5 0 10 22 64 Много добър ( 5.2 )
6043 7 7 14 35 7 0 0 5 12 47 Добър ( 4.35 )
6044 7 6 13 32 0 0 5 6 11 43 Добър ( 4.15 )
6045 9 5 14 33 7 0 0 2 9 42 Добър ( 4.1 )
6046     0 0         0 0 не се е явил
6047 8 6 14 34 0 5 5 2 12 46 Добър ( 4.3 )
6048     0 0         0 0 не се е явил
6049     0 0         0 0 не се е явил
6050     0 0         0 0 не се е явил
6051 7 6 13 32 0 0 0 3 3 35 Добър ( 3.75 )
6052 8 7 15 37 0 0 5 8 13 50 Много добър ( 4.5 )
6053 10 8 18 44 7 5 5 8 25 69 Много добър ( 5.45 )
6054 8 6 14 34 0 0 5 10 15 49 Добър ( 4.45 )
6055 10 8 18 44 0 5 5 2 12 56 Много добър ( 4.8 )
6056 8 7 15 37 3 5 0 5 13 50 Много добър ( 4.5 )
6057     0 0         0 0 не се е явил
6058     0 0         0 0 не се е явил
6059 9 7 16 39 7 5 0 3 15 54 Много добър ( 4.7 )
6060 10 8 18 44 0 0 0 1 1 45 Добър ( 4.25 )
6061 9 4 13 30 3 5 0 5 13 43 Добър ( 4.15 )
6062 9 7 16 39 3 0 0 0 3 42 Добър ( 4.1 )
6063     0 0         0 0 не се е явил
6064     0 0         0 0 не се е явил
6065 4 3 7 17 0 0 0 0 0 17 Слаб ( 2 )
6066 8 6 14 34 0 5 0 6 11 45 Добър ( 4.25 )
6067     0 0         0 0 не се е явил
6068 9 9 18 45 3 5 5 4 17 62 Много добър ( 5.1 )
6069 6 6 12 30 0 0 0 1 1 31 Добър ( 3.55 )
6070     0 0         0 0 не се е явил
6071     0 0         0 0 не се е явил
6072 8 8 16 40 7 0 0 10 17 57 Много добър ( 4.85 )
6073 10 9 19 47 0 0 5 8 13 60 Много добър ( 5 )
6074     0 0         0 0 не се е явил
6075     0 0         0 0 не се е явил
6076 9 8 17 42 0 5 0 4 9 51 Много добър ( 4.55 )
6077     0 0         0 0 не се е явил
6078 9 6 15 36 7 5 5 5 22 58 Много добър ( 4.9 )
6079 8 5 13 31 0 0 0 7 7 38 Добър ( 3.9 )
6080     0 0         0 0 не се е явил
6081 8 8 16 40 3 5 5 10 23 63 Много добър ( 5.15 )
6082     0 0         0 0 не се е явил
6083 9 4 13 30 0 0 5 10 15 45 Добър ( 4.25 )
6084 8 7 15 37 3 0 0 0 3 40 Добър ( 4 )
6085 9 4 13 30 0 5 0 2 7 37 Добър ( 3.85 )
6086     0 0         0 0 не се е явил
6087     0 0         0 0 не се е явил
6088 9 7 16 39 0 5 5 4 14 53 Много добър ( 4.65 )
6089     0 0         0 0 не се е явил
6090 8 3 11 25 0 5 0 2 7 32 Добър ( 3.6 )
6091 9 6 15 36 0 0 0 1 1 37 Добър ( 3.85 )
6092 10 5 15 35 0 5 0 0 5 40 Добър ( 4 )
6093 7 4 11 26 3 5 5 3 16 42 Добър ( 4.1 )
6094 6 4 10 24 0 0 0 2 2 26 Среден ( 3.3 )
6095     0 0         0 0 не се е явил
6096 8 6 14 34 0 5 5 7 17 51 Много добър ( 4.55 )
6097     0 0         0 0 не се е явил
6098 7 5 12 29 3 5 0 0 8 37 Добър ( 3.85 )
6099 10 9 19 47 7 5 5 6 23 70 Отличен ( 5.5 )
6100 8 7 15 37 0 5 0 6 11 48 Добър ( 4.4 )
6101 7 5 12 29 3 0 0 2 5 34 Добър ( 3.7 )
6102     0 0         0 0 не се е явил
6103     0 0         0 0 не се е явил
6104 10 8 18 44 3 5 0 10 18 62 Много добър ( 5.1 )
6105 6 5 11 27 0 0 0 0 0 27 Среден ( 3.35 )
6106     0 0         0 0 не се е явил
6107     0 0         0 0 не се е явил
6108 8 6 14 34 0 0 0 2 2 36 Добър ( 3.8 )
6109 10 7 17 41 7 5 5 4 21 62 Много добър ( 5.1 )
6110 10 9 19 47 0 5 5 10 20 67 Много добър ( 5.35 )
6111     0 0         0 0 не се е явил
6112 6 5 11 27 0 5 0 1 6 33 Добър ( 3.65 )
6113 7 5 12 29 0 0 0 4 4 33 Добър ( 3.65 )
6114 8 6 14 34 0 5 0 3 8 42 Добър ( 4.1 )
6115 8 4 12 28 0 5 0 1 6 34 Добър ( 3.7 )
6116 10 7 17 41 3 0 5 3 11 52 Много добър ( 4.6 )
6117 6 3 9 21 0 0 0 4 4 25 Среден ( 3.25 )
6118 9 5 14 33 7 5 5 10 27 60 Много добър ( 5 )
6119     0 0         0 0 не се е явил
6120     0 0         0 0 не се е явил
6121     0 0         0 0 не се е явил
6122     0 0         0 0 не се е явил
6123     0 0         0 0 не се е явил
6124 4 2 6 14 0 0 0 0 0 14 Слаб ( 2 )
6125 10 6 16 38 7 5 5 10 27 65 Много добър ( 5.25 )
6126 8 2 10 22 0 0 0 0 0 22 Среден ( 3.1 )
6127 9 7 16 39 4 0 5 2 11 50 Много добър ( 4.5 )
6128     0 0         0 0 не се е явил
6129     0 0         0 0 не се е явил
6130 9 4 13 30 4 0 5 0 9 39 Добър ( 3.95 )
6131     0 0         0 0 не се е явил
6132 9 7 16 39 7 5 0 3 15 54 Много добър ( 4.7 )
6133     0 0         0 0 не се е явил
6134     0 0         0 0 не се е явил
6135 10 6 16 38 0 5 0 6 11 49 Добър ( 4.45 )
6136     0 0         0 0 не се е явил
6137 9 5 14 33 0 0 5 2 7 40 Добър ( 4 )
6138 6 6 12 30 0 5 0 10 15 45 Добър ( 4.25 )
6139     0 0         0 0 не се е явил
6140 6 4 10 24 0 0 0 1 1 25 Среден ( 3.25 )
6141 8 4 12 28 0 0 0 1 1 29 Среден ( 3.45 )
6142     0 0         0 0 не се е явил
6143     0 0         0 0 не се е явил
6144 9 8 17 42 7 5 5 6 23 65 Много добър ( 5.25 )
6145     0 0         0 0 не се е явил
6146 10 6 16 38 0 5 5 1 11 49 Добър ( 4.45 )
6147 6 5 11 27 3 0 0 6 9 36 Добър ( 3,8 )
6148     0 0         0 0 не се е явил
6149 10 5 15 35 0 5 5 10 20 55 Много добър ( 4.75 )
6150     0 0         0 0 не се е явил
6151 8 2 10 22 0 5 0 1 6 28 Среден ( 3.4 )
6152 10 7 17 41 7 5 5 3 20 61 Много добър ( 5.05 )
6153     0 0         0 0 не се е явил
6154 9 7 16 39 10 5 5 3 23 62 Много добър ( 5.1 )
6155     0 0         0 0 не се е явил
6156     0 0         0 0 не се е явил
6157     0 0         0 0 не се е явил
6158     0 0         0 0 не се е явил
6159 10 6 16 38 3 5 0 6 14 52 Много добър ( 4.6 )
6160     0 0         0 0 не се е явил
6161     0 0         0 0 не се е явил
6162     0 0         0 0 не се е явил
6163 8 8 16 40 0 5 0 7 12 52 Много добър ( 4.6 )
6164     0 0         0 0 не се е явил
6165 7 5 12 29 0 0 0 0 0 29 Среден ( 3.45 )
6166     0 0         0 0 не се е явил
6167     0 0         0 0 не се е явил
6168     0 0         0 0 не се е явил
6169 9 2 11 24 0 5 0 2 7 31 Добър ( 3.55 )
6170     0 0         0 0 не се е явил
6171 8 7 15 37 0 0 0 3 3 40 Добър ( 4 )
6172 8 5 13 31 0 0 0 4 4 35 Добър ( 3.75 )
6173     0 0         0 0 не се е явил
6174     0 0         0 0 не се е явил
6175     0 0         0 0 не се е явил
6176 4 2 6 14 0 0 0 0 0 14 Слаб ( 2 )
6177 9 8 17 42 7 5 5 9 26 68 Много добър ( 5.4 )
6178     0 0         0 0 не се е явил
6179     0 0         0 0 не се е явил
6180     0 0         0 0 не се е явил
6181     0 0         0 0 не се е явил
6182     0 0         0 0 не се е явил
6183     0 0         0 0 не се е явил
6184     0 0         0 0 не се е явил
6185     0 0         0 0 не се е явил
6186     0 0         0 0 не се е явил
6187 8 7 15 37 7 5 0 2 14 51 Много добър ( 4.55 )
6188 8 8 16 40 0 5 5 4 14 54 Много добър ( 4.7 )
6189 5 5 10 25 0 5 0 2 7 32 Добър ( 3.6 )
6190     0 0         0 0 не се е явил
6191 8 5 13 31 0 0 0 0 0 31 Добър ( 3.55 )
6192 8 5 13 31 0 0 0 0 0 31 Добър ( 3.55 )
6193     0 0         0 0 не се е явил
6194 9 5 14 33 0 5 0 4 9 42 Добър ( 4.1 )
6195     0 0         0 0 не се е явил
6196     0 0         0 0 не се е явил
6197     0 0         0 0 не се е явил
6198     0 0         0 0 не се е явил
6199     0 0         0 0 не се е явил
6200     0 0         0 0 не се е явил
6201     0 0         0 0 не се е явил
6202     0 0         0 0 не се е явил
6203     0 0         0 0 не се е явил
6204     0 0         0 0 не се е явил
6205     0 0         0 0 не се е явил
6206     0 0         0 0 не се е явил
6207     0 0         0 0 не се е явил
6208     0 0         0 0 не се е явил
6209     0 0         0 0 не се е явил
6210     0 0         0 0 не се е явил
6211     0 0         0 0 не се е явил
6212     0 0         0 0 не се е явил
6213     0 0         0 0 не се е явил
6214     0 0         0 0 не се е явил
6215     0 0         0 0 не се е явил
6216     0 0         0 0 не се е явил
6217     0 0         0 0 не се е явил
6218     0 0         0 0 не се е явил
6219     0 0         0 0 не се е явил
6220 10 9 19 47 10 0 0 10 20 67 Много добър ( 5.35 )
6221 8 8 16 40 7 0 5 10 22 62 Много добър ( 5.1 )
6222     0 0         0 0 не се е явил
6223 7 6 13 32 0 0 0 2 2 34 Добър ( 3.7 )
6224 10 6 16 38 7 0 5 4 16 54 Много добър ( 4.7 )
6225     0 0         0 0 не се е явил
6226     0 0         0 0 не се е явил
6227 10 7 17 41 0 5 5 2 12 53 Много добър ( 4.65 )
6228     0 0         0 0 не се е явил
6229     0 0         0 0 не се е явил
6230     0 0         0 0 не се е явил
6231 10 8 18 44 3 5 0 7 15 59 Много добър ( 4.95 )
6232     0 0         0 0 не се е явил
6233     0 0         0 0 не се е явил
6234 8 3 11 25 0 5 0 4 9 34 Добър ( 3.7 )
6235 9 7 16 39 7 5 5 10 27 66 Много добър ( 5.3 )
6236 10 7 17 41 7 5 5 7 24 65 Много добър ( 5.25 )
6237     0 0         0 0 не се е явил
6238     0 0         0 0 не се е явил
6239     0 0         0 0 не се е явил
6240 9 8 17 42 7 5 0 3 15 57 Много добър ( 4.85 )
6241     0 0         0 0 не се е явил
6242 8 2 10 22 0 5 0 0 5 27 Среден ( 3.35 )
6243 7 4 11 26 7 0 5 4 16 42 Добър ( 4.1 )
6244     0 0         0 0 не се е явил
6245     0 0         0 0 не се е явил
6246     0 0         0 0 не се е явил
6247     0 0         0 0 не се е явил
6248     0 0         0 0 не се е явил
6249     0 0         0 0 не се е явил
6250     0 0         0 0 не се е явил
6251     0 0         0 0 не се е явил
6252     0 0         0 0 не се е явил
6253 10 6 16 38 0 0 0 4 4 42 Добър ( 4.1 )
6254 8 8 16 40 7 5 5 6 23 63 Много добър ( 5.15 )
6255     0 0         0 0 не се е явил
6256     0 0         0 0 не се е явил
6257 9 4 13 30 4 0 5 10 19 49 Добър ( 4.45 )
6258 9 3 12 27 0 0 0 0 0 27 Среден ( 3.35 )
6259 9 7 16 39 0 5 0 6 11 50 Много добър ( 4.5 )
6260 9 7 16 39 3 0 0 6 9 48 Добър ( 4.4 )
6261     0 0         0 0 не се е явил
6262 9 6 15 36 3 5 5 8 21 57 Много добър ( 4.85 )
6263 5 2 7 16 0 5 0 5 10 26 Среден ( 3.3 )
6264 7 7 14 35 0 0 0 2 2 37 Добър ( 3.85 )
6265 6 3 9 21 0 5 0 3 8 29 Среден ( 3.45 )
6266     0 0         0 0 не се е явил
6267     0 0         0 0 не се е явил

Лого - Международна награда на херцога на Единбург. One World Foundation LogoЕразъм+ Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт 2014-2020 г.Cambridge English Language Assessment preparation centre.

Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.
02/ 971 33 00;
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Начало | Новини | Резултати от трети приемен изпит на ПЧМГ