Годишна такса транспорт

Годишната такса транспорт е на стойност, както следва:

В две посоки:

  • при заплащане на една вноска: 1400 /хиляда и четиристотин/ евро с ДДС;
  • при заплащане на две вноски – 2 х 770 /седемстотин и седемдесет/ евро с ДДС

В една посока: 850 / осемстотин и петдесет/  евро с ДДС.