Финансови условия в ЧНУ „Питагор“ за 2021-2022 учебна година

Годишна такса обучение

Годишната такса обучение за новозаписани ученици в ЧНУ “Питагор” включва:

  • целодневно обучение – учебни занятия по задължителен учебен план според държавните образователни изисквания, самоподготовка, английски език, избираеми часове и допълнителни дейности;
  • учебници, учебни помагала, материали и пособия;
  • ежедневни извънкласни дейности. Извънкласните дейности са своеобразни клубове по интереси в различни предметни области, организирани в сътрудничество с водещи професионалисти в съответната сфера. Сред извънкласните дейности, предлагани в училището, са: роботика (съвместно с “Академия Роботика”), архитектурна работилница (с “Детска архитектурна работилница”), куклен театър (с театрална къща “Хора и кукли”), художествена и изправителна гимнастика (с клуб “Спортни таланти”), Информационни технологии, Космическа Академия, шахмат, приложни изкуства, футбол, баскетбол, таекуондо, народни танци, логически игри и др.

Годишната такса обучение е на стойност:

  • при заплащане на една вноска: 5000 /пет хиляди/ евро;
  • при заплащане на две вноски: 2 х 2600 /две хиляди и шестотин/ евро;
  • при заплащане на десет равни месечни вноски: 10 х 530 /петстотин и тридесет / евро.

Годишната такса не включва задължителна ученическа униформа и допълнителни извънучилищни мероприятия (екскурзии, зелени училища, участия в състезания и културни събития).

При записването на детето в училището се внася капаро в размер на 1 месечна вноска. До края на месец май 2020 г. се издължава сума в зависимост от избрания план на плащане: остатъкът от цялата годишна сума, остатъкът от сумата за І срок или още една месечна вноска.

 

Годишна такса храна

Годишната такса храна е задължителна и е на стойност, както следва:

  • при заплащане на една вноска: 700 /седемстотин/ евро;
  • при заплащане на две вноски: 2 х 370 /триста и седемдесет/ евро.

Такса храна се заплаща до 02.09 2021 г. При плащане на две равни вноски първата вноска следва да бъде внесена към дата 02.09.2021 г., а втората – към 14.01. 2022.

Всички видове плащания се извършват по банков път на посочена от училището банкова сметка или в брой, в касата на училището.