ПЧМГ

Проекти

Responsible Travel

Responsible Traveller Values the Diversity of Cultures, People and Environment“ по програмата Erasmus+ е международен проект, в който участват четири училища от четири различни държави – Чехия, Словения, Литва и България и се занимава с това да научи участниците как да пътуват отговорно, уважавайки природата и културата на мястото, което посещават. 

DofE International Award

„Международната награда на херцога на Единбург (наричана за краткост Наградата) е водеща международна младежка Програма за личностно развитие и постижения. Участниците в нея се състезават със самите себе си, като предизвикват собствените си убеждения за това на какво са способни и до къде най-далеч могат да стигнат. Постигайки целите си, младите развиват умения и качества, които остават за цял живот.

weSpot

weSPOT е четиригодишен (2012 – 2015) научно-изследователски проект, финансиран от 7-ма Рамкова програма на Европейската Комисия. Неговата основна цел е подпомагане на прилагането на изследователския метод на обучение по природни науки чрез разработката на педагогически модел за учене чрез изследване и съответстваща му технологична среда за реализация – http://inquiry.wespot.net/.

Първите по математика на НВО 2020 ПЧМГ обявява прием на 4 паралелки 5ти клас за 2021/2022.