Начало | Мисия и цели

Мисия и цели

1. Първа частна математическа гимназия с Частно начално училище „Питагор”.

2. През 2004 г. „Първа Софийска математическа гимназия” ООД лицензира и откри Първа частна математическа гимназия с профил „Природоматематически” и с интензивно изучаване на английски език. Следвайки поставената цел за пълното развитие на училището като комплекс за всички възрастови групи и превръщането му в уникално училище, съчетаващо добрите традиции на българското образование с новите мултимедийни методи на обучение, „Първа Софийска математическа гимназия” ООД получи лиценз и за начално училище „Питагор” - също с интензивно изучаване на математика и английски език. През учебната 2010/2011 г. се въведоха два нови профила - чуждоезиков и технологичен (стопански мениджмънт).
Засилената математическа подготовка, която създава реална предпоставка за училищна реализация във всички колежи и висши учебни заведения, е гаранция за възхода на училището и утвърждаването му в столичното образование като първото частно училище с интензивно математическо обучение.
Ползвайки богатия опит на ангажираните елитни учители, училището непрекъснато се развива.

3. Нашата мисия е децата ни...

 • Да растат здрави и весели;
 • Да могат да учат и да работят самостоятелно и оригинално;
 • Да са вежливи и дружелюбни помежду си и към възрастните хора;
 • Да спазват правилата, определени от класа и от училището;
 • Да печелят математически състезания;
 • Да говорят свободно английски език.

4. Възрастови граници на деца - от ПУК до 12 клас.

5. Единственото частно математическо училище.

6. Основните ни приоритети за успешното развитие на училището са:

 1. Да продължи традицията за некомерсиализъм в съществуването на училището, с оглед да се привличат качествени ученици, главно от семейства със среден социален статус и реализиране на безкомпромисен и качествен учебно-възпитателен процес.
 2. Въвеждане на по-високи критерии за реално оценяване, абстрахирано от платеното обучение.
 3. Трайно задържане интереса на учениците в часовете по всички предмети чрез добре планирана и интензивна урочна работа, съобразена с възрастовите особености на учениците и техните амбиции за следваща реализация.

7. Съобразена по обем и трудност самостоятелна подготовка за всеки ден, за всеки срок, за всяка учебна година.

 1. Стриктно спазване на правилата за поведение на учениците с оглед на новите изисквания на нормативната база и създаване на ценностна система на учениците за успешно противопоставяне на негативното влияние на улицата и други съществуващи явления с рисков характер, които предлага обществото на подрастващите.
 2. Силно развитие на извънкласната и извънучилищната дейност с учениците, чрез включването им в локални, национални и международни проекти, спортни и езикови школи, пътувания с географска и историческа познавателна цел, участие в математически състезания и олимпиади с цел формиране на знаещи, интелигентни и с високи морални и патриотични качества млади хора.

Съзнавайки отговорността, която поема училищният колектив и многото странични фактори, от които ще зависи развитието на училището ние си поставяме амбициозни задачи за изпълнение през следващите три години:

8. Ученически състав

Брой паралелки и ученици по години

класове

2011 - 2012 г.

2012 - 2013 г.

2013 - 2014 г.

паралелки

ученици

паралелки

ученици

паралелки

ученици

Подготвителен

1

10

1

12

0

0

I клас

1

6

2

32

2

31

II клас

1

6

1

10

2

32

III клас

0

0

1

12

1

17

IV клас

1

9

1

12

1

16

V клас

3

58

3

60

3

60

VІ клас

2

44

3

60

3

60

VІІ клас

2

42

2

44

3

60

VІІІ клас

1

17

1

15 - 18

2

30 - 40

ІХ клас

1

9

1

17

2

30

Х клас

-

-

1

9

1

17

ХІ клас

1

8

-

-

1

17

ХІІ клас

1

9

1

9

1

10

9. Учителски състав:

Въведените държавни нормативи за труд на учителите и проектното увеличение на броя на учителите при спазване на следните критерии:

 • Висока и доказана професионална квалификация
 • Перспектива за развитие
 • Инициативност
 • Коректност към училището и учениците
 • Качества за класно ръководство
 • Отговорност към участие в извънкласни дейности за реализиране на възпитателни и образователни цели.

10. Друг персонал:

 • Един помощник-директор и един за начален курс.
 • Секретар на училището
 • Една административна длъжност за учебна документация и връзка с родителите.
 • Една административна длъжност за ремонт и поддържане на базата.
 • Охрана
 • Трима чистачи.

11. Материална база

Десетгодишен договор с ОЕБ „Шалом” за два етажа от сградата на бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 58:

 • 16 класни стаи за самостоятелно ползване.
 • Компютърен кабинет, специализиран кабинет по природни науки и медицински кабинет.
 • 2 физкултурни салона
 • 3 административни помещения
 • Едно помещение за учителска стая
 • 3 санитарни помещения
 • Помещение за хранене. Училищен бюфет.

12. Усъвършенстване и осъвременяване на УТС за онагледяване и разнообразяване на учебния процес:

 • Снабдяване с необходимите пособия, литература, помагала, спортни пособия и др. за онагледяване на учебния процес.
 • Осигуряване на по-добра копирна техника
 • Провеждане на обучението по БДП в модерен специализиран кабинет от учител-професионалист.
 • Закупуване на електронна дъска и създаване на модулни уроци за използването ѝ.

13. Проекти:

 • EGS - продължаване на работа по проекта
 • Активно включване и участие на ПЧМГ в национални проекти за извънкласни дейности и ритуализация на училищния живот.
 • “Energy is life” към програма „Коменски”

14. Сфери на реализация - къде постъпват учениците след завършване на съответното училище.

 • След 7 клас: 25 % в Американски колеж София
 • 20 % в СМГ
 • 20% в езикови гимназии (Немска гимназия, Френска гимназия, Испанска гимназия)
 • 35% продължават обучението си в гимназията

Първият гимназиален випуск завърши 2011/2012 г. До месец януари 2012 г. имаме отлични резултати от положени изпити SAT, TOEFL

 • SAT - 1150 - 1300 точки
 • TOEFL - 102 - 115 точки

15. Условия за прием, срокове и цени.

Прием на предучилищна група и на ученици от 1. до 4. клас
Условия за прием:
Предучилищен клас:

 • - разговор с родителите
 • - интервю на детето с психолога на училището
 • - тест за пространствена и времева ориентация на детето

І клас:

 • - разговор с родителите
 • - еднодневно посещение на детето в училище
 • - интервю на детето с психолога на училището
 • - тест за училищна готовност

ІІ - ІІІ клас:

 • - разговор с родителите
 • - еднодневно посещение на детето в училище
 • - интервю на детето с психолога на училището
 • - тест за ниво на усвояване на материала от предходния клас - включва въпроси по математика, български език и литература, роден край/околен свят, английски език

ІV клас:

 • - разговор с родителите
 • - интервю на детето с психолога на училището
 • - тестове за ниво на усвояване на материала от предходния клас: математика, български език и литература, английски език

Прием след 4-ти, 5-и и 6-и клас с интензивно изучаване на математика и информатика:

 • Изпит по математика;
 • Събеседване с кандидата и родителите;

Прием след 7-ми и 8-ми клас

Прием след 7-ми и 8-ми клас профил “Природоматематически” с интензивно изучаване на английски език, информатика и информационни технологии:

 • Тест по математика
 • Тест по БЕЛ - за профил Технологичен
 • Резултати от Национално външно оценяване
 • Събеседване с кандидата и родителите
 • Характеристика на ученика от предходната учебна година

Вижте финансовите условия за 2014-2015 учебна година на ПЧМГ.

Вижте финансовите условия за 2014-2015 учебна година на ЧНУ "Питагор".

 1. Мотиви за членство в БАЧУ - Помощ и подкрепа пред всички държавни институции.
 2. Мейли за връзка: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
 3. Име на гид, който ще води и показва училището на посетителите в дните на отворените врати - Татяна Димитрова, GSM: 0882261160

Лого - Международна награда на херцога на Единбург. One World Foundation LogoЕразъм+ Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт 2014-2020 г.Cambridge English Language Assessment preparation centre.

Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.
02/ 971 33 00;
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Начало | Мисия и цели