пробни и приемни

Изпити и състезания

ПРОБНИ И ПРИЕМНИ ИЗПИТИ

Пробният изпит на 06.12.2020 г. се отменя.

През учебната 2020/2021  годината ПЧМГ провежда пробни изпити за 2, 3, 4, 5, 6 и 7 клас.

 

Техните дати са:

 • Отменен! 06 декември 2020 г.  – Първи пробен изпит /4 и 7 клас/ Отменен!
 • 21 февруари 2021 г. – Втори пробен изпит /4, 5, 6 и 7 клас/
 • 18 април       2021 г. – Трети пробен изпит /2, 3, 4, и 7 клас/ 
 • 16 май           2021 г. – Четвърти пробен изпит 3, 4 / За учениците от 4 клас на ЧНУ „Питагор“ е първи приемен изпит /, 5 и 6 клас.
 • 06 юни          2021 г.  – Четвърти пробен изпит /7 клас/

Записване за изпитите става по електронен път  най-късно до четири календарни дни преди изпита.

Приемните изпити за учебната 2021/2022 година ще се проведат на следните дати:

 • 06 юни 2021 г. / за 4., 5. и 6. клас/ записване до 02.06.2021 г.
 • 20 юни 2021 г. / за 4., 5., 6. и 7. клас/
 • 04 юли 2021 г. / за 4. и 7.  клас/

 

График на дейностите по приема в 5 клас на ПЧМГ за учебната 2021/2022 г.

 • Първо класиране – 04.07.2021 г. след 17.00 часа

Записване след първо класиране – от 05.07. до 07.07.2021 г. до 17.00 часа

 • Второ класиране – 08.07.2021 г. след 9.00 часа

Записване след второ класиране  – от 08.07. до 12.07.2021 г. до 17.00 часа

 • Тест за определяне нивото на владеене на английски език –14.07.2021г.

 

/Тестът по английски език е задължителен за всички новозаписани в ПЧМГ ученици./

НВО 7. клас 2020 г.

Първи сме в София по математика и трети по български език на НВО за 7. клас!

Вижте информацията на тази страница.

Държавни зрелостни изпити 2020 г.

Резултати от държавни зрелостни изпити (ДЗИ) 15.06.2020 г.

Вижте информацията на тази страница.

BulgarianEnglish