Начало | Новини | Резултати от пробен изпит по математика

Новини

Резултати от пробен изпит по математика

Резултати от първи пробен изпит на ПЧМГ проведен на 10.12.2017 г.

 

ПЪРВА ЧАСТНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
Пробен тест по МАТЕМАТИКА
10 ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА - 4 клас
Име Училище Първи модул Втори модул Общ брой точки Оценка
      Брой правилно решени задачи Брой точки 21 22 23 24 Брой точки    
      2 3 4 Общо                
1 Борис Димитров Ангелов 107 ОУ 5 10 5 20 60 10 10 10 10 40 100 Отличен ( 6 )
2 Ралица Живкова Живина 134 СУ 5 10 5 20 60 10 10 10 10 40 100 Отличен ( 6 )
3 Сава Дима Събев ЧНУ"Питагор" 5 10 5 20 60 10 10 10 10 40 100 Отличен ( 6 )
4 Светлозар Тодоров Йотов ЧНУ "Питагор" 5 10 5 20 60 10 10 10 10 40 100 Отличен ( 6 )
5 Анна Андреева Цекова ЧНУ "Питагор" 5 10 5 20 60 10 10 10 7 37 97 Отличен ( 5.88 )
6 Богдан Любомиров Наков ЧНУ "Питагор" 5 9 5 19 57 10 10 10 10 40 97 Отличен ( 5.88 )
7 Ерик Ивайлов Иванов 104 ОУ 5 9 5 19 57 10 10 10 10 40 97 Отличен ( 5.88 )
8 Константин Константинов Стойчев ЧНУ "Питагор" 5 9 5 19 57 10 10 10 10 40 97 Отличен ( 5.88 )
9 Атанас Десиславов Шекерлетов ЧНУ "Питагор" 5 10 4 19 56 10 10 10 10 40 96 Отличен ( 5.84 )
10 Персиян Николов Цветков 31 СУЧЕМ 5 10 4 19 56 10 10 10 10 40 96 Отличен ( 5.84 )
11 Александър Николаев Николов ЧНУ "Питагор" 4 10 5 19 58 10 10 10 7 37 95 Отличен ( 5.8 )
12 Сияна Цветелинова Съйкова ЧНУ "Питагор" 5 9 5 19 57 10 10 10 8 38 95 Отличен ( 5.8 )
13 Ян Илиянов Йорданов ЧНУ "Питагор" 4 10 5 19 58 10 10 10 7 37 95 Отличен ( 5.8 )
14 Яни Станиславов Овчаров ЧНУ "Питагор" 4 9 5 18 55 10 10 10 10 40 95 Отличен ( 5.8 )
15 Александра Георгиева Георгиева 12 ОУ 5 8 5 18 54 10 10 10 10 40 94 Отличен ( 5.76 )
16 Виктория Емилова Якимова 30 СУ 5 8 5 18 54 10 10 10 10 40 94 Отличен ( 5.76 )
17 Ради Иван-Асен Иванов ЧНУ "Питагор" 5 9 5 19 57 10 10 7 10 37 94 Отличен ( 5.76 )
18 Никола Николай Тодоров ЧНУ "Питагор" 5 9 5 19 57 7 10 10 10 37 94 Отличен ( 5.76 )
19 Атанас Атанасов Филев ЧНУ"Питагор" 5 10 4 19 56 10 10 10 7 37 93 Отличен ( 5.72 )
20 Данаил Мирославов Славчев 109 ОУ 5 10 4 19 56 10 10 10 7 37 93 Отличен ( 5.72 )
21 Лиа Красимирова Боянова ЧНУ "Питагор" 5 9 4 18 53 10 10 10 10 40 93 Отличен ( 5.72 )
22 Ясен Спасов Димчов ЧНУ "Питагор" 5 9 4 18 53 10 10 10 10 40 93 Отличен ( 5.72 )
23 Калоян Иванов Пенев ЧНУ "Питагор" 3 10 5 18 56 10 10 9 7 36 92 Отличен ( 5.68 )
24 Мартин Димитров Янков 126 ОУ 4 8 5 17 52 10 10 10 10 40 92 Отличен ( 5.68 )
25 Ивайло Димитров Симов ЧНУ "Питагор" 5 9 4 18 53 10 10 9 9 38 91 Отличен ( 5.64 )
26 Ирина Димитрова Ганчева ЧНУ "Питагор" 5 10 4 19 56 10 10 10 5 35 91 Отличен ( 5.64 )
27 Виктор Младенов ЧОУ 5 9 4 18 53 6 10 10 10 36 89 Отличен ( 5.56 )
28 Надежда Николаева Гагова 43 ОУ 4 7 5 16 49 10 10 10 10 40 89 Отличен ( 5.56 )
29 Ния Цветелинова Цветанска 23 СУ 5 8 4 17 50 10 10 9 10 39 89 Отличен ( 5.56 )
30 Лора Антонова Иванова 107 ОУ 4 9 4 17 51 10 10 10 7 37 88 Отличен ( 5.52 )
31 Виктория Петрова Димитрова ЧНУ "Питагор" 5 8 4 17 50 10 10 10 7 37 87 Много добър ( 5.48 )
32 Кирил Манолов Курдаланов ЧНУ "Питагор" 4 10 3 17 50 7 10 10 10 37 87 Много добър ( 5.48 )
33 Лора Бориславова Димитрова ЧНУ "Питагор" 4 9 4 17 51 10 10 8 7 35 86 Много добър ( 5.44 )
34 Никола Стефанов Димитров ЧНУ "Питагор" 4 8 4 16 48 10 10 10 8 38 86 Много добър ( 5.44 )
35 Аглая-Катерина Иванова Стаменова ЧНУ "Питагор" 5 10 3 18 52 10 7 7 9 33 85 Много добър ( 5.4 )
36 Даниел Иванов Мальов ЧНУ "Питагор" 5 10 3 18 52 10 7 8 8 33 85 Много добър ( 5.4 )
37 Инаят Ерланулы Опаш ЧНУ "Питагор" 5 10 3 18 52 10 10 7 6 33 85 Много добър ( 5.4 )
38 Кирил Кирилов Кирилов 22 СУ 4 9 3 16 47 10 10 8 10 38 85 Много добър ( 5.4 )
39 Владимир Мирославов Стефанов ЧНУ "Питагор" 5 7 5 17 51 10 10 8 5 33 84 Много добър ( 5.36 )
40 Евгени Ясенов Комсалов 2 СУ 5 9 2 16 45 10 10 10 9 39 84 Много добър ( 5.36 )
41 Габриела Радославова Димитрова 4ОУ 4 9 4 17 51 4 10 10 8 32 83 Много добър ( 5.32 )
42 Савина Стоянова Иванова ЧНУ"Питагор" 5 10 2 17 48 10 10 10 5 35 83 Много добър ( 5.32 )
43 Петър Красимиров Божков 119 СУ 4 8 3 15 44 10 10 10 8 38 82 Много добър ( 5.28 )
44 Татяна Анастасиу Кувериану ЧНУ "Питагор" 5 8 4 17 50 7 10 10 5 32 82 Много добър ( 5.28 )
45 Христо Кирилов Кирчев 163 ОУ 4 8 4 16 48 10 10 7 7 34 82 Много добър ( 5.28 )
46 Васил Георгиев Дорев 88 СУ 5 8 3 16 46 10 10 9 6 35 81 Много добър ( 5.24 )
47 Мария Христова Стоянова 145 ОУ 5 9 4 18 53 10 10 1 7 28 81 Много добър ( 5.24 )
48 Мартин Момчилов Шопов 107 ОУ 5 10 3 18 52 10 3 10 6 29 81 Много добър ( 5.24 )
49 Стела Николаева Генчева ЧНУ "Питагор" 4 9 3 16 47 7 10 10 7 34 81 Много добър ( 5.24 )
50 Яна Евгениева Радева 19 СУ 4 8 3 15 44 10 10 7 10 37 81 Много добър ( 5.24 )
51 Велина Богомилова Маноилова 51 СУ 5 8 3 16 46 10 10 6 8 34 80 Много добър ( 5.2 )
52 Карина Любомирова Момчилова ЕСПА 4 9 5 18 55 7 7 5 6 25 80 Много добър ( 5.2 )
53 Кристиан Христофоров Петков 19 СУ 4 7 3 14 41 10 10 10 9 39 80 Много добър ( 5.2 )
54 Орлин Орлинов Япраков 11 ОУ 5 6 3 14 40 10 10 10 10 40 80 Много добър ( 5.2 )
55 Филип Радославов Аспарухов ЧНУ "Питагор" 5 7 3 15 43 7 10 10 10 37 80 Много добър ( 5.2 )
56 Александра Петрова Касърова 40 ОУ 5 7 4 16 47 7 10 10 5 32 79 Много добър ( 5.16 )
57 Момчил Радославов Николов   4 7 5 16 49 7 10 8 4 29 78 Много добър ( 5.12 )
58 Никола Бориславов Георгиев 129 ОУ 5 7 3 15 43 10 10 10 5 35 78 Много добър ( 5.12 )
59 Теодор Любомиров Гюров 5 ОУ 5 7 3 15 43 6 10 10 9 35 78 Много добър ( 5.12 )
60 Илиян Данчилов Йорданов 36 СУ 5 6 4 15 44 10 10 5 7 32 76 Много добър ( 5.04 )
61 Велизар Янев Вълчев 105 СУ 4 9 3 16 47 6 10 8 4 28 75 Много добър ( 5 )
62 Виктор Боянов Добренов 12 СУ 5 10 3 18 52 4 10 5 4 23 75 Много добър ( 5 )
63 Марто Владимиров Малчев 20 ОУ 3 7 3 13 39 10 10 10 6 36 75 Много добър ( 5 )
64 Стамен Николаев Дамянов 21 ОУ 4 7 1 12 33 10 10 10 6 36 69 Много добър ( 4.76 )
65 Теодор Иванов Манахилов 98 НУ 5 8 2 15 42 6 10 2 9 27 69 Много добър ( 4.76 )
66 Борис Илиев Сапунджиев 120 ОУ 5 7 3 15 43 10 10 0 5 25 68 Много добър ( 4.72 )
67 Мартин Веселинов Йорданов 5 ОУ 4 7 2 13 37 7 10 8 6 31 68 Много добър ( 4.72 )
68 Aнтония Антонова Петрова ЧНУ "Питагор" 4 7 3 14 41 7 10 4 4 25 66 Много добър ( 4.64 )
69 Божидар Георгиев Георгиев 41 ОУ 4 7 2 13 37 10 10 0 9 29 66 Много добър ( 4.64 )
70 Денис Емилов Иванов ЧНУ "Питагор" 3 9 1 13 37 10 10 3 6 29 66 Много добър ( 4.64 )
71 Елица Георгиева Велева 105 СУ 4 6 4 14 42 7 10 5 2 24 66 Много добър ( 4.64 )
72 Йоанна Огнянова Георгиева 119 СУ 4 6 2 12 34 6 10 10 4 30 64 Много добър ( 4.56 )
73 Николай Дюлгеров 18 СУ 5 8 2 15 42 10 10 1 1 22 64 Много добър ( 4.56 )
74 Мария Стоянова Чолакова 73 СУ 5 5 2 12 33 7 10 5 7 29 62 Добър ( 4.48 )
75 Здравко Тодоров Димитров 98 НУ 5 8 2 15 42 7 7 2 3 19 61 Добър ( 4.44 )
76 Сианна Иванова 11 ОУ 4 7 1 12 33 7 10 9 2 28 61 Добър ( 4.44 )
77 Андрей Христов Христов 19 СУ 4 8 1 13 36 10 0 9 5 24 60 Добър ( 4.4 )
78 Антраник Степан 11 ОУ 2 6 2 10 30 10 10 3 7 30 60 Добър ( 4.4 )
79 Лилия Танчева ЧНУ"Питагор" 2 9 4 15 47 3 0 3 7 13 60 Добър ( 4.4 )
80 Давид Петров Господинов 18 СУ 4 6 2 12 34 3 10 10 0 23 57 Добър ( 4.28 )
81 Петър Арнаудов 145 ОУ 3 5 3 11 33 7 7 5 5 24 57 Добър ( 4.28 )
82 Миро Юние Джан 139 СУ 4 7 2 13 37 3 4 6 6 19 56 Добър ( 4.24 )
83 Филип Стоичков 20 ЧОУ 4 6 3 13 38 3 10 2 2 17 55 Добър ( 4.2 )
84 Катерина Николаева Пандурова 51 СУ 4 5 1 10 27 4 10 6 7 27 54 Добър ( 4.16 )
85 Михаела Станиславова Дункова 39 СУ 4 5 3 12 35 10 3 2 4 19 54 Добър ( 4.16 )
86 Александра Иванова Дойчевска 119 СУ 1 6 4 11 36 3 0 5 8 16 52 Добър ( 4.08 )
87 Райна Филипова Петкова 51 ОУ 5 5 2 12 33 10 0 0 9 19 52 Добър ( 4.08 )
88 Борис Станков БГ школо 2 6 1 9 26 7 10 3 5 25 51 Добър ( 4.04 )
89 Рая Велизарова Петкова 119 СУ 2 6 2 10 30 6 10 1 4 21 51 Добър ( 4.04 )
90 Дамяна Валентинова Видолова 25 ОУ 1 4 0 5 14 10 10 5 10 35 49 Добър ( 3.96 )
91 Калина Боровска 41 ОУ 2 5 1 8 23 0 10 7 9 26 49 Добър ( 3.96 )
92 Славея Андреева Харачарова 73 СУ 4 5 2 11 31 10 0 0 8 18 49 Добър ( 3.96 )
93 Михаил Николаев Желязков 41 ОУ 4 7 0 11 29 10 0 3 6 19 48 Добър ( 3.92 )
94 Мария Огнянова Горчева 112 ОУ 5 6 1 12 32 7 0 4 4 15 47 Добър ( 3.88 )
95 Петър Иванов Каменов 145 ОУ 5 5 2 12 33 6 0 0 8 14 47 Добър ( 3.88 )
96 Юлита Борисова Балева ЧНУ "Питагор" 3 5 0 8 21 3 7 7 8 25 46 Добър ( 3.84 )
97 Явор Кънчев Матев 104 ОУ 5 7 0 12 31 3 0 8 4 15 46 Добър ( 3.84 )
98 Григорий Радостинов Вазов ЧНУ "Питагор" 1 7 1 9 27 3 10 2 3 18 45 Добър ( 3.8 )
99 Лора Василева Грозданова 108 СУ 3 6 1 10 28 7 0 4 6 17 45 Добър ( 3.8 )
100 Диана Лъчезарова Иванова 10 СУ 3 6 4 13 40 3 0 1 0 4 44 Добър ( 3.76 )
101 Мехназ Джахан Шалим Сара 54 СУ 5 2 2 9 24 6 10 1 3 20 44 Добър ( 3.76 )
102 Виктор Станоев Станоев 145 ОУ 4 5 2 11 31 0 10 0 1 11 42 Добър ( 3.68 )
103 Ивайло Калоянов Илиев 31 СУЧЕМ 5 5 2 12 33 0 0 4 5 9 42 Добър ( 3.68 )
104 Стилиан Китанов   4 2 4 10 30 3 0 3 5 11 41 Добър ( 3.64 )
105 Ива Иванова Иванова гр. Благоевград 5 СУ 3 6 2 11 32 3 0 0 5 8 40 Добър ( 3.6 )
106 Калоян Александров Кутрев 18 СУ 4 2 2 8 22 3 7 2 6 18 40 Добър ( 3.6 )
107 Кристина Светлинова Колова 19 СУ 3 6 2 11 32 3 0 3 1 7 39 Добър ( 3.56 )
108 Константин Атанасов Иванов 32 СУ 3 4 2 9 26 7 0 2 3 12 38 Добър ( 3.52 )
109 Мартин Евгениев Аронов 134 СУ 2 6 2 10 30 3 0 0 5 8 38 Добър ( 3.52 )
110 Теодора Димитрова Атанасова 10 СУ 2 5 1 8 23 0 0 6 9 15 38 Добър ( 3.52 )
111 Дамян Христов Градинарски 12 СУ 2 6 1 9 26 6 0 4 1 11 37 Среден ( 3.48 )
112 Илия Димитров Иванов 19 СУ 0 4 2 6 20 7 0 4 6 17 37 Среден ( 3.48 )
113 Симеон Чавдаров Димитров 51 СУ 3 0 2 5 14 10 7 1 5 23 37 Среден ( 3.48 )
114 Петър Венциславов Бонев 36 СУ 5 5 1 11 29 3 3 0 1 7 36 Среден ( 3.44 )
115 Елица Русланова ЧОУ "Д-р Петър Берон" 0 4 0 4 12 7 10 5 2 24 36 Среден ( 3.44 )
116 Ванеса Йорданова 45 ОУ 1 2 3 6 20 3 0 6 5 14 34 Среден ( 3.36 )
117 Васко Красимиров Васков 104 ОУ 4 4 1 9 24 6 0 0 4 10 34 Среден ( 3.36 )
118 Виктор Веселинов Кунев 104 ОУ 2 2 3 7 22 0 7 0 4 11 33 Среден ( 3.32 )
119 Яна Йорданова Велева ЧОУ "Азбуки" 4 2 1 7 18 3 3 2 5 13 31 Среден ( 3.24 )
120 Стефан Горанов Йонов 139 ОУ 1 2 3 6 20 3 0 1 6 10 30 Среден ( 3.2 )
121 Теодосий Силвестър Добрев 55 ОУ 4 5 0 9 23 0 0 3 3 6 29 Среден ( 3.16 )
122 Добрина Добринова Тодорова 35 СУ 2 3 2 7 21 3 0 1 2 6 27 Среден ( 3.08 )
123 Камен Боян Сапунджиев 22 СУ 1 4 2 7 22 0 0 0 5 5 27 Среден ( 3.08 )
124 Стефания Стефанова Рафаилова ЧОУ Джани Родари 4 2 2 8 22 0 0 2 2 4 26 Среден ( 3.04 )
125 Николай Георгиев Вълков гр.Стара Загора 2 4 2 8 24 0 0 0 1 1 25 Среден ( 3 )
126 Алина Игор Стоянова ЧОУ П. Берон 1 4 1 6 18 3 0 1 0 4 22 Слаб ( 2 )
127 Сергей Николаев ЧСУ Българско школо 4 2 1 7 18 0 0 1 1 2 20 Слаб ( 2 )
128 Никола Пламенов Петков "Петър Берон" 2 1 0 3 7 0 0 0 0 0 7 Слаб ( 2 )

 

ПЪРВА ЧАСТНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
Пробен тест по МАТЕМАТИКА
10 ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА - 5 клас
Име Училище Първи модул Втори модул Общ брой точки Оценка
      Брой правилно решени задачи Брой точки 21 22 23 24 Брой точки    
      2 3 4 Общо                
1 Борис Калинов Азгоров ПЧМГ 5 10 5 20 60 10 10 9 10 39 99 Отличен ( 5.96 )
2 Милен Миленов Шуманов ПЧМГ 5 10 5 20 60 10 10 9 10 39 99 Отличен ( 5.96 )
3 Алберт Константин Асенов Иваницов ПЧМГ 4 10 5 19 58 10 10 9 10 39 97 Отличен ( 5.88 )
4 Андрей Николаев Младенов ПЧМГ 5 9 5 19 57 10 10 10 10 40 97 Отличен ( 5.88 )
5 Николай Петров Гурков ПЧМГ 5 9 5 19 57 10 10 10 10 40 97 Отличен ( 5.88 )
6 Георги Георгиев Славчев ПЧМГ 4 10 5 19 58 10 10 8 10 38 96 Отличен ( 5.84 )
7 Георги Мирославов Николов ПЧМГ 5 10 4 19 56 10 10 10 10 40 96 Отличен ( 5.84 )
8 Део Станислав Дамянов ПЧМГ 5 10 5 20 60 10 6 9 10 35 95 Отличен ( 5.8 )
9 Деодор Асенов Величков ПЧМГ 5 10 5 20 60 6 10 9 10 35 95 Отличен ( 5.8 )
10 Мартин Драгомиров Стойнев ПЧМГ 5 10 5 20 60 10 6 9 10 35 95 Отличен ( 5.8 )
11 Анас Аднан Макхзум ПЧМГ 5 9 4 18 53 10 10 9 10 39 92 Отличен ( 5.68 )
12 Илия Константинов Василев ПЧМГ 5 10 5 20 60 7 6 8 10 31 91 Отличен ( 5.64 )
13 Адриан Илианов Райчев ПЧМГ 2 9 5 16 51 10 7 10 10 37 88 Отличен ( 5.52 )
14 Николай Владимиров Савов ПЧМГ 4 8 5 17 52 10 10 6 10 36 88 Отличен ( 5.52 )
15 Катерина Горан Кадиева ПЧМГ 5 10 4 19 56 7 6 10 8 31 87 Много добър ( 5.48 )
16 Милена Владимирова Харизанова ПЧМГ 5 9 4 18 53 10 6 7 10 33 86 Много добър ( 5.44 )
17 Никола Стефанов Луков ПЧМГ 4 9 5 18 55 10 6 4 10 30 85 Много добър ( 5.4 )
18 Димана Любомирова Чакърова ПЧМГ 5 10 4 19 56 10 0 7 10 27 83 Много добър ( 5.32 )
19 Симона Николаева Танкова ПЧМГ 4 8 5 17 52 10 3 8 10 31 83 Много добър ( 5.32 )
20 Явор Йорданов Симеонов ПЧМГ 3 7 5 15 47 10 10 6 10 36 83 Много добър ( 5.32 )
21 Борис Веселинов Ханджиев ПЧМГ 5 10 5 20 60 7 3 2 10 22 82 Много добър ( 5.28 )
22 Илияна Веселинова Сладкова ПЧМГ 5 9 3 17 49 10 7 6 10 33 82 Много добър ( 5.28 )
23 Виктор Красимиров Георгиев ПЧМГ 4 9 4 17 51 7 3 10 10 30 81 Много добър ( 5.24 )
24 Калина Любомирова Атанасова ПЧМГ 4 9 4 17 51 10 6 3 10 29 80 Много добър ( 5.2 )
25 Калоян Венциславов Павлов ПЧМГ 5 8 5 18 54 10 4 2 10 26 80 Много добър ( 5.2 )
26 Никола Димитров Николов ПЧМГ 3 10 2 15 44 10 10 4 10 34 78 Много добър ( 5.12 )
27 Франческо Джовани Де Кринис ПЧМГ 3 8 4 15 46 10 3 9 10 32 78 Много добър ( 5.12 )
28 Мартин Ивайлов Борисов ПЧМГ 5 10 4 19 56 10 6 5 0 21 77 Много добър ( 5.08 )
29 Магдалена Петрова Николова ПЧМГ 3 8 4 15 46 10 7 3 10 30 76 Много добър ( 5.04 )
30 Славея Иванова Нушева ПЧМГ 5 7 4 16 47 7 6 6 10 29 76 Много добър ( 5.04 )
31 Борис Мартинов Тодоров ПЧМГ 3 7 5 15 47 10 4 4 10 28 75 Много добър ( 5 )
32 Оги Огнян Гложев ПЧМГ 2 8 5 15 48 10 4 2 10 26 74 Много добър ( 4.96 )
33 Стефан Иванов Стайков ПЧМГ 4 9 4 17 51 7 3 3 10 23 74 Много добър ( 4.96 )
34 Йвайла Ивайлова Щипалова 51 ОУ 4 9 2 15 43 7 3 9 10 29 72 Много добър ( 4.88 )
35 Виктор Пенев ПЧМГ 4 8 4 16 48 10 0 6 8 24 72 Много добър ( 4.88 )
36 Велина Любомирова Станева ПЧМГ 4 9 2 15 43 10 0 8 10 28 71 Много добър ( 4.84 )
37 Цветан Калинов Цветанов НУКК 5 6 4 15 44 6 10 1 10 27 71 Много добър ( 4.84 )
38 Огнян Димитров Димитров ПЧМГ 5 7 3 15 43 10 4 10 2 26 69 Много добър ( 4.76 )
39 Мира Иванова Георгиева ПЧМГ 3 7 3 13 39 10 4 4 10 28 67 Много добър ( 4.68 )
40 Ангел Борисов Тодоров ПЧМГ 5 8 3 16 46 7 4 2 6 19 65 Много добър ( 4.6 )
41 Борис Любомиров Драгомиров ПЧМГ 3 8 4 15 46 7 3 4 5 19 65 Много добър ( 4.6 )
42 Мария Деянова Прокопова ПЧМГ 3 6 4 13 40 6 7 2 10 25 65 Много добър ( 4.6 )
43 Мария Светославова Петрова 2 СУ 5 8 2 15 42 7 6 9 0 22 64 Много добър ( 4.56 )
44 Мартин Юлианов Жотев ПЧМГ 3 9 3 15 45 7 0 5 6 18 63 Много добър ( 4.52 )
45 Зорница Росенова Янева ПЧМГ 4 6 3 13 38 10 0 4 10 24 62 Добър ( 4.48 )
46 Росен Иванов Маринов ПЧМГ 4 9 5 18 55 6 0 1 0 7 62 Добър ( 4.48 )
47 Борислав Бориславов Първановски ПЧМГ 3 8 3 14 42 4 0 5 10 19 61 Добър ( 4.44 )
48 Екатерина Руменова Александрова ПЧМГ 4 9 2 15 43 7 3 6 2 18 61 Добър ( 4.44 )
49 Лора Андреева Цекова ПЧМГ 4 8 3 15 44 3 3 3 6 15 59 Добър ( 4.36 )
50 Боряна Иванова Кюркчиева ПЧМГ 4 8 1 13 36 3 4 4 10 21 57 Добър ( 4.28 )
51 Дамяна Кирилова Димитрова ПЧМГ 3 6 4 13 40 6 4 3 4 17 57 Добър ( 4.28 )
52 Дара Юлиян Желязкова ПЧМГ 2 8 2 12 36 7 0 6 6 19 55 Добър ( 4.2 )
53 Димитър Владимиров Брусарски ПЧМГ 3 8 2 13 38 6 3 2 6 17 55 Добър ( 4.2 )
54 Георти Ивайлов Стефанов 134 СУ 2 8 3 13 40 0 0 3 6 9 49 Добър ( 3.96 )
55 Стела Ивайлова Данова ПЧМГ 3 6 3 12 36 7 0 5 0 12 48 Добър ( 3.92 )
56 Ема Жечкова 122 СУ 1 6 2 9 28 7 0 4 9 20 48 Добър ( 3.92 )
57 Елица Димитрова Капитанова 51 СУ 2 8 2 12 36 7 0 3 0 10 46 Добър ( 3.84 )
58 Георги Константинов Веселинов ПЧМГ 3 6 3 12 36 3 3 3 0 9 45 Добър ( 3.8 )
59 Зорница Иво Хинова 22 СУ 4 5 2 11 31 7 3 3 0 13 44 Добър ( 3.76 )
60 Михаил Владимиров Стефанов 134 СУ 4 5 2 11 31 3 3 5 2 13 44 Добър ( 3.76 )
61 Теодор Добринов Косев ПЧМГ 5 6 0 11 28 6 3 4 2 15 43 Добър ( 3.72 )
62 Панайот Димитров Хайдутов 6 ОУ 0 5 3 8 27 10 0 1 2 13 40 Добър ( 3.6 )
63 Калина Борисова Тодорова ПЧМГ 1 5 4 10 33 0 0 1 2 3 36 Среден ( 3.44 )
64 Стефан Ивайлов Димитров 88 ОУ 2 3 3 8 25 3 0 2 0 5 30 Среден ( 3.2 )
65 Ема Колева Дойнова УВЕКИНД 3 1 2 6 17 3 0 0 5 8 25 Среден ( 3 )

 

ПЪРВА ЧАСТНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
Пробен тест по МАТЕМАТИКА
10 ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА - 6 клас
Име Училище Първи модул Втори модул Общ брой точки Оценка
      Брой правилно решени задачи Брой точки 21 22 23 24 Брой точки    
      2 3 4 Общо                
1 Борислав Бойков Попов ПЧМГ 5 10 5 20 60 10 10 10 10 40 100 Отличен ( 6 )
2 Йоана Николаева Леви ПЧМГ 5 10 5 20 60 10 10 10 10 40 100 Отличен ( 6 )
3 Мартина Пенчова Босева ПЧМГ 5 10 5 20 60 10 10 10 10 40 100 Отличен ( 6 )
4 Виктор Ясенов Костадинов ПЧМГ 5 9 5 19 57 10 10 9 10 39 96 Отличен ( 5.84 )
5 Симона Анатоли Грудова ПЧМГ 5 10 4 19 56 10 10 9 6 35 91 Отличен ( 5.64 )
6 Дарина Константинова Маркова ПЧМГ 5 8 5 18 54 10 10 10 4 34 88 Отличен ( 5.52 )
7 Ния Хайрабедян ПЧМГ 4 10 5 19 58 10 5 10 5 30 88 Отличен ( 5.52 )
8 Радина Йорданова Велчева ПЧМГ 5 8 4 17 50 10 10 10 8 38 88 Отличен ( 5.52 )
9 Мия Симеонова Симеонова ПЧМГ 5 10 5 20 60 10 0 6 10 26 86 Много добър ( 5.44 )
10 Ралица Станиславова Йорданова ПЧМГ 5 10 3 18 52 10 5 8 10 33 85 Много добър ( 5.4 )
11 Виктория Кристиянова Божилова ПЧМГ 5 9 4 18 53 10 5 8 8 31 84 Много добър ( 5.36 )
12 Анна Илиева Бъчварова ПЧМГ 5 9 5 19 57 7 5 9 5 26 83 Много добър ( 5.32 )
13 Лора Ивайлова Декова ПЧМГ 4 10 5 19 58 10 5 4 6 25 83 Много добър ( 5.32 )
14 Йоанна Стоянова Лалева ПЧМГ 5 6 5 16 48 10 5 10 9 34 82 Много добър ( 5.28 )
15 Емилия Георгиева Чукалева ПЧМГ 5 9 5 19 57 10 5 8 0 23 80 Много добър ( 5.2 )
16 Рая Росенова Раденкова ПЧМГ 5 8 5 18 54 10 5 9 2 26 80 Много добър ( 5.2 )
17 Калоян Александров Бозушки ПЧМГ 5 8 5 18 54 7 10 4 4 25 79 Много добър ( 5.16 )
18 Лора Тенчева Вълева ПЧМГ 5 9 4 18 53 10 0 8 6 24 77 Много добър ( 5.08 )
19 Иван Чолаков ПЧМГ 5 8 5 18 54 7 0 5 10 22 76 Много добър ( 5.04 )
20 Пламена Пламенова Павлова ПЧМГ 5 8 3 16 46 10 0 9 10 29 75 Много добър ( 5 )
21 Мадлен Александрова Колева ПЧМГ 4 7 4 15 45 10 10 2 7 29 74 Много добър ( 4.96 )
22 Никол Джон Уилямс ПЧМГ 3 7 5 15 47 10 10 4 3 27 74 Много добър ( 4.96 )
23 Дамян Радостинов Тодоров ПЧМГ 5 9 4 18 53 10 0 4 3 17 70 Много добър ( 4.8 )
24 Албена Владимирова Димитрова ПЧМГ 5 6 5 16 48 7 5 2 6 20 68 Много добър ( 4.72 )
25 Иван Николаев Димов ПЧМГ 4 8 3 15 44 10 10 4 0 24 68 Много добър ( 4.72 )
26 Лев Валентин Нечкалюк ПЧМГ 5 7 5 17 51 7 0 5 5 17 68 Много добър ( 4.72 )
27 Лилия Атанасова Атанасова ПЧМГ 5 5 4 14 41 7 10 6 3 26 67 Много добър ( 4.68 )
28 Анастасия Стефанова Стоянова ПЧМГ 5 5 4 14 41 10 0 9 6 25 66 Много добър ( 4.64 )
29 Калина Георгиева Меджидиева 17 СУ 5 6 4 15 44 10 0 10 0 20 64 Много добър ( 4.56 )
30 Михаила Ивайлова Братанова ПЧМГ 4 6 4 14 42 10 0 10 0 20 62 Добър ( 4.48 )
31 Йоан Бориславов Иванов ПЧМГ 5 9 3 17 49 10 0 2 0 12 61 Добър ( 4.44 )
32 Ейда Мартин Аладжем ПЧМГ 5 6 4 15 44 10 0 6 0 16 60 Добър ( 4.4 )
33 Емил Емилов Йончев ПЧМГ 5 7 1 13 35 10 0 6 9 25 60 Добър ( 4.4 )
34 Александър Иванов Цицелков ПЧМГ 5 7 3 15 43 10 0 6 0 16 59 Добър ( 4.36 )
35 Шон Джон Уилямс ПЧМГ 5 9 3 17 49 7 0 0 3 10 59 Добър ( 4.36 )
36 Мария Светозарова Станачкова ПЧМГ 4 8 2 14 40 3 0 10 3 16 56 Добър ( 4.24 )
37 Радина Миленова Попниколова ПЧМГ 5 4 3 12 34 10 5 4 0 19 53 Добър ( 4.12 )
38 Елена Десиславова Шекерлетова ПЧМГ 5 3 2 10 27 10 0 5 3 18 45 Добър ( 3.8 )
39 Филип Филипов Господинов ПЧМГ 5 5 2 12 33 7 0 3 0 10 43 Добър ( 3.72 )
40 Камен Павлов Димитров 20 ОУ 2 4 4 10 32 10 0 0 0 10 42 Добър ( 3.68 )
41 Габриела Добромирова Иванова "Дорис Тенеди" 5 5 2 12 33 0 0 0 0 0 33 Среден ( 3.32 )
42 Стоян Павлов Димитров 20 ОУ 2 5 1 8 23 0 0 0 0 0 23 Слаб ( 2 )
43 Карина Калоян Желязкова ПЧМГ 4 3 1 8 21 0 0 0 0 0 21 Слаб ( 2 )
44 Йоана Георгиева Игнатова 12 СУ 0 2 3 5 18 0 0 0 0 0 18 Слаб ( 2 )

 

ПЪРВА ЧАСТНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
Пробен тест по МАТЕМАТИКА
10 ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА - 7 клас
Име Училище Първи модул Втори модул Общ брой точки Оценка
      Брой правилно решени задачи с избираем отговор Брой точки на задачи с отворен отговор Брой точки 21 22 23 24 Брой точки    
      2 3 Общо                  
1 Антонио Недков Задгорски СМГ 6 9 15 24 63 7 8 9 10 34 97 Отличен ( 5.88 )
2 Вивиан Игор Стоянова ПЧМГ 7 9 16 24 65 0 6 9 10 25 90 Отличен ( 5.6 )
3 Даряна Галинова Георгиева ПЧМГ 6 9 15 21 60 2 8 10 10 30 90 Отличен ( 5.6 )
4 Ивайло Йорданов Камбуров ПЧМГ 6 8 14 24 60 3 8 9 10 30 90 Отличен ( 5.6 )
5 Неда Евгениева Георгиева ПЧМГ 6 9 15 22 61 2 8 9 10 29 90 Отличен ( 5.6 )
6 Божидар Кирилов Бонев ПЧМГ 7 9 16 24 65 0 5 9 10 24 89 Отличен ( 5.56 )
7 Стоян ХристовАндреев 143 ОУ 6 9 15 24 63 2 8 8 8 26 89 Отличен ( 5.56 )
8 Росица Боянова Караиванова ПЧМГ 7 9 16 24 65 2 8 3 10 23 88 Отличен ( 5.52 )
9 Александър Лъчезаров Христов ПЧМГ 7 8 15 24 62 0 5 9 10 24 86 Много добър ( 5.44 )
10 Константин Асенов Юруков ПЧМГ 7 9 16 21 62 2 6 6 10 24 86 Много добър ( 5.44 )
11 Деан Радостинов Цанков ПЧМГ 6 8 14 21 57 0 8 10 10 28 85 Много добър ( 5.4 )
12 Александър Петров Бояджиев СМГ 7 9 16 21 62 2 6 9 5 22 84 Много добър ( 5.36 )
13 Ива Ивайлова Иванова ПЧМГ 7 8 15 24 62 2 5 10 5 22 84 Много добър ( 5.36 )
14 Иван Руменов Камберов СМГ 7 8 15 24 62 2 6 9 5 22 84 Много добър ( 5.36 )
15 Александър Димитров Драганов ПЧМГ 7 8 15 21 59 2 6 6 10 24 83 Много добър ( 5.32 )
16 Валентина Ангелова Лафчиева ПЧМГ 6 9 15 21 60 0 3 9 10 22 82 Много добър ( 5.28 )
17 Мила Анатолиева Димитрова ПЧМГ 6 8 14 22 58 0 8 6 10 24 82 Много добър ( 5.28 )
18 Ния Илиян Илиева ПЧМГ 7 8 15 19 57 2 5 8 10 25 82 Много добър ( 5.28 )
19 Силвия Ивайлова Андреева ПЧМГ 7 8 15 20 58 2 6 6 10 24 82 Много добър ( 5.28 )
20 Марина Владимирова Брусарска ПЧМГ 6 8 14 24 60 2 6 3 10 21 81 Много добър ( 5.24 )
21 Рая Стефанова Нинева СМГ 7 9 16 21 62 0 0 9 10 19 81 Много добър ( 5.24 )
22 Стефан Иванов Табаков ПЧМГ 7 8 15 19 57 0 8 6 10 24 81 Много добър ( 5.24 )
23 Велина Красимирова Андонова 20 ОУ 7 8 15 24 62 0 8 3 5 16 78 Много добър ( 5.12 )
24 Деница Христова Бойкова ПЧМГ 6 9 15 20 59 2 8 5 4 19 78 Много добър ( 5.12 )
25 Евелина Даниелова Боянова ПЧМГ 6 9 15 22 61 2 8 4 3 17 78 Много добър ( 5.12 )
26 Ивана Георгиева Янкова ПЧМГ 6 7 13 24 57 0 8 3 10 21 78 Много добър ( 5.12 )
27 Мартин Петров Цветков ПЧМГ 6 8 14 16 52 2 8 6 10 26 78 Много добър ( 5.12 )
28 Стефан Илиянов Драгославов СМГ 6 9 15 18 57 4 6 6 5 21 78 Много добър ( 5.12 )
29 Антония Димитрова Томова ПЧМГ 7 7 14 24 59 0 3 7 8 18 77 Много добър ( 5.08 )
30 Виктор Светославов Величков ПЧМГ 7 7 14 14 49 4 5 9 10 28 77 Много добър ( 5.08 )
31 Дарина Станислав Стоева ПЧМГ 7 8 15 19 57 0 6 3 10 19 76 Много добър ( 5.04 )
32 Иван Стоянов Иванов СМГ 6 9 15 20 59 0 6 6 5 17 76 Много добър ( 5.04 )
33 Калина Соколова Николова ПЧМГ 7 8 15 13 51 2 8 6 8 24 75 Много добър ( 5 )
34 Стефан Стефанов Райчев СМГ 6 8 14 14 50 4 8 9 4 25 75 Много добър ( 5 )
35 Велина Симеонова Тонева ПЧМГ 5 9 14 18 55 0 8 6 5 19 74 Много добър ( 4.96 )
36 Калоян Емилов Гърнев СМГ 6 9 15 13 52 0 3 9 10 22 74 Много добър ( 4.96 )
37 Александра Станимирова Станчева 23 СУ 7 8 15 21 59 2 3 4 5 14 73 Много добър ( 4.92 )
38 Александър Томов Вашаров ПЧМГ 7 8 15 13 51 0 3 9 10 22 73 Много добър ( 4.92 )
39 Йордан Николаев Марков ПЧМГ 6 7 13 19 52 2 6 9 4 21 73 Много добър ( 4.92 )
40 Петър Александров Генчев ПЧМГ 7 7 14 21 56 0 3 4 10 17 73 Много добър ( 4.92 )
41 Хрисиана Венелинова Тодорова ПЧМГ 6 5 11 24 51 0 8 4 10 22 73 Много добър ( 4.92 )
42 Николета Ценимирова Чапанова ПЧМГ 7 8 15 15 53 0 5 4 10 19 72 Много добър ( 4.88 )
43 Марсела Михайлова Митева ПЧМГ 6 6 12 18 48 0 8 9 5 22 70 Много добър ( 4.8 )
44 Румен Ангелов Виденов ПЧМГ 7 8 15 19 57 0 3 6 4 13 70 Много добър ( 4.8 )
45 Ясен Лъчезаров Велинов 6 ОУ 6 7 13 9 42 2 8 9 9 28 70 Много добър ( 4.8 )
46 Ива Славейкова Камбитова ПЧМГ 7 7 14 14 49 2 3 10 5 20 69 Много добър ( 4.76 )
47 Йоан Любомиров Недков ПЧМГ 6 7 13 17 50 0 6 3 10 19 69 Много добър ( 4.76 )
48 Маргарита Евгениева Николова ПЧМГ 6 7 13 21 54 2 6 3 4 15 69 Много добър ( 4.76 )
49 Емил Александров Лефтеров ПЧМГ 7 7 14 11 46 2 8 10 1 21 67 Много добър ( 4.68 )
50 Ида Иванова Груева ПЧМГ 7 7 14 15 50 0 6 9 2 17 67 Много добър ( 4.68 )
51 Калина Янкова Костадинова ПЧМГ 7 6 13 20 52 0 0 4 10 14 66 Много добър ( 4.64 )
52 Станислав Петков Пашкулев ПЧМГ 7 8 15 20 58 2 0 2 4 8 66 Много добър ( 4.64 )
53 Борис Росенов Разбойников ПЧМГ 7 6 13 17 49 2 3 6 5 16 65 Много добър ( 4.6 )
54 Вероника Радославова Аспарухова ПЧМГ 7 8 15 16 54 2 6 0 2 10 64 Много добър ( 4.56 )
55 Енчо Борисов Стоянов ПЧМГ 6 8 14 17 53 0 0 1 10 11 64 Много добър ( 4.56 )
56 Кардам Троянов Петров ПЧМГ 6 5 11 19 46 2 6 6 4 18 64 Много добър ( 4.56 )
57 Вяра Ивайлова Иванова 107 ОУ 6 6 12 15 45 0 6 7 5 18 63 Много добър ( 4.52 )
58 Милена Захариева Кънева ПЧМГ 6 6 12 15 45 0 6 6 5 17 62 Добър ( 4.48 )
59 Веселин Николаев Христов ПЧМГ 7 6 13 14 46 0 5 5 4 14 60 Добър ( 4.4 )
60 Александър Мартинов Мънчев ПЧМГ 6 7 13 12 45 2 6 4 1 13 58 Добър ( 4.32 )
61 Лилия Николаева Ботушарова ПЧМГ 6 8 14 13 49 2 3 3 1 9 58 Добър ( 4.32 )
62 Маргарита Венелинова Георгиева ПЧМГ 7 7 14 11 46 2 0 6 4 12 58 Добър ( 4.32 )
63 Мартин Йорданов Канлиев ПЧМГ 6 6 12 10 40 2 2 6 8 18 58 Добър ( 4.32 )
64 Константин Любомиров Атанасов ПЧМГ 6 7 13 8 41 2 6 3 5 16 57 Добър ( 4.28 )
65 Ивайло Бориславов Симов ПЧМГ 6 6 12 16 46 2 3 3 2 10 56 Добър ( 4.24 )
66 Станимир Димитров Димитров ПЧМГ 6 7 13 5 38 2 5 0 10 17 55 Добър ( 4.2 )
67 Даниел Валентинов Генев ПЧМГ 6 5 11 16 43 0 3 0 7 10 53 Добър ( 4.12 )
68 Димана Добромирова Димова 31 СУЧЕМ 5 7 12 11 42 0 3 3 5 11 53 Добър ( 4.12 )
69 Илиян Ангелов Кузмов ПЧМГ 5 6 11 12 40 0 0 3 10 13 53 Добър ( 4.12 )
70 Антония Кирилова Делева ПЧМГ 6 8 14 5 41 2 3 0 5 10 51 Добър ( 4.04 )
71 Александра Ивова Коларова "Света София" 6 3 9 13 34 0 3 5 8 16 50 Добър ( 4 )
72 Владимир Генев Денчев НСУ"София" 4 5 9 18 41 2 0 3 3 8 49 Добър ( 3.96 )
73 Александър Ростиславов Георгиев ПЧМГ 7 4 11 5 31 0 8 3 5 16 47 Добър ( 3.88 )
74 Александра Василева ПЧМГ 6 5 11 10 37 0 3 3 3 9 46 Добър ( 3.84 )
75 Калоян Каменов Диков ПЧМГ 5 7 12 3 34 0 5 0 5 10 44 Добър ( 3.76 )
76 Кристина Христова Ганчева "Света София" 6 6 12 9 39 0 0 0 5 5 44 Добър ( 3.76 )
77 Мария Стоянова Иванова ПЧМГ 5 6 11 8 36 0 0 3 5 8 44 Добър ( 3.76 )
78 Радостин Павлинов Стаменов 142 ОУ 3 5 8 13 34 0 3 3 4 10 44 Добър ( 3.76 )
79 Ния Добринова Митева ПЧМГ 6 4 10 12 36 0 0 0 5 5 41 Добър ( 3.64 )
80 Михаел Добринов Динков 20 ОУ 5 6 11 7 35 0 0 0 5 5 40 Добър ( 3.6 )
81 Белослава Лазарова Малакова ПЧМГ 1 2 3 14 22 0 6 3 7 16 38 Добър ( 3.52 )
82 Димитрий Викторович Гиренко 137 СУ 5 5 10 6 31 2 0 0 5 7 38 Добър ( 3.52 )
83 Гергана Александрова Бичева ПЧМГ 3 3 6 9 24 0 8 4 1 13 37 Среден ( 3.48 )
84 Кристиан Шаукун Ли 74 СУ 5 4 9 6 28 0 3 3 3 9 37 Среден ( 3.48 )
85 Валентин Стоянов Милев гр. Пазарджик 2 4 6 12 28 0 3 0 5 8 36 Среден ( 3.44 )
86 Вяра Стоянова Андонова 143 ОУ 5 3 8 9 28 0 0 3 5 8 36 Среден ( 3.44 )
87 Александра Александрова Спасова 143 СУ 3 5 8 10 31 0 0 0 4 4 35 Среден ( 3.4 )
88 Лъчезар Енчев Топалов 79 СУ 4 4 8 2 22 0 3 3 5 11 33 Среден ( 3.32 )
89 Антония Николаева Панкова 143 ОУ 4 3 7 6 23 0 0 3 5 8 31 Среден ( 3.24 )
90 Надежда Божидарова Николова 143 СУ 5 5 10 2 27 0 0 0 4 4 31 Среден ( 3.24 )
91 Елизабет Самсонова Мкртчян ЧОУ 6 5 11 0 27 0 0 0 3 3 30 Среден ( 3.2 )
92 Давид Расем Дауд 23 СУ 4 4 8 0 20 0 3 0 2 5 25 Среден ( 3 )
93 Тимона Венциславова Иванова 23 СУ 4 4 8 0 20 0 0 0 5 5 25 Среден ( 3 )
94 Антония Тодорова Спасова 143 ОУ 3 3 6 0 15 0 0 3 2 5 20 Слаб ( 2 )
95 Боби Стоянов Димитров 20 ОУ 4 4 8 0 20 0 0 0 2 2 22 Слаб ( 2 )
96 Глория Руменова Недялкова ПЧМГ 3 2 5 4 16 0 0 0 2 2 18 Слаб ( 2 )

Лого - Международна награда на херцога на Единбург. One World Foundation LogoЕразъм+ Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт 2014-2020 г.Cambridge English Language Assessment preparation centre.

Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.
02/ 971 33 00;
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Начало | Новини | Резултати от пробен изпит по математика