Национална програма „Иновации в действие“ в Първа частна математическа гимназия

Национална програма „Иновации в действие“ в Първа частна математическа гимназия

На 14 ноември 2019 година педагогически специалисти и ученици от СУ “Христо Ботев“ Козлодуй участваха в мобилност по договор за сътрудничество и обмяна на иновации по НП “Иновации в Действие“ като посетиха иновативното училище Първа частна математическа гимназия в...
Обновление на училищния клуб към БМЧК

Обновление на училищния клуб към БМЧК

От тази година училищният клуб към Български младежки Червен кръст /БМЧК/ беше обновен благодарение ентусиазма и усилията на 11. клас с координатор Александра Нисторова. Тя сподели: “Вече представихме пред наши съученици от различни класове няколко презентации...