Начало | Новини | Първо класиране на приема на ПЧМГ за учебната 2016/2017 година

Новини

Първо класиране на приема на ПЧМГ за учебната 2016/2017 година

 

ПЪРВА ЧАСТНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
ПРИЕМ В 5 КЛАС
за учебната 2016/2017 година
ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
Входящ № Първи приемен изпит 12.06.2016 Втори приемен изпит 20.06.2016 Трети приемен изпит 03.07.2016 Крайна оценка
ПРИЕТИ
1 6128 Отличен ( 6 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 6 )
2 6195 Отличен ( 6 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 6 )
3 6196 Отличен ( 6 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 6 )
4 6216 Отличен ( 6 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 6 )
5 6026 Отличен ( 5.95 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.95 )
6 6075 Отличен ( 5.9 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.9 )
7 6230 не се е явил Отличен ( 5.9 ) не се е явил Отличен ( 5.9 )
8 6003 Отличен ( 5.85 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.85 )
9 6023 Отличен ( 5.85 ) Отличен ( 5.75 ) не се е явил Отличен ( 5.85 )
10 6058 Отличен ( 5.85 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.85 )
11 6107 Отличен ( 5.85 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.85 )
12 6119 Отличен ( 5.65 ) Отличен ( 5.85 ) не се е явил Отличен ( 5.85 )
13 6200 Отличен ( 5.85 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.85 )
14 6218 не се е явил Отличен ( 5.85 ) не се е явил Отличен ( 5.85 )
15 6121 Отличен ( 5.8 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.8 )
16 6129 Много добър ( 5.15 ) Отличен ( 5.8 ) не се е явил Отличен ( 5.8 )
17 6233 не се е явил Отличен ( 5.8 ) не се е явил Отличен ( 5.8 )
18 6041 Отличен ( 5.75 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.75 )
19 6082 Много добър ( 5.15 ) Отличен ( 5.75 ) не се е явил Отличен ( 5.75 )
20 6097 Отличен ( 5.6 ) Отличен ( 5.75 ) не се е явил Отличен ( 5.75 )
21 6170 Отличен ( 5.75 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.75 )
22 6217 Отличен ( 5.75 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.75 )
23 6012 Отличен ( 5.7 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.7 )
24 6106 Отличен ( 5.7 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.7 )
25 6201 Отличен ( 5.7 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.7 )
26 6202 Отличен ( 5.7 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.7 )
27 6024 Много добър ( 4.9 ) Много добър ( 4.9 ) Отличен ( 5.65 ) Отличен ( 5.65 )
28 6064 Отличен ( 5.65 ) Много добър ( 5.2 ) не се е явил Отличен ( 5.65 )
29 6086 Отличен ( 5.65 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.65 )
30 6162 Отличен ( 5.5 ) Отличен ( 5.65 ) не се е явил Отличен ( 5.65 )
31 6203 Отличен ( 5.65 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.65 )
32 6246 не се е явил Отличен ( 5.65 ) не се е явил Отличен ( 5.65 )
33 6080 Отличен ( 5.6 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.6 )
34 6102 Отличен ( 5.6 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.6 )
35 6103 Много добър ( 5.35 ) Отличен ( 5.6 ) не се е явил Отличен ( 5.6 )
36 6139 Отличен ( 5.6 ) Много добър ( 5.25 ) не се е явил Отличен ( 5.6 )
37 6198 Отличен ( 5.6 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.6 )
38 6199 Отличен ( 5.6 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.6 )
39 6204 Отличен ( 5.6 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.6 )
40 6205 Отличен ( 5.6 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.6 )
41 6007 Много добър ( 4.9 ) Много добър ( 5.1 ) Отличен ( 5.55 ) Отличен ( 5.55 )
42 6206 Отличен ( 5.55 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.55 )
43 6239 не се е явил Отличен ( 5.55 ) не се е явил Отличен ( 5.55 )
44 6015 Добър ( 3.95 ) Отличен ( 5.5 ) не се е явил Отличен ( 5.5 )
45 6099 Много добър ( 4.8 ) Много добър ( 5.05 ) Отличен ( 5.5 ) Отличен ( 5.5 )
46 6148 Много добър ( 4.5 ) Отличен ( 5.5 ) не се е явил Отличен ( 5.5 )
47 6159 Много добър ( 4.85 ) Отличен ( 5.5 ) Много добър ( 4.6 ) Отличен ( 5.5 )
48 6207 Отличен ( 5.5 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.5 )
49 6208 Отличен ( 5.5 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.5 )
50 6013 Много добър ( 5.45 ) не се е явил не се е явил Много добър ( 5.45 )
51 6030 Много добър ( 5.1 ) Много добър ( 5.45 ) не се е явил Много добър ( 5.45 )
52 6053 Много добър ( 4.65 ) Добър ( 4.4 ) Много добър ( 5.45 ) Много добър ( 5.45 )
53 6095 Много добър ( 5.45 ) не се е явил не се е явил Много добър ( 5.45 )
54 6131 Много добър ( 5.45 ) не се е явил не се е явил Много добър ( 5.45 )
55 6184 Много добър ( 5.45 ) не се е явил не се е явил Много добър ( 5.45 )
56 6209 Много добър ( 5.45 ) не се е явил не се е явил Много добър ( 5.45 )
57 6210 Много добър ( 5.45 ) не се е явил не се е явил Много добър ( 5.45 )
58 6211 Много добър ( 5.45 ) не се е явил не се е явил Много добър ( 5.45 )
59 6027 Много добър ( 5.4 ) не се е явил не се е явил Много добър ( 5.4 )
60 6042 Много добър ( 5.4 ) Много добър ( 5.25 ) Много добър ( 5.2 ) Много добър ( 5.4 )
61 6153 Добър ( 4.4 ) Много добър ( 5.4 ) не се е явил Много добър ( 5.4 )
62 6177 Много добър ( 5.3 ) Много добър ( 5.15 ) Много добър ( 5.40 ) Много добър ( 5.4 )
63 6185 Много добър ( 4.6 ) Много добър ( 5.4 ) не се е явил Много добър ( 5.4 )
64 6212 Много добър ( 5.4 ) не се е явил не се е явил Много добър ( 5.4 )
65 6213 Много добър ( 5.4 ) не се е явил не се е явил Много добър ( 5.4 )
66 6214 Много добър ( 5.4 ) не се е явил не се е явил Много добър ( 5.4 )
РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРИЕМА: ОТ 08.30 ДО 18.00 ЧАСА.
ПЪРВИ РЕЗЕРВИ
67 6020 Много добър ( 4.6 ) Много добър ( 5.05 ) Много добър ( 5.35 ) Много добър ( 5.35 )
68 6022 Много добър ( 5.35 ) не се е явил не се е явил Много добър ( 5.35 )
69 6028 Много добър ( 5.35 ) Много добър ( 5.15 ) Много добър ( 4.55 ) Много добър ( 5.35 )
70 6035 Много добър ( 4.85 ) Много добър ( 5.35 ) Много добър ( 5.1 ) Много добър ( 5.35 )
71 6059 Добър ( 4.3 ) Много добър ( 5.35 ) Много добър ( 4.7 ) Много добър ( 5.35 )
72 6110 Много добър ( 5.25 ) Много добър ( 5.35 ) Много добър ( 5.35 ) Много добър ( 5.35 )
73 6220 не се е явил Много добър ( 4.9 ) Много добър ( 5.35 ) Много добър ( 5.35 )
74 6238 не се е явил Много добър ( 5.35 ) не се е явил Много добър ( 5.35 )
75 6247 не се е явил Много добър ( 5.35 ) не се е явил Много добър ( 5.35 )
76 6127 Добър ( 3.9 ) Много добър ( 5.3 ) Много добър ( 4.5 ) Много добър ( 5.3 )
77 6235 не се е явил Много добър ( 4.7 ) Много добър ( 5.3 ) Много добър ( 5.3 )
78 6250 не се е явил Много добър ( 5.3 ) не се е явил Много добър ( 5.3 )
79 6125 Добър ( 4.35 ) Много добър ( 5.05 ) Много добър ( 5.25 ) Много добър ( 5.25 )
80 6144 Добър ( 4 ) не се е явил Много добър ( 5.25 ) Много добър ( 5.25 )
81 6236 не се е явил Много добър ( 5.1 ) Много добър ( 5.25 ) Много добър ( 5.25 )
82 6054 Много добър ( 5.2 ) не се е явил Добър ( 4.45 ) Много добър ( 5.2 )
83 6118 Добър ( 4.45 ) Много добър ( 5.2 ) Много добър ( 5 ) Много добър ( 5.2 )
84 6135 Много добър ( 5.2 ) Добър ( 4.45 ) Добър ( 4.45 ) Много добър ( 5.2 )
85 6224 не се е явил Много добър ( 5.2 ) Много добър ( 4.7 ) Много добър ( 5.2 )
86 6025 Много добър ( 4.6 ) Много добър ( 4.7 ) Много добър ( 5.15 ) Много добър ( 5.15 )
87 6057 Много добър ( 5.15 ) не се е явил не се е явил Много добър ( 5.15 )
88 6081 Много добър ( 4.9 ) Добър ( 4.4 ) Много добър ( 5.15 ) Много добър ( 5.15 )
89 6088 Много добър ( 5.15 ) Много добър ( 4.85 ) Много добър ( 4.65 ) Много добър ( 5.15 )
90 6194 Много добър ( 4.55 ) Много добър ( 5.15 ) Добър ( 4.1 ) Много добър ( 5.15 )
91 6254 не се е явил Много добър ( 4.85 ) Много добър ( 5.15 ) Много добър ( 5.15 )
92 6257 не се е явил Много добър ( 5.15 ) Добър ( 4.45 ) Много добър ( 5.15 )
РЕЗЕРВИ
93 6019 Много добър ( 5.1 ) Много добър ( 4.85 ) не се е явил Много добър ( 5.1 )
94 6021 Добър ( 4.4 ) Много добър ( 4.7 ) Много добър ( 5.1 ) Много добър ( 5.1 )
95 6029 Много добър ( 4.65 ) Много добър ( 5.1 ) Добър ( 4.4 ) Много добър ( 5.1 )
96 6038 Много добър ( 5.1 ) Много добър ( 4.7 ) Добър ( 4.25 ) Много добър ( 5.1 )
97 6068 Много добър ( 4.5 ) Много добър ( 4.95 ) Много добър ( 5.1 ) Много добър ( 5.1 )
98 6076 Много добър ( 4.75 ) Много добър ( 5.1 ) Много добър ( 4.55 ) Много добър ( 5.1 )
99 6104 Добър ( 3.8 ) Много добър ( 4.5 ) Много добър ( 5.1 ) Много добър ( 5.1 )
100 6109 Много добър ( 5 ) Много добър ( 4.85 ) Много добър ( 5.1 ) Много добър ( 5.1 )
101 6132 Много добър ( 4.8 ) Много добър ( 5.1 ) Много добър ( 4.7 ) Много добър ( 5.1 )
102 6137 Много добър ( 5.1 ) не се е явил Добър ( 4 ) Много добър ( 5.1 )
103 6154 Добър ( 4.45 ) не се е явил Много добър ( 5.1 ) Много добър ( 5.1 )
104 6171 Добър ( 3.75 ) Много добър ( 5.1 ) Добър ( 4 ) Много добър ( 5.1 )
105 6221 не се е явил Много добър ( 5.05 ) Много добър ( 5.1 ) Много добър ( 5.1 )
106 6225 не се е явил Много добър ( 5.1 ) не се е явил Много добър ( 5.1 )
107 6231 не се е явил Много добър ( 5.1 ) Много добър ( 4.95 ) Много добър ( 5.1 )
108 6008 Добър ( 4.2 ) не се е явил Много добър ( 5.05 ) Много добър ( 5.05 )
109 6009 Добър ( 3.75 ) Много добър ( 5.05 ) Много добър ( 4.85 ) Много добър ( 5.05 )
110 6045 Добър ( 4.35 ) Много добър ( 5.05 ) Добър ( 4.1 ) Много добър ( 5.05 )
111 6152 Много добър ( 4.6 ) Много добър ( 5 ) Много добър ( 5.05 ) Много добър ( 5.05 )
112 6187 Добър ( 4.45 ) Много добър ( 5.05 ) Много добър ( 4.55 ) Много добър ( 5.05 )
113 6036 Много добър ( 4.9 ) Много добър ( 5 ) Много добър ( 4.85 ) Много добър ( 5 )
114 6073 Много добър ( 4.5 ) Много добър ( 4.75 ) Много добър ( 5 ) Много добър ( 5 )
115 6078 Много добър ( 5 ) Много добър ( 5 ) Много добър ( 4.9 ) Много добър ( 5 )
116 6123 Добър ( 4.25 ) Много добър ( 5 ) не се е явил Много добър ( 5 )
117 6039 Много добър ( 4.8 ) Много добър ( 4.95 ) не се е явил Много добър ( 4.95 )
118 6043 Много добър ( 4.95 ) Много добър ( 4.6 ) Добър ( 4.35 ) Много добър ( 4.95 )
119 6116 Много добър ( 4.8 ) Много добър ( 4.95 ) Много добър ( 4.6 ) Много добър ( 4.95 )
120 6226 не се е явил Много добър ( 4.95 ) не се е явил Много добър ( 4.95 )
121 6156 Добър ( 4.4 ) Много добър ( 4.9 ) не се е явил Много добър ( 4.9 )
122 6072 Много добър ( 4.85 ) Добър ( 4.45 ) Много добър ( 4.85 ) Много добър ( 4.85 )
123 6180 Много добър ( 4.85 ) не се е явил не се е явил Много добър ( 4.85 )
124 6240 не се е явил Много добър ( 4.85 ) Много добър ( 4.85 ) Много добър ( 4.85 )
125 6262 не се е явил не се е явил Много добър ( 4.85 ) Много добър ( 4.85 )
126 6055 Добър ( 3.65 ) Много добър ( 4.7 ) Много добър ( 4.8 ) Много добър ( 4.8 )
127 6087 Много добър ( 4.8 ) не се е явил не се е явил Много добър ( 4.8 )
128 6188 Много добър ( 4.8 ) Много добър ( 4.65 ) Много добър ( 4.7 ) Много добър ( 4.8 )
129 6052 Много добър ( 4.75 ) Много добър ( 4.7 ) Много добър ( 4.5 ) Много добър ( 4.75 )
130 6089 Много добър ( 4.75 ) не се е явил не се е явил Много добър ( 4.75 )
131 6090 Много добър ( 4.75 ) Добър ( 4.25 ) Добър ( 3.6 ) Много добър ( 4.75 )
132 6149 Добър ( 3.9 ) Много добър ( 4.6 ) Много добър ( 4.75 ) Много добър ( 4.75 )
133 6006 Добър ( 4.3 ) Много добър ( 4.7 ) Много добър ( 4.55 ) Много добър ( 4.7 )
134 6084 Много добър ( 4.7 ) Добър ( 4.25 ) Добър ( 4 ) Много добър ( 4.7 )
135 6142 Добър ( 4.4 ) Много добър ( 4.7 ) не се е явил Много добър ( 4.7 )
136 6031 Добър ( 4.45 ) Добър ( 4.45 ) Много добър ( 4.65 ) Много добър ( 4.65 )
137 6167 Добър ( 4.35 ) Много добър ( 4.65 ) не се е явил Много добър ( 4.65 )
138 6183 Много добър ( 4.65 ) не се е явил не се е явил Много добър ( 4.65 )
139 6227 не се е явил Добър ( 4.35 ) Много добър ( 4.65 ) Много добър ( 4.65 )
140 6244 не се е явил Много добър ( 4.65 ) не се е явил Много добър ( 4.65 )
141 6147 Много добър ( 4.55 ) Много добър ( 4.65 ) Добър ( 3,80 ) Много добър ( 4.65 )
142 6062 Добър ( 3.55 ) Много добър ( 4.6 ) Добър ( 4.1 ) Много добър ( 4.6 )
143 6069 Много добър ( 4.6 ) не се е явил Добър ( 3.55 ) Много добър ( 4.6 )
144 6093 Много добър ( 4.6 ) Добър ( 4.1 ) Добър ( 4.1 ) Много добър ( 4.6 )
145 6133 Добър ( 3.65 ) Много добър ( 4.6 ) не се е явил Много добър ( 4.6 )
146 6163 Много добър ( 4.55 ) Добър ( 4.35 ) Много добър ( 4.6 ) Много добър ( 4.6 )
147 6096 Добър ( 4 ) Добър ( 4.3 ) Много добър ( 4.55 ) Много добър ( 4.55 )
148 6145 Среден ( 3.45 ) Много добър ( 4.55 ) не се е явил Много добър ( 4.55 )
149 6056 Добър ( 4 ) Добър ( 3.9 ) Много добър ( 4.5 ) Много добър ( 4.5 )
150 6130 Среден ( 3.2 ) Много добър ( 4.5 ) Добър ( 3.95 ) Много добър ( 4.5 )
151 6146 Добър ( 4.05 ) Много добър ( 4.5 ) Добър ( 4.45 ) Много добър ( 4.5 )
152 6164 Добър ( 4.2 ) Много добър ( 4.5 ) не се е явил Много добър ( 4.5 )
153 6259 не се е явил не се е явил Много добър ( 4.5 ) Много добър ( 4.5 )
154 6112 Добър ( 3.9 ) Добър ( 4.45 ) Добър ( 3.65 ) Добър ( 4.45 )
155 6248 не се е явил Добър ( 4.45 ) не се е явил Добър ( 4.45 )
156 6098 Добър ( 4.3 ) Добър ( 4.4 ) Добър ( 3.85 ) Добър ( 4.4 )
157 6100 Добър ( 4.05 ) Добър ( 3.9 ) Добър ( 4.4 ) Добър ( 4.4 )
158 6115 Добър ( 3.9 ) Добър ( 4.4 ) Добър ( 3.7 ) Добър ( 4.4 )
159 6260 не се е явил не се е явил Добър ( 4.4 ) Добър ( 4.4 )
160 6050 Добър ( 4.35 ) не се е явил не се е явил Добър ( 4.35 )
161 6047 не се е явил Среден ( 3.45 ) Добър ( 4.3 ) Добър ( 4.3 )
162 6079 Среден ( 3.35 ) Добър ( 4.3 ) Добър ( 3.9 ) Добър ( 4.3 )
163 6117 Добър ( 4.3 ) не се е явил Среден ( 3.25 ) Добър ( 4.3 )
164 6173 Добър ( 4.3 ) не се е явил не се е явил Добър ( 4.3 )
165 6060 Добър ( 4.05 ) Среден ( 3.35 ) Добър ( 4.25 ) Добър ( 4.25 )
166 6066 Добър ( 3.7 ) Добър ( 4.2 ) Добър ( 4.25 ) Добър ( 4.25 )
167 6070 Добър ( 4.25 ) Добър ( 4.2 ) не се е явил Добър ( 4.25 )
168 6074 Добър ( 4.2 ) Добър ( 4.25 ) не се е явил Добър ( 4.25 )
169 6083 Добър ( 3.8 ) Добър ( 3.55 ) Добър ( 4.25 ) Добър ( 4.25 )
170 6138 не се е явил Добър ( 4.05 ) Добър ( 4.25 ) Добър ( 4.25 )
171 6168 Добър ( 4.25 ) Добър ( 4.05 ) не се е явил Добър ( 4.25 )
172 6237 не се е явил Добър ( 4.25 ) не се е явил Добър ( 4.25 )
173 6018 не се е явил Среден ( 3.2 ) Добър ( 4.2 ) Добър ( 4.2 )
174 6092 Добър ( 3.95 ) Добър ( 4.2 ) Добър ( 4 ) Добър ( 4.2 )
175 6179 Добър ( 4.2 ) не се е явил не се е явил Добър ( 4.2 )
176 6191 Добър ( 3.75 ) Добър ( 4.2 ) Добър ( 3.55 ) Добър ( 4.2 )
177 6005 Добър ( 4.1 ) Добър ( 4.15 ) Добър ( 3.75 ) Добър ( 4.15 )
178 6037 Слаб ( 2 ) Добър ( 4.15 ) Добър ( 3.6 ) Добър ( 4.15 )
179 6040 не се е явил Добър ( 3.6 ) Добър ( 4.15 ) Добър ( 4.15 )
180 6044 Среден ( 3.4 ) Добър ( 4.1 ) Добър ( 4.15 ) Добър ( 4.15 )
181 6061 Добър ( 3.85 ) Добър ( 4.1 ) Добър ( 4.15 ) Добър ( 4.15 )
182 6091 Добър ( 3.75 ) Добър ( 4.15 ) Добър ( 3.85 ) Добър ( 4.15 )
183 6111 Среден ( 3.35 ) Добър ( 4.15 ) не се е явил Добър ( 4.15 )
184 6193 Добър ( 4.15 ) не се е явил не се е явил Добър ( 4.15 )
185 6253 не се е явил Добър ( 4.15 ) Добър ( 4.1 ) Добър ( 4.15 )
186 6114 Слаб ( 2 ) Среден ( 3.05 ) Добър ( 4.1 ) Добър ( 4.1 )
187 6192 Добър ( 4.1 ) Добър ( 3.5 ) Добър ( 3.55 ) Добър ( 4.1 )
188 6243 не се е явил Добър ( 4.05 ) Добър ( 4.1 ) Добър ( 4.1 )
189 6245 не се е явил Добър ( 4.05 ) не се е явил Добър ( 4.05 )
190 6001 Добър ( 4 ) не се е явил не се е явил Добър ( 4 )
191 6004 Среден ( 3.2 ) Добър ( 3.65 ) Добър ( 4 ) Добър ( 4 )
192 6017 Добър ( 3.5 ) Добър ( 3.85 ) Добър ( 4 ) Добър ( 4 )
193 6032 Добър ( 3.55 ) Добър ( 3.85 ) Добър ( 4 ) Добър ( 4 )
194 6143 Добър ( 4 ) не се е явил не се е явил Добър ( 4 )
195 6182 Добър ( 3.95 ) не се е явил не се е явил Добър ( 3.95 )
196 6189 Добър ( 3.6 ) Добър ( 3.95 ) Добър ( 3.6 ) Добър ( 3.95 )
197 6190 Добър ( 3.95 ) не се е явил не се е явил Добър ( 3.95 )
198 6085 Среден ( 3.2 ) Добър ( 3.8 ) Добър ( 3.85 ) Добър ( 3.85 )
199 6222 не се е явил Добър ( 3.85 ) не се е явил Добър ( 3.85 )
200 6264 не се е явил не се е явил Добър ( 3.85 ) Добър ( 3.85 )
201 6046 Добър ( 3.8 ) Добър ( 3.7 ) не се е явил Добър ( 3.8 )
202 6108 Слаб ( 2 ) не се е явил Добър ( 3.8 ) Добър ( 3.8 )
203 6120 Добър ( 3.8 ) не се е явил не се е явил Добър ( 3.8 )
204 6051 Добър ( 3.75 ) не се е явил Добър ( 3.75 ) Добър ( 3.75 )
205 6101 Добър ( 3.75 ) Добър ( 3.6 ) Добър ( 3.7 ) Добър ( 3.75 )
206 6172 Добър ( 3.55 ) Среден ( 3.1 ) Добър ( 3.75 ) Добър ( 3.75 )
207 6223 не се е явил Добър ( 3.75 ) Добър ( 3.7 ) Добър ( 3.75 )
208 6033 Добър ( 3.5 ) Добър ( 3.7 ) не се е явил Добър ( 3.7 )
209 6049 Добър ( 3.7 ) не се е явил не се е явил Добър ( 3.7 )
210 6234 не се е явил Слаб ( 2 ) Добър ( 3.7 ) Добър ( 3.7 )
211 6063 Добър ( 3.65 ) не се е явил не се е явил Добър ( 3.65 )
212 6113 Среден ( 3.35 ) не се е явил Добър ( 3.65 ) Добър ( 3.65 )
213 6140 Добър ( 3.65 ) Добър ( 3.5 ) Среден ( 3.25 ) Добър ( 3.65 )
214 6010 Среден ( 3.35 ) Добър ( 3.6 ) не се е явил Добър ( 3.6 )
215 6249 не се е явил Добър ( 3.6 ) не се е явил Добър ( 3.6 )
216 6134 Добър ( 3.55 ) не се е явил не се е явил Добър ( 3.55 )
217 6157 Добър ( 3.55 ) не се е явил не се е явил Добър ( 3.55 )
218 6158 Среден ( 3.1 ) Добър ( 3.55 ) не се е явил Добър ( 3.55 )
219 6169 Слаб ( 2 ) Среден ( 3.45 ) Добър ( 3.55 ) Добър ( 3.55 )
220 6181 Добър ( 3.55 ) Слаб ( 2 ) не се е явил Добър ( 3.55 )
221 6242 не се е явил Добър ( 3.55 ) Среден ( 3.35 ) Добър ( 3.55 )
222 6077 Добър ( 3.5 ) не се е явил не се е явил Добър ( 3.5 )
223 6161 Среден ( 3.05 ) Добър ( 3.5 ) не се е явил Добър ( 3.5 )
224 6197 Добър ( 3.5 ) не се е явил не се е явил Добър ( 3.5 )
225 6215 Добър ( 3.5 ) не се е явил не се е явил Добър ( 3.5 )
226 6067 Среден ( 3.45 ) не се е явил не се е явил Среден ( 3.45 )
227 6141 Слаб ( 2 ) Среден ( 3.45 ) Среден ( 3.45 ) Среден ( 3.45 )
228 6165 Среден ( 3.05 ) не се е явил Среден ( 3.45 ) Среден ( 3.45 )
229 6228 не се е явил Среден ( 3.45 ) не се е явил Среден ( 3.45 )
230 6251 не се е явил Среден ( 3.45 ) не се е явил Среден ( 3.45 )
231 6252 не се е явил Среден ( 3.45 ) не се е явил Среден ( 3.45 )
232 6265 не се е явил не се е явил Среден ( 3.45 ) Среден ( 3.45 )
233 6151 Среден ( 3.35 ) Среден ( 3.35 ) Среден ( 3.4 ) Среден ( 3.4 )
234 6176 Слаб ( 2 ) Среден ( 3.4 ) Слаб ( 2 ) Среден ( 3.4 )
235 6105 Среден ( 3.25 ) не се е явил Среден ( 3.35 ) Среден ( 3.35 )
236 6160 Среден ( 3.35 ) не се е явил не се е явил Среден ( 3.35 )
237 6258 не се е явил Среден ( 3.15 ) Среден ( 3.35 ) Среден ( 3.35 )
238 6094 Среден ( 3 ) Среден ( 3.05 ) Среден ( 3.3 ) Среден ( 3.3 )
239 6122 Среден ( 3.3 ) не се е явил не се е явил Среден ( 3.3 )
240 6263 не се е явил не се е явил Среден ( 3.3 ) Среден ( 3.3 )
241 6136 Среден ( 3.2 ) Среден ( 3 ) не се е явил Среден ( 3.2 )
242 6126 Среден ( 3.15 ) не се е явил Среден ( 3.1 ) Среден ( 3.15 )
243 6174 не се е явил Среден ( 3.15 ) не се е явил Среден ( 3.15 )
244 6002 Среден ( 3.1 ) не се е явил не се е явил Среден ( 3.1 )
245 6011 Среден ( 3.1 ) не се е явил не се е явил Среден ( 3.1 )
246 6014 Среден ( 3.05 ) Среден ( 3.05 ) не се е явил Среден ( 3.05 )
247 6065 Слаб ( 2 ) Среден ( 3.05 ) Слаб ( 2 ) Среден ( 3.05 )
248 6124 Слаб ( 2 ) Среден ( 3.05 ) Слаб ( 2 ) Среден ( 3.05 )
249 6048 Слаб ( 2 ) не се е явил не се е явил Слаб ( 2 )
250 6150 Слаб ( 2 ) не се е явил не се е явил Слаб ( 2 )
251 6155 Слаб ( 2 ) не се е явил не се е явил Слаб ( 2 )
252 6178 Слаб ( 2 ) не се е явил не се е явил Слаб ( 2 )
253 6232 не се е явил Слаб ( 2 ) не се е явил Слаб ( 2 )
254 6016 не се е явил не се е явил не се е явил не се е явил
255 6034 не се е явил не се е явил не се е явил не се е явил
256 6071 не се е явил не се е явил не се е явил не се е явил
257 6166 не се е явил не се е явил не се е явил не се е явил
258 6175 не се е явил не се е явил не се е явил не се е явил
259 6186 не се е явил не се е явил не се е явил не се е явил
260 6219 не се е явил не се е явил не се е явил не се е явил
261 6229 не се е явил не се е явил не се е явил не се е явил
262 6241 не се е явил не се е явил не се е явил не се е явил
263 6255 не се е явил не се е явил не се е явил не се е явил
264 6256 не се е явил не се е явил не се е явил не се е явил
265 6261 не се е явил не се е явил не се е явил не се е явил
266 6266 не се е явил не се е явил не се е явил не се е явил
267 6267 не се е явил не се е явил не се е явил не се е явил

Лого - Международна награда на херцога на Единбург. One World Foundation LogoЕразъм+ Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт 2014-2020 г.Cambridge English Language Assessment preparation centre.

Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.
02/ 971 33 00;
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Начало | Новини | Първо класиране на приема на ПЧМГ за учебната 2016/2017 година