Начало | ПЧМГ | Проекти | Международни | weSPOT | weSPOT – Международен изследователски проект

Международен изследователски проект

weSPOT – Working Environment with Social, Personal and Open Technologies for Inquiry Based Learning

 

 

weSPOT е четиригодишен (2012 - 2015) научно-изследователски проект, финансиран от 7-ма Рамкова програма на Европейската Комисия. Неговата основна цел е подпомагане на прилагането на изследователския метод на обучение по природни науки чрез разработката на педагогически модел за учене чрез изследване и съответстваща му технологична среда за реализация - http://inquiry.wespot.net/. В екипа от изследователи участват научни институти от осем страни – Нидерландия (координатор), Великобритания, Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Словения и България.

Усилията на консорциума са концентрирани върху разработката на модел и среда, в които ученикът е поставен в ролята на изследовател и учен и, мотивиран от собственото си любопитство, интереси, отношение към себе си и средата, в която живее и учи. В този контекст той усвоява знания и умения от областта на природите науки, които имат както лично, така и обществено значение, като паралелно, на мета ниво, се развиват умения за критично мислене, изграждане на хипотези, обосновка, публично представяне и защита на резултати.

Първа частна математическа гимназия партнира на Факултета по математика и информатика към Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“ от самото начало на проекта. Екипът от преподаватели по природни науки в училището участва, съвместно с изследователите от научните институти, в разработката на педагогически дизайн на изследователско обучение в конкретен контекст. Училището предоставя среда за експериментално провеждане на пилотни обучения по разработения модел, като ученици и учители връщат ценна за развитието на проекта обратна връзка към учените.

И така, върху какво работят младите изследователи?

2014 – 2015 учебна  година

Хранене с баланс – здраве в аванс

За учениците от 6-ти до 11 клас годината е посветена на здравословното хранене. Те трябва да открият кои са основните хранителни групи и защо всяка от тях е важна за здравето на човек. По време на работа по проекта ще изследват също тайните под етикета на различни хранителни продукти, какво означава junk food и кои храни влизат в тази група, по какъв начин здравословното хранене е свързано с двигателния режим и още много аспекти на храненето като начин на живот. В края на проекта всеки ученик ще може да взема информирано решение относно режима си на хранене и физическата си активност, да знае до какви болести може да доведе нездравословния начин на живот и да умее да балансира различните видове храни в собствения си хранителен режим.

Проектът завършва със състезание за учениците от 6. клас, включващо представяне на резултатите от изследването, викторина с въпроси относно здравословното хранене и дизайн на кутия за хранене Lunchbox.

Големите ученици (7. – 11. клас) ще представят проучванията и постиженията на екипите си по време на ученическа научна конференция в края на годината. С презентации и обяснения, те ще предложат на разбираем език своите нови знания за здравословния начин на живот и хранене, така че и по-малките да бъдат въвлечени и знанието да се предаде.

Работата по този проект се осъществява с активното партньорство на LunchBox – България, чийто екип от професионалисти предостави множество учебни материали, организира предварителни анкети сред ученици и родители относно отношението им към здравословното храненето, организира участието на учениците в различни публични мероприятия, контактува активно с учениците и им помага за разбирането на материята… И не на последно място – осигурява наградите за най-добре представилите се по време на пилотния експеримент ученици: кутия за балансирано хранене LunchBox!

Споделени мигове от работата ни до момента:

  • weSPOT технологиите в класната стая и извън нея – видео
  • Разговор с Мариана Гомилева в „Ритъмът на столицата“ по БНР: http://bnr.bg/sofia/post/100484554
  • На гости у LunchBox – снимки

Рециклираме – мислим в зелено!

Ново издание на проекта, посветен на рециклирането на отпадъци, в което основни герои са учениците от 5. клас. В различните мероприятия, организирани в рамките на работата по него бяха въвлечени и ученици от 6. до 12 клас, както и малките ни приятели от ЧНУ „Питагор“.

Петокласниците повтарят модела от предходната година като изследват кои материали подлежат на рециклиране и какви ценни природни ресурси се спестяват чрез рециклиране. В състезанието за събиране на вторични суровини успяха да въвлекат и учениците от по-горните класове като общо се събраха близо 6 тона хартия, а абсолютен победител беше 4 клас със събрани 2055кг.

Голямата атракция за малки и големи беше модното ревю за тоалети от материали за рециклиране под мотото „Красотата – мисия възможна“. 28 ученици дефилираха с изключително оригинални тоалети и аксесоари и дадоха нов облик на отпадъците, а учениците от ЧНУ„Питагор“ демонстрираха свежи зелени идеи наравно с каките и батковците от ПЧМГ (снимки, видео).

Разбира се, и този път имаше изложба на изделия, направени от материали за рециклиране, но темата беше  „Коледна украса“. Уникални картички, играчки, сувенири и толкова красиви коледни елхи и подаръци бяха сътворени от сръчните ръце на децата, а след това бяха продадени на традиционния благотворителен Коледен базар.

Отново бяха проведени конкурси за есе и стихотворение, на тема „Моята зелена мечта за България“,в които бяха представени 11 стихотворения и 8 есета. На същата тема беше проведен и Национален конкурс от Екопак България и в него бяха отличени две произведения на ученици от ПЧМГ. За първи път тази година бе подредена изложба от снимки „Моето любимо кътче сред природата“, в която 46 малки фотографи бяха уловили красотата, която е сътворила природата, а ние само трябва да пазим това, което сме получили като дар от нея.

За пореден път много награди осигуриха нашите приятели от Екопак България, които връчи лично г-жа Евелина Обретенова.

 

2013 – 2014 учебна година

Нейно Величество Водата – скритото богатство на България!

Това беше темата, върху която работиха учениците от 9. до 11. клас. Близо цялата година те изследваха защо скрито и защо богатство са думите, които характеризират водите на България, с какви минерални и термални източници на вода е богата страната, кои от тях се намират в района на София, какво е приложението им и как можем да ги опазим. По време на работата си учениците изследваха множество писмени материали, правиха проучване на терен (напр. достатъчно ли е гореща водата на Централна баня, за да се сварят спагети в нея J), консултираха се с преподавателите си по химия, физика, биология, география, мениджмънт, ИТ и дори спорт, посещаваха лаборатории, срещаха се с различни експерти.

Резултатите бяха представени на специално организирана ученическа конференция, чиито гости бяха преподаватели от ПЧМГ и учени-изследователи от СУ „Св. Кл. Охридски“ – доц. Петя Христова от Биологически факултет, доц. Таня Тонова и доц. Елиза Стефанова от Факултета по математика и информатика (снимки, видео).

Маргарита Христова и Дани Ватков представиха работата си по проекта на XIII –ТО Национално състезание по природни науки и екология в гр.Видин (31.10 – 2.11.2014г.) и  впечатлиха със задълбочените изследвания, които са направили, както и с компетентните и убедителни отговори на многобройните въпроси. Доказателство за това е получената от тях оценка – Отличен 5.75, призната като оценка от кандидат-студентски изпит във ВУЗ в специалност от областта на природните науки.

Моята класна стая – най-енергоефективна?! (2)

Проектът-състезание премина по модела на първото издание – учениците от 6. клас трябваше да открият кои фактори оказват влияние върху разхода на енергия в класната стая и да предложат идеи, относно това по какъв начин може да се намали този разход без това да застрашава здравето и комфорта на учениците.

За разлика от предходното издание тази година учениците разполагаха със специално разработен за целта софтуер - игра, който симулира реална класна и с помощта на който можеха да проверяват различни хипотези. Софтуерът е разработка на доц. Павел Бойчев от ФМИ, СУ „Св. Кл. Охридски“ и е създаден специално за целта след наблюденията на усилията, които положиха учениците през предходната година да измерват външната температура и тази в класните им стаи по 3 пъти на ден в продължение на 3 месеца, за да проверят хипотезите си.

И този път учениците представиха резултатите си под формата на състезание. Освен презентациите, в него имаше практическа задача, свързана с разхода на енергия чрез физически упражнения – някои скачаха, клякаха, правиха лицеви опори,  други замерваха, а трети изчисляваха J. Накрая изразходената енергия беше компенсирана с шоколадените награди, предоставени от ръководството на училището. (видео).

Резултатите от пилотния проект отново събудиха интереса на Европейската общност и бяха представени чрез доклада The Virtual Classroom – A Pilot Case in Inquiry Based Learning на 6-тата международна конференция, посветена на ролята на компютрите в образованието (International Conference on Computer Supported Education – CSEDU), проведена от 1 до 3 април в Барселона, Испания.

Рециклирането –  шанс за природата и бъдеще за човека!

Под това мото извършваха своите изследвания най-младите ученици на ПЧМГ – петокласниците. Кои материали подлежат на рециклиране? Защо рециклираме? По какъв начин рециклирането се отразява на околната среда? На тези и много други въпроси трябваше да отговорят учениците чрез работата си по проекта. Най- напред те представяха проучванията си в класа, а след това трябваше да убедят съучениците си от другите класове и гостите, чрез публични презентации, колко е важно да рециклираме употребените материали, както и да докажат на практика отношението си към този проблем, чрез организиране за мащабна кампания. Освен събиране и предаване на вторични суровини (близо 2,5 тона), беше проведено атрактивно шоу – модно ревю на авторски произведения от материали за рециклиране, в което за пръв път се включиха и учениците от ЧНУ „Питагор“. Паралелно беше подредена изложба на тема „Подарък за приятел – с любов и грижа за природата“, в която се включиха и най-малките ученици от ЧНУ „Питагор“ под мотото „Мама, татко и аз“. Всички изделия, след изложбата, бяха продадени на благотворителен Коледен базар.

Финалът на проекта беше отбелязан чрез състезание.В първата част отбор на класа представи цялостната работа, чрез презентации, постери и други интересни нагледни средства, изработени от децата. (снимки, видео)

Втората част на състезанието- викторина, по модела на играта „Стани богат“ се проведе със съдействието  на Екопак България, осигурили устройствата за дистанционно въвеждане на отговори по време на викторината. В нея се включиха всички ученици от трите класа.

В конкурса за най-добри проекти от кампанията „Европейска седмица за намаляване на отпадъците 2013“, ПЧМГ бе класиранa на първо място в категория „Образователни институции“ и на официална церемония в МОСВ получи приз от Министъра на околната среда и водите.

Валери Андреев и Димитър Иванов от 6 клас представиха работата на своя екип от в гр. Видин на XIII Национално състезание по природни науки и екология (31.10 - 2.11.2014г.) и завоюваха сребърен медал във възрастова група 5-8 клас. По-голяма обаче беше радостта им от спечелената Награда на публиката, която успяха да завладеят с чар, знания и отношение към околна среда!

Проектът „Рециклирането – шанс за природата и бъдеще за човека“ бе отличен в конкурса Международен детски екологичен форум „Зелената планета 2014” и училището получи купа за цялостна дейност.

Цялостната работа по проекта, свързан с рециклирането беше представен като иновативен изследователски подход в обучението по природни науки на Шести национален семинар за учители по химия и опазване на околната среда в ХТМУ гр. София на 21.11.2014г.

2012 – 2013 учебна година

Моята класна стая – най-енергоефективна?!

Първият пилотен експеримент по модела на weSPOT беше проведен с шестокласници от ПЧМГ. Задачата на учениците беше да проучат кои фактори влияят върху енергоефективността на класната стая. За целта в продължение на три месеца те тестваха различни свои хипотези като измерваха температурата в класната стая и външната температура по три пъти на ден и записваха резултатите в таблици. Паралелно с това проверяваха характеристиките на различни отоплителни уреди, осветителни тела, изолации, дограми и др., изчисляваха разхода на енергия при едни или други условия. Проучваха, източниците за добиване на енергия и защо трябва да се пести, какво трябва да се направи, за да бъде тяхната стая най- енергоефективна и изчисляваха какви инвестиции са необходими за това.

Резултатите бяха представени чрез тържествено публично състезание, проведено във Факултета по химия на СУ „Св. Кл. Охридски“, в присъствието на много гости - ученици, родители, учители по природни науки, представители на МОН и РИО – София. Състезанието се проведе в три кръга – защита на презентации, решаване на задачи тип PISA и практическа част. Журито – доц. Т. Тонова (ФМИ, СУ), доц. М. Кирова (ХФ, СУ) и доц. Ст. Манев (ЮЗУ) имаха удоволствието да задават въпроси на младите изследователи, както и да наблюдават и оценят креативността им при решаване на практическата задача – създаване на изолация за кутия за храна. Накрая състезанието премина във всеобщо забавление със споделяне на Тортата на Директора на ПЧМГ!

На XII-то  Национално състезание по природни науки и екология в гр. Бургас (18.11– 20.11.2013г.)  златен медал и Награда на публиката завоюваха Александър Желязков и Марко Иванов за проекта „За и против Белене“, (разработен във връзка с проучване на източниците на енергия) и сребърен медал за Дея Бояджиева, Анна Симеонова и Станислава Димитрова, които представиха проекта „Моята класна стая – енергоефективна“.

Първият пилотен експеримент по weSPOT предизвика и широк интерес сред научната общност в България и Европа. В отговор бяха реализирани множество публикации, споделящи опита на ПЧМГ и резултатите от сътрудничеството със СУ „Св. Кл. Охридски“ и екипа на weSPOT. Сред най-популярните от тях са:

  • Красен Стефанов, Николина Николова, Елиза Стефанова (2013), weSPOT: Съвременен подход за обучение в природните дисциплини, Сборник с доклади на 42-та пролетна конференция на СМБ, стр. 172 – 182
  • Stamenov, Svetoslav; Dimitrova, Tania (2013), My classroom - Energy Effective: Inquiry-based Science Education in the Classroom, EDULEARN13 Proceedings of 5th International Conference on Education and New Learning Technologies, 1 – 3 July, 2013, Barcelona, Spain

като последната е публикувана и на страницата на проекта в сайта на Европейската Комисия.

Лого - Международна награда на херцога на Единбург. One World Foundation LogoЕразъм+ Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт 2014-2020 г.Cambridge English Language Assessment preparation centre.

Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.
02/ 971 33 00;
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Начало | ПЧМГ | Проекти | Международни | weSPOT | weSPOT – Международен изследователски проект