ПЧМГ

Прием в 5 и 8 клас

 ПРИЕМ В 5 КЛАС УЧЕБНА 2021/22 ГОДИНА

За учебната 2021/2022 година ПЧМГ обявява прием на:

Четири паралелки в 5 клас

 • Избираеми часове – математика 2,5 часа;
 • Факултативни часове – математика 3 часа;
 • Факултативни часове – английки език 1 час.

Кандидатстването в Първа Частна Математическа Гимназия за учебната 2021/2022 година се извършва след полагане на изпит по математика.

Приемните изпити за учебната 2021/2022 г. са три и ще се проведат на следните дати:

 • Първи приемен изпит – 06 юни 2021 г.
 • Втори приемен изпит – 20 юни 2021 г.
 • Трети приемен изпит – 04 юли 2021 г.

Всеки кандидат може да се яви и на трите изпита. За участие в класирането за прием се взима най-високата получена оценка от положените изпити.

График на дейностите по приема в 5 клас на ПЧМГ за учебната 2021/2022 г.

Първо класиране – 04.07.2021 г. след 19.00 часа

Записване след първо класиране – от 05.07. до 07.07.2021 г. от 08.00 часа до 18.00 часа

Второ класиране – 07.07.2021 г. след 19.00 часа от 08.00 часа до 18.00 часа

Записване след второ класиране  – от 08.07. до 12.07.2021 г. до 18.00 часа

Тест за определяне нивото на владеене на английски език –14.07.2021 г. от 10.00 часа

/Тестът по английски език е задължителен за всички новозаписани в ПЧМГ ученици./

 

Необходими документи за записване на приетите ученици:

 • Удостоверение за успешно завършен предходен клас с минимален успех

„Отличен (5.50)”;

 •  Акт за раждане за сверяване на данни;
 • Удостоверение за преместване.

 

Условия за отпускане на стипендии:

За учебна 2021/2022 година училището отпуска за учениците от 5. до 7. клас следните стипендии:

Пълна стипендия за ученици, класирали се на първо място на:Математически предизвикателства“ – състезание на ПЧМГ /30.05.2021 г./.

Стипендия /50% отстъпка от таксата за обучение/ на ученици, класирали се на второ място на: Математически предизвикателства“ – състезание на ПЧМГ /30.05.2021 г./

Стипендия /25% отстъпка от таксата за обучение/ на ученици, класирали се на трето място на:„Математически предизвикателства“ – състезание на ПЧМГ /30.05.2021 г./.

Вижте презентация за прием в 5. клас в ПЧМГ за 2021 г.

 

 ПРИЕМ В 8 КЛАС УЧЕБНА 2021/22 ГОДИНА

За учебната 2021/2022 година ПЧМГ обявява прием на ученици в 8 клас:

 1. Профил „Математически” с разширено изучаване на чужд език / английски/немски/ с профилиращи предмети Математика и Физика съгласно рамков учебен план /Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план на МОН/
 2. Профил „Математически” с разширено изучаване на чужд език /английски/немски/ с профилиращи предмети Математика и Информатика съгласно рамков учебен план /Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план на МОН/
 3. Профил „Природни науки” профилиращи предмети Биология и ЗО и Химия и ООС с раширено изучаване на чужд език /английски/немски/ съгласно рамков учебен план / Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план на МОН/.

Съответен профил ( 1, 2, 3 ) се формира при минимум 10 желаещи ученици.

Условия за прием в 8 клас за учебната 2021/2022 г.:

 • Оценка от приемните изпити по математика на ПЧМГ минимум 75 точки;
 • Резултат от НВО по математика за 7 клас минимум 75 точки;
 • Резултат от НВО по БEЛ за 7 клас минимум 60 точки;
 • За профил „Природни науки“ и годишни оценки за 7 клас по Химия и ООС и Биология и ЗО не по-ниски от Отличен 6.

Приемните изпити за учебната 2021/2022 г. са два и ще се проведат на следните дати:

 • Първи приемен изпит – 20 юни 2021 година
 • Втори приемен изпит – 04 юли 2021 година

Записване за изпитите става по електронен път  най-късно до четири календарни дни преди изпита.

График на дейностите по приема в 8 клас на ПЧМГ за учебната 2020/2021 г.

    Подаване на документи за записване – от 05.07.2021 г.

Записване – от 05.07.2021 г. до 22.07.2021 г.

Необходими документи за записване на приетите ученици:

 • Свидетелство за основно образование;
 • Акт за раждане за сверяване на данни;
 • Удостоверение за преместване.

 

Условия за отпускане на стипендии:

След 7-ми клас:

Пълна стипендия за ученици, класирали се на първо място на:Математически предизвикателства“ – състезание на ПЧМГ /30.05.2021 г./.

Стипендия /50% отстъпка от таксата за обучение/ на ученици, класирали се на второ място на: Математически предизвикателства“ – състезание на ПЧМГ /30.05.2021 г./

Стипендия /25% отстъпка от таксата за обучение/ на ученици, класирали се на трето място на:„Математически предизвикателства“ – състезание на ПЧМГ /30.05.2021 г./.

За профил „Природни науки” стипендия / между 30% и 50% отсъпка от таксата за обучение / на ученици, класирали се на национални олимпиади по Химия и ООС и Биология и ЗО.

В рубрика „Учебна дейност“ можете да видите Рамков учебен план за I гимназиален етап (8., 9., и 10. клас) при прием на ученици в 8. клас за учебната 2021/2022г. и разпределение на избираеми и факултативни часове по обявените профили.

Вижте презентация за прием в 8. клас в ПЧМГ за 2021 г.

 

BulgarianEnglish