ПЧМГ

Финансови условия

Финансови условия за 2020 – 2021 учебна година.

Финансови условия – 5 клас

Годишна такса

На две вноски

На десет вноски

3700 евро

2 х 1900 евро

10 х 395 евро

Срокове за плащане

От 06.07.2020 г. до 22.07.2020 г.
/при подписване на договора/

Първа вноска
От 06.07.2020 г. до 22.07.2020 г.

Втора вноска
От 01.02.2021 г. до 10.02.2021 г.

Месечна вноска
от 1 до 5 число на текущия месец.

*Отстъпка 5% от таксата за обучение за второ дете от семейството.
**Отстъпка 10% от таксата за обучение за трето дете от семейството.

За учебната 2020/2021 година ПЧМГ обявява прием на ученици за:

 • 3 паралелки в 5 клас чрез класиране;*

*Класираните на първите места на националния кръг на Европейското кенгуру

могат да участват в класирането без да полагат изпит, след подаване на заявление до 25.06.2020 г.

За учебна 2020/2021 година училището отпуска за учениците от 5. до 7. клас:

Пълна стипендия за ученици, класирали се на първо място на:

 • Математически предизвикателства“ – състезание на ПЧМГ /31.05.2020 г./.

Стипендия /50% отстъпка от таксата за обучение/ на ученици, класирали се на второ място на:

 • Математически предизвикателства“ – състезание на ПЧМГ /31.05.2020 г./.

Стипендия /25% отстъпка от таксата за обучение/ на ученици, класирали се на трето място на:

 • Математически предизвикателства“ – състезание на ПЧМГ /31.05.2020 г./.

Финансови условия – 8 клас

Годишна такса

На две вноски

На десет вноски

3600 евро

2 х 1850 евро

10 х 385 евро

Срокове за плащане

До 17.07.2020 г.
/при подписване на договора/

Първа вноска
До 17.07.2020 г.

Втора вноска
До 05.02.2021 г.

Месечна вноска
от 1 до 5 число на текущия месец.

*Отстъпка 5% от таксата за обучение за второ дете от семейството.
**Отстъпка 10% от таксата за обучение за трето дете от семейството.

За учебната 2020/2021 година ПЧМГ обявява прием на ученици за:

 • 2 паралелки в 8 клас – Профил „Математика” и Профил „Природни науки” с разширено изучаване на чужд език

За учебна 2020/2021 година училището отпуска за учениците от 8. клас:

Пълна стипендия за ученици, класирали се на първо място на:

 • Математически предизвикателства“ – състезание на ПЧМГ /31.05.2020 г./.

Стипендия /50% отстъпка от таксата за обучение/ на ученици, класирали се на второ място на:

 • Математически предизвикателства“ – състезание на ПЧМГ /31.05.2020 г./.

Стипендия /25% отстъпка от таксата за обучение/ на ученици, класирали се на трето място на:

 • Математически предизвикателства“ – състезание на ПЧМГ /31.05.2020 г./.

Транспорт 2020/2021 г.

В две посоки:

 • Годишна такса – 1300 евро с ДДС

 • На две вноски – 2 x 720 евро с ДДС

В една посока:

 • Годишна такса – 800 евро с ДДС

Първите по математика на НВО 2020 ПЧМГ обявява прием на 4 паралелки 5ти клас за 2021/2022.