курсове

Математика и БЕЛ 1. до 7. клас

Курсове през учебната 2020/2021 година

За учебната 2020/2021 година ПЧМГ организира курсове по:

  • Математика за ученици от 1. до 7. клас;
  • Български език и литература за 7. клас с преподавател Камелия Цанова – дългогодишен преподавател в Първа частна математематическа гимназия.

Броят на учениците в група е от 6 до 20 деца. Заниманията ще започнат през последната седмица на септември и ще се провеждат в сградата на ПЧМГ.

Съгласно решение на Софийския оперативен щаб от 10.03.2021 г. се прекратява присъственото провеждане на обучение в центровете за извънкласни занимания. Срокът на действие на тези мерки е двуседмичен от 12 до 26 март. За този период курсовете по математика и БЕЛ на ПЧМГ ще се провеждат в електронна среда.

 

КласПреподавателДенЧасТакса за модулЗаписване
1Сузана Симеоновасъбота11:00 - 12:30300 лв. с ДДСМестата са запълнени.
1Борис Стояновсряда17:00 - 18:30300 лв. с ДДСМестата са запълнени.
2Сузана Симеоновапетък17:00 - 18:30300 лв. с ДДСМестата са запълнени.
2Райна Алашкасъбота13:00 - 14:30300 лв. с ДДСМестата са запълнени.
3Петя Тодоровасряда17:00 - 19:00330 лв. с ДДСМестата са запълнени.
3Радостина Димитровачетвъртък17:00 - 19:00330 лв. с ДДСМестата са запълнени.
3Антоанета Стояновасъбота08:30 - 10:30330 лв. с ДДСМестата са запълнени.
3Добри Данковсъбота10:00 - 12:00330 лв. с ДДСМестата са запълнени.
3Райна Алашкасъбота10:45 - 12:45330 лв. с ДДСМестата са запълнени.
4Ирина Шарковасряда17:00 - 19:00360 лв. с ДДСМестата са запълнени.
4Соня Божиловачетвъртък17:00 - 19:00360 лв. с ДДСМестата са запълнени.
4Добри Данковсъбота08:00 - 10:00360 лв. с ДДСМестата са запълнени.
4Петя Тодоровасъбота08:30 - 10:30360 лв. с ДДСМестата са запълнени.
4Райна Алашкасъбота08:30 - 10:30360 лв. с ДДСМестата са запълнени.
4Петя Тодоровасъбота11:00 - 13:00360 лв. с ДДСМестата са запълнени.
5Светлана Илионовавторник16:30 - 18:30330 лв. с ДДСМестата са запълнени.
5Иво Ивановсъбота09:00 - 11:00330 лв. с ДДСМестата са запълнени.
6Светлана Илионовасряда16:30 - 18:30330 лв. с ДДСМестата са запълнени.
7Иво Ивановсъбота11:00 - 13:00440 лв. с ДДСМестата са запълнени.
7Антоанета Стояновасъбота13:00 - 15:00440 лв. с ДДСМестата са запълнени.
7Иван Симеоновсъбота16:00 - 18:00440 лв. с ДДСМестата са запълнени.
7Български езиксъбота13:30 - 15:30440 лв. с ДДСМестата са запълнени.

Курсовете по математика за 1. и 2. са разделени на два модула от 15 занимания по два учебни часа /30 учебни часа/. Цената на всеки от модулите е 300 лева.

Учениците за курса в 1 клас при записване трябва да представят служебна бележка, че през учебната 2020/2021 са ученици в първи клас.

Курсовете по математика за
3., 5. и 6. клас са разделени на три модула:

I модул12 занимания по 3 учебни часа /36 учебни часа/330 лв. с ДДС
II модул12 занимания по 3 учебни часа /36 учебни часа/330 лв. с ДДС
III модул6 занимания по 3 учебни часа /18 учебни часа/165 лв. с ДДС

Курсовете по математика за
4. клас са разделени на три модула:

I модул12 занимания по 3 учебни часа /36 учебни часа/360 лв. с ДДС
II модул12 занимания по 3 учебни часа /36 учебни часа/360 лв. с ДДС
III модул6 занимания по 3 учебни часа /18 учебни часа/180 лв. с ДДС
III модул (удължен)9 занимания по 3 учебни часа /27 учебни часа/270 лв. с ДДС

Курсовете за 7. клас са разделени на три модула:

I модул12 занимания по 3 учебни часа /36 учебни часа/440 лв. с ДДС
II модул12 занимания по 3 учебни часа /36 учебни часа/440 лв. с ДДС
III модул6 занимания по 3 учебни часа /18 учебни часа/220 лв. с ДДС
III модул (удължен)9 занимания по 3 учебни часа /27 учебни часа/330 лв. с ДДС

При записване на курс и по двата предмета – БЕЛ и математика за 7. клас се ползва отстъпка 10%.

BulgarianEnglish