Всяка година “Успелите деца на България” – проект на Фондация “Димитър Бербатов” отличава само по един ученик от България в областите “Наука”, “Спорт” и “Изкуства” в три възрастови групи – I до IV клас; V до V I I клас и IX до XII клас за постиженията му от предходната година.
On 08.10.2022, Martina Ilieva was awarded a Certificate and a statuette for the Laureate of the Grand Prize for achievements in the field of Science in 2021 for students from V to VIII grades.
In 2021, Marty was one of three finalists for the Grand Prize in Science.
In 2020, Marty was again the 2019 Science Grand Award Winner for Grades I through IV.
Martina from the sixth grade - the successful child of Bulgaria.