ПЧМГ

Прием в 5ти и 8ми клас

 Прием в 5ти клас

За учебната 2020/2021 година ПЧМГ обявява прием на:

Три паралелки в 5 клас

 • Избираеми часове – математика 2,5 часа;
 • Факултативни часове – математика 3 часа;
 • Факултативни часове – английки език 1 час.

Кандидатстването в Първа Частна Математическа Гимназия за учебната 2020/2021 година се извършва след полагане на изпит по математика.

Приемните изпити за учебната 2020/2021 г. са три и ще се проведат на следните дати:

 • Първи приемен изпит – 07 юни 2020 г.
 • Втори приемен изпит – 20 юни 2020 г.
 • Трети приемен изпит – 04 юли 2020 г.

Всеки кандидат може да се яви и на трите изпита. За участие в класирането за прием се взима най-високата получена оценка от положените изпити.

График на дейностите по приема в 5 клас на ПЧМГ за учебната 2020/2021 г.

Първо класиране – 07.07.2020 г. след 17.00 часа

Записване след първо класиране – от 8.07. до 10.07.2020 г. до 17.00 часа

Второ класиране – 13.07.2020 г. след 9.00 часа

Записване след второ класиране  – от 13.07. до 15.07.2020 г. до 17.00 часа

Тест за определяне нивото на владеене на английски език –16.07.2020 г.

/Тестът по английски език е задължителен за всички новозаписани в ПЧМГ ученици./

Необходими документи за записване на приетите ученици:

 • Удостоверение за успешно завършен предходен клас с минимален успех „Отличен (5.50)”;
 • Копие от акта за раждане;
 • Удостоверение за преместване.

Условия за опускане на стипендии:

За учебна 2020/2021 година училището отпуска за учениците от 5. до 7. клас следните стипендии:

Пълна стипендия за ученици, класирали се на първо място на:

 • „Математически предизвикателства“ – състезание на ПЧМГ /02.06.2020 г./.

Стипендия /50% отстъпка от таксата за обучение/ на ученици, класирали се на второ място на:

 • „Математически предизвикателства“ – състезание на ПЧМГ /02.06.2020 г./

Стипендия /25% отстъпка от таксата за обучение/ на ученици, класирали се на трето място на:

 • „Математически предизвикателства“ – състезание на ПЧМГ /02.06.2020 г./.

 Прием в 8ми клас

За учебната 2020/2021 година ПЧМГ обявява прием на ученици в 8 клас:

 1. Профил „Математика” с разширено изучаване на немски език съгласно рамков учебен план / Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план на МОН/
 2. Профил „Математика” с разширено изучаване на английски език съгласно рамков учебен план / Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план на МОН/
 • Избираеми часове – математика и информационни технологии
 • Факултативни часове – математика и първи чужд език
 1. Профил „Природни наукипрофилиращи предмети биология и химия и раширено изучаване на чужд език съгласно рамков учебен план / Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план на МО

Условия за прием в 8 клас за учебната 2020/2021 г.:

 • Оценка от приемните изпити по математика на ПЧМГ минимум 75 точки;
 • Резултат от НВО по математика за 7 клас минимум 75 точки;
 • Резултат от НВО по БEЛ за 7 клас минимум 60 точки;

Приемните изпити за учебната 2020/2021 г. са два и ще се проведат на следните дати:

 • Първи приемен изпит – 21 юни 2020 година
 • Втори приемен изпит – 05 юли 2020 година

Записване за изпитите става по електронен път  най-късно до четири календарни дни преди изпита.

Всеки кандидат може да се яви и на двата изпита. За участие в класирането за прием се взима най-високата получена оценка от положените изпити.

В приемните изпити на ПЧМГ за прием в 8 клас, които ще се провеждат в настоящата учебна година няма да се включва следния материал:

Линейно неравенство с едно неизвестно. Неравенства, свеждащи се до линейни. Приложение на линейните неравенства. Неравенства между страни и ъгли в триъгълника. Неравенство на триъгълника.

Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб, квадрат.

 

График на дейностите по приема в 8 клас на ПЧМГ за учебната 2020/2021 г.

    Подаване на документи за записване – от 8.07.2020 г.

Записване – от 8.07.2020 г. до 22.07.2020 г.

 

Необходими документи за записване на приетите ученици:

 • Свидетелство за основно образование с минимален успех „Мн. добър (5.00)”;
 • Копие от акта за раждане;
 • Удостоверение за преместване.