ПЧМГ

Прием в 5ти и 8ми клас

 Прием в 5ти клас

За учебната 2020/2021 година ПЧМГ обявява прием на:

 Три паралелки в 5 клас

 • Избираеми часове – математика 2,5 часа;
 • Факултативни часове – математика 3 часа;
 • Факултативни часове – английки език 1 час.

Кандидатстването в Първа Частна Математическа Гимназия за учебната 2020/2021 година се извършва след полагане на изпит по математика.

Приемните изпити за учебната 2020/2021 г. са три и ще се проведат на следните дати:

 • 07 юни 2020 г.
 • 21 юни 2020 г.
 • 28 юни 2020 г.

Всеки кандидат може да се яви и на трите изпита. За участие в класирането за прием се взима най-високата получена оценка от положените изпити.

Пробни изпити през учебната 2019/2020 година

 • 08 декември 2019 г.  – Първи пробен изпит /4 и 7 клас/
 • 16 февруари 2020 г. – Втори пробен изпит /4, 5, 6 и 7 клас/
 • 05 април 2020 г. – Трети пробен изпит /3, 4, 5, 6 и 7 клас/
 • 17 май  2020 г. – Четвърти пробен изпит /2, 3, 4, 5 и 6 клас/
 • 07 юни 2020 г. – Четвърти пробен изпит /7 клас/

 Прием в 8ми клас

За учебната 2019/2020 година ПЧМГ обявява прием на ученици в 8 клас:

 1. Профил „Математика” с разширено изучаване на немски език съгласно рамков учебен план / Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план на МОН/
 2. Профил „Математика” с разширено изучаване на английски език съгласно рамков учебен план / Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план на МОН/
 • Избираеми часове – математика и информационни технологии
 • Факултативни часове – математика и първи чужд език

Условия за прием в 8 клас за учебната 2020/2021 г.:

 • Оценка от приемните изпити по математика на ПЧМГ минимум 75 точки;
 • Резултат от НВО по математика за 7 клас минимум 75 точки;
 • Резултат от НВО по БEЛ за 7 клас минимум 60 точки;

Приемните изпити за учебната 2020/2021 г. са два и ще се проведат на следните дати:

 • 21 юни 2020 година
 • 28 юни 2020 година

Всеки кандидат може да се яви и на двата изпита. За участие в класирането за прием се взима най-високата получена оценка от положените изпити.

Пробни изпити през учебната 2019/2020 година

 • 08 декември 2019 г.  – Първи пробен изпит /4 и 7 клас/
 • 16 февруари 2020 г. – Втори пробен изпит /4, 5, 6 и 7 клас/
 • 05 април 2020 г. – Трети пробен изпит /3, 4, 5, 6 и 7 клас/
 • 17 май  2020 г. – Четвърти пробен изпит /2, 3, 4, 5 и 6 клас/
 • 07 юни 2020 г. – Четвърти пробен изпит /7 клас/