Начало | Новини | Първо класиране на приема на ПЧМГ за учебната 2016/2017 година

Новини

Първо класиране на приема на ПЧМГ за учебната 2016/2017 година

 

ПЪРВА ЧАСТНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
ПРИЕМ В 5 КЛАС
за учебната 2016/2017 година
ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
Входящ № Първи приемен изпит 12.06.2016 Втори приемен изпит 20.06.2016 Трети приемен изпит 03.07.2016 Крайна оценка
ПРИЕТИ
1 6128 Отличен ( 6 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 6 )
2 6195 Отличен ( 6 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 6 )
3 6196 Отличен ( 6 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 6 )
4 6216 Отличен ( 6 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 6 )
5 6026 Отличен ( 5.95 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.95 )
6 6075 Отличен ( 5.9 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.9 )
7 6230 не се е явил Отличен ( 5.9 ) не се е явил Отличен ( 5.9 )
8 6003 Отличен ( 5.85 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.85 )
9 6023 Отличен ( 5.85 ) Отличен ( 5.75 ) не се е явил Отличен ( 5.85 )
10 6058 Отличен ( 5.85 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.85 )
11 6107 Отличен ( 5.85 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.85 )
12 6119 Отличен ( 5.65 ) Отличен ( 5.85 ) не се е явил Отличен ( 5.85 )
13 6200 Отличен ( 5.85 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.85 )
14 6218 не се е явил Отличен ( 5.85 ) не се е явил Отличен ( 5.85 )
15 6121 Отличен ( 5.8 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.8 )
16 6129 Много добър ( 5.15 ) Отличен ( 5.8 ) не се е явил Отличен ( 5.8 )
17 6233 не се е явил Отличен ( 5.8 ) не се е явил Отличен ( 5.8 )
18 6041 Отличен ( 5.75 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.75 )
19 6082 Много добър ( 5.15 ) Отличен ( 5.75 ) не се е явил Отличен ( 5.75 )
20 6097 Отличен ( 5.6 ) Отличен ( 5.75 ) не се е явил Отличен ( 5.75 )
21 6170 Отличен ( 5.75 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.75 )
22 6217 Отличен ( 5.75 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.75 )
23 6012 Отличен ( 5.7 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.7 )
24 6106 Отличен ( 5.7 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.7 )
25 6201 Отличен ( 5.7 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.7 )
26 6202 Отличен ( 5.7 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.7 )
27 6024 Много добър ( 4.9 ) Много добър ( 4.9 ) Отличен ( 5.65 ) Отличен ( 5.65 )
28 6064 Отличен ( 5.65 ) Много добър ( 5.2 ) не се е явил Отличен ( 5.65 )
29 6086 Отличен ( 5.65 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.65 )
30 6162 Отличен ( 5.5 ) Отличен ( 5.65 ) не се е явил Отличен ( 5.65 )
31 6203 Отличен ( 5.65 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.65 )
32 6246 не се е явил Отличен ( 5.65 ) не се е явил Отличен ( 5.65 )
33 6080 Отличен ( 5.6 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.6 )
34 6102 Отличен ( 5.6 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.6 )
35 6103 Много добър ( 5.35 ) Отличен ( 5.6 ) не се е явил Отличен ( 5.6 )
36 6139 Отличен ( 5.6 ) Много добър ( 5.25 ) не се е явил Отличен ( 5.6 )
37 6198 Отличен ( 5.6 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.6 )
38 6199 Отличен ( 5.6 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.6 )
39 6204 Отличен ( 5.6 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.6 )
40 6205 Отличен ( 5.6 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.6 )
41 6007 Много добър ( 4.9 ) Много добър ( 5.1 ) Отличен ( 5.55 ) Отличен ( 5.55 )
42 6206 Отличен ( 5.55 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.55 )
43 6239 не се е явил Отличен ( 5.55 ) не се е явил Отличен ( 5.55 )
44 6015 Добър ( 3.95 ) Отличен ( 5.5 ) не се е явил Отличен ( 5.5 )
45 6099 Много добър ( 4.8 ) Много добър ( 5.05 ) Отличен ( 5.5 ) Отличен ( 5.5 )
46 6148 Много добър ( 4.5 ) Отличен ( 5.5 ) не се е явил Отличен ( 5.5 )
47 6159 Много добър ( 4.85 ) Отличен ( 5.5 ) Много добър ( 4.6 ) Отличен ( 5.5 )
48 6207 Отличен ( 5.5 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.5 )
49 6208 Отличен ( 5.5 ) не се е явил не се е явил Отличен ( 5.5 )
50 6013 Много добър ( 5.45 ) не се е явил не се е явил Много добър ( 5.45 )
51 6030 Много добър ( 5.1 ) Много добър ( 5.45 ) не се е явил Много добър ( 5.45 )
52 6053 Много добър ( 4.65 ) Добър ( 4.4 ) Много добър ( 5.45 ) Много добър ( 5.45 )
53 6095 Много добър ( 5.45 ) не се е явил не се е явил Много добър ( 5.45 )
54 6131 Много добър ( 5.45 ) не се е явил не се е явил Много добър ( 5.45 )
55 6184 Много добър ( 5.45 ) не се е явил не се е явил Много добър ( 5.45 )
56 6209 Много добър ( 5.45 ) не се е явил не се е явил Много добър ( 5.45 )
57 6210 Много добър ( 5.45 ) не се е явил не се е явил Много добър ( 5.45 )
58 6211 Много добър ( 5.45 ) не се е явил не се е явил Много добър ( 5.45 )
59 6027 Много добър ( 5.4 ) не се е явил не се е явил Много добър ( 5.4 )
60 6042 Много добър ( 5.4 ) Много добър ( 5.25 ) Много добър ( 5.2 ) Много добър ( 5.4 )
61 6153 Добър ( 4.4 ) Много добър ( 5.4 ) не се е явил Много добър ( 5.4 )
62 6177 Много добър ( 5.3 ) Много добър ( 5.15 ) Много добър ( 5.40 ) Много добър ( 5.4 )
63 6185 Много добър ( 4.6 ) Много добър ( 5.4 ) не се е явил Много добър ( 5.4 )
64 6212 Много добър ( 5.4 ) не се е явил не се е явил Много добър ( 5.4 )
65 6213 Много добър ( 5.4 ) не се е явил не се е явил Много добър ( 5.4 )
66 6214 Много добър ( 5.4 ) не се е явил не се е явил Много добър ( 5.4 )
РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРИЕМА: ОТ 08.30 ДО 18.00 ЧАСА.
ПЪРВИ РЕЗЕРВИ
67 6020 Много добър ( 4.6 ) Много добър ( 5.05 ) Много добър ( 5.35 ) Много добър ( 5.35 )
68 6022 Много добър ( 5.35 ) не се е явил не се е явил Много добър ( 5.35 )
69 6028 Много добър ( 5.35 ) Много добър ( 5.15 ) Много добър ( 4.55 ) Много добър ( 5.35 )
70 6035 Много добър ( 4.85 ) Много добър ( 5.35 ) Много добър ( 5.1 ) Много добър ( 5.35 )
71 6059 Добър ( 4.3 ) Много добър ( 5.35 ) Много добър ( 4.7 ) Много добър ( 5.35 )
72 6110 Много добър ( 5.25 ) Много добър ( 5.35 ) Много добър ( 5.35 ) Много добър ( 5.35 )
73 6220 не се е явил Много добър ( 4.9 ) Много добър ( 5.35 ) Много добър ( 5.35 )
74 6238 не се е явил Много добър ( 5.35 ) не се е явил Много добър ( 5.35 )
75 6247 не се е явил Много добър ( 5.35 ) не се е явил Много добър ( 5.35 )
76 6127 Добър ( 3.9 ) Много добър ( 5.3 ) Много добър ( 4.5 ) Много добър ( 5.3 )
77 6235 не се е явил Много добър ( 4.7 ) Много добър ( 5.3 ) Много добър ( 5.3 )
78 6250 не се е явил Много добър ( 5.3 ) не се е явил Много добър ( 5.3 )
79 6125 Добър ( 4.35 ) Много добър ( 5.05 ) Много добър ( 5.25 ) Много добър ( 5.25 )
80 6144 Добър ( 4 ) не се е явил Много добър ( 5.25 ) Много добър ( 5.25 )
81 6236 не се е явил Много добър ( 5.1 ) Много добър ( 5.25 ) Много добър ( 5.25 )
82 6054 Много добър ( 5.2 ) не се е явил Добър ( 4.45 ) Много добър ( 5.2 )
83 6118 Добър ( 4.45 ) Много добър ( 5.2 ) Много добър ( 5 ) Много добър ( 5.2 )
84 6135 Много добър ( 5.2 ) Добър ( 4.45 ) Добър ( 4.45 ) Много добър ( 5.2 )
85 6224 не се е явил Много добър ( 5.2 ) Много добър ( 4.7 ) Много добър ( 5.2 )
86 6025 Много добър ( 4.6 ) Много добър ( 4.7 ) Много добър ( 5.15 ) Много добър ( 5.15 )
87 6057 Много добър ( 5.15 ) не се е явил не се е явил Много добър ( 5.15 )
88 6081 Много добър ( 4.9 ) Добър ( 4.4 ) Много добър ( 5.15 ) Много добър ( 5.15 )
89 6088 Много добър ( 5.15 ) Много добър ( 4.85 ) Много добър ( 4.65 ) Много добър ( 5.15 )
90 6194 Много добър ( 4.55 ) Много добър ( 5.15 ) Добър ( 4.1 ) Много добър ( 5.15 )
91 6254 не се е явил Много добър ( 4.85 ) Много добър ( 5.15 ) Много добър ( 5.15 )
92 6257 не се е явил Много добър ( 5.15 ) Добър ( 4.45 ) Много добър ( 5.15 )
РЕЗЕРВИ
93 6019 Много добър ( 5.1 ) Много добър ( 4.85 ) не се е явил Много добър ( 5.1 )
94 6021 Добър ( 4.4 ) Много добър ( 4.7 ) Много добър ( 5.1 ) Много добър ( 5.1 )
95 6029 Много добър ( 4.65 ) Много добър ( 5.1 ) Добър ( 4.4 ) Много добър ( 5.1 )
96 6038 Много добър ( 5.1 ) Много добър ( 4.7 ) Добър ( 4.25 ) Много добър ( 5.1 )
97 6068 Много добър ( 4.5 ) Много добър ( 4.95 ) Много добър ( 5.1 ) Много добър ( 5.1 )
98 6076 Много добър ( 4.75 ) Много добър ( 5.1 ) Много добър ( 4.55 ) Много добър ( 5.1 )
99 6104 Добър ( 3.8 ) Много добър ( 4.5 ) Много добър ( 5.1 ) Много добър ( 5.1 )
100 6109 Много добър ( 5 ) Много добър ( 4.85 ) Много добър ( 5.1 ) Много добър ( 5.1 )
101 6132 Много добър ( 4.8 ) Много добър ( 5.1 ) Много добър ( 4.7 ) Много добър ( 5.1 )
102 6137 Много добър ( 5.1 ) не се е явил Добър ( 4 ) Много добър ( 5.1 )
103 6154 Добър ( 4.45 ) не се е явил Много добър ( 5.1 ) Много добър ( 5.1 )
104 6171 Добър ( 3.75 ) Много добър ( 5.1 ) Добър ( 4 ) Много добър ( 5.1 )
105 6221 не се е явил Много добър ( 5.05 ) Много добър ( 5.1 ) Много добър ( 5.1 )
106 6225 не се е явил Много добър ( 5.1 ) не се е явил Много добър ( 5.1 )
107 6231 не се е явил Много добър ( 5.1 ) Много добър ( 4.95 ) Много добър ( 5.1 )
108 6008 Добър ( 4.2 ) не се е явил Много добър ( 5.05 ) Много добър ( 5.05 )
109 6009 Добър ( 3.75 ) Много добър ( 5.05 ) Много добър ( 4.85 ) Много добър ( 5.05 )
110 6045 Добър ( 4.35 ) Много добър ( 5.05 ) Добър ( 4.1 ) Много добър ( 5.05 )
111 6152 Много добър ( 4.6 ) Много добър ( 5 ) Много добър ( 5.05 ) Много добър ( 5.05 )
112 6187 Добър ( 4.45 ) Много добър ( 5.05 ) Много добър ( 4.55 ) Много добър ( 5.05 )
113 6036 Много добър ( 4.9 ) Много добър ( 5 ) Много добър ( 4.85 ) Много добър ( 5 )
114 6073 Много добър ( 4.5 ) Много добър ( 4.75 ) Много добър ( 5 ) Много добър ( 5 )
115 6078 Много добър ( 5 ) Много добър ( 5 ) Много добър ( 4.9 ) Много добър ( 5 )
116 6123 Добър ( 4.25 ) Много добър ( 5 ) не се е явил Много добър ( 5 )
117 6039 Много добър ( 4.8 ) Много добър ( 4.95 ) не се е явил Много добър ( 4.95 )
118 6043 Много добър ( 4.95 ) Много добър ( 4.6 ) Добър ( 4.35 ) Много добър ( 4.95 )
119 6116 Много добър ( 4.8 ) Много добър ( 4.95 ) Много добър ( 4.6 ) Много добър ( 4.95 )
120 6226 не се е явил Много добър ( 4.95 ) не се е явил Много добър ( 4.95 )
121 6156 Добър ( 4.4 ) Много добър ( 4.9 ) не се е явил Много добър ( 4.9 )
122 6072 Много добър ( 4.85 ) Добър ( 4.45 ) Много добър ( 4.85 ) Много добър ( 4.85 )
123 6180 Много добър ( 4.85 ) не се е явил не се е явил Много добър ( 4.85 )
124 6240 не се е явил Много добър ( 4.85 ) Много добър ( 4.85 ) Много добър ( 4.85 )
125 6262 не се е явил не се е явил Много добър ( 4.85 ) Много добър ( 4.85 )
126 6055 Добър ( 3.65 ) Много добър ( 4.7 ) Много добър ( 4.8 ) Много добър ( 4.8 )
127 6087 Много добър ( 4.8 ) не се е явил не се е явил Много добър ( 4.8 )
128 6188 Много добър ( 4.8 ) Много добър ( 4.65 ) Много добър ( 4.7 ) Много добър ( 4.8 )
129 6052 Много добър ( 4.75 ) Много добър ( 4.7 ) Много добър ( 4.5 ) Много добър ( 4.75 )
130 6089 Много добър ( 4.75 ) не се е явил не се е явил Много добър ( 4.75 )
131 6090 Много добър ( 4.75 ) Добър ( 4.25 ) Добър ( 3.6 ) Много добър ( 4.75 )
132 6149 Добър ( 3.9 ) Много добър ( 4.6 ) Много добър ( 4.75 ) Много добър ( 4.75 )
133 6006 Добър ( 4.3 ) Много добър ( 4.7 ) Много добър ( 4.55 ) Много добър ( 4.7 )
134 6084 Много добър ( 4.7 ) Добър ( 4.25 ) Добър ( 4 ) Много добър ( 4.7 )
135 6142 Добър ( 4.4 ) Много добър ( 4.7 ) не се е явил Много добър ( 4.7 )
136 6031 Добър ( 4.45 ) Добър ( 4.45 ) Много добър ( 4.65 ) Много добър ( 4.65 )
137 6167 Добър ( 4.35 ) Много добър ( 4.65 ) не се е явил Много добър ( 4.65 )
138 6183 Много добър ( 4.65 ) не се е явил не се е явил Много добър ( 4.65 )
139 6227 не се е явил Добър ( 4.35 ) Много добър ( 4.65 ) Много добър ( 4.65 )
140 6244 не се е явил Много добър ( 4.65 ) не се е явил Много добър ( 4.65 )
141 6147 Много добър ( 4.55 ) Много добър ( 4.65 ) Добър ( 3,80 ) Много добър ( 4.65 )
142 6062 Добър ( 3.55 ) Много добър ( 4.6 ) Добър ( 4.1 ) Много добър ( 4.6 )
143 6069 Много добър ( 4.6 ) не се е явил Добър ( 3.55 ) Много добър ( 4.6 )
144 6093 Много добър ( 4.6 ) Добър ( 4.1 ) Добър ( 4.1 ) Много добър ( 4.6 )
145 6133 Добър ( 3.65 ) Много добър ( 4.6 ) не се е явил Много добър ( 4.6 )
146 6163 Много добър ( 4.55 ) Добър ( 4.35 ) Много добър ( 4.6 ) Много добър ( 4.6 )
147 6096 Добър ( 4 ) Добър ( 4.3 ) Много добър ( 4.55 ) Много добър ( 4.55 )
148 6145 Среден ( 3.45 ) Много добър ( 4.55 ) не се е явил Много добър ( 4.55 )
149 6056 Добър ( 4 ) Добър ( 3.9 ) Много добър ( 4.5 ) Много добър ( 4.5 )
150 6130 Среден ( 3.2 ) Много добър ( 4.5 ) Добър ( 3.95 ) Много добър ( 4.5 )
151 6146 Добър ( 4.05 ) Много добър ( 4.5 ) Добър ( 4.45 ) Много добър ( 4.5 )
152 6164 Добър ( 4.2 ) Много добър ( 4.5 ) не се е явил Много добър ( 4.5 )
153 6259 не се е явил не се е явил Много добър ( 4.5 ) Много добър ( 4.5 )
154 6112 Добър ( 3.9 ) Добър ( 4.45 ) Добър ( 3.65 ) Добър ( 4.45 )
155 6248 не се е явил Добър ( 4.45 ) не се е явил Добър ( 4.45 )
156 6098 Добър ( 4.3 ) Добър ( 4.4 ) Добър ( 3.85 ) Добър ( 4.4 )
157 6100 Добър ( 4.05 ) Добър ( 3.9 ) Добър ( 4.4 ) Добър ( 4.4 )
158 6115 Добър ( 3.9 ) Добър ( 4.4 ) Добър ( 3.7 ) Добър ( 4.4 )
159 6260 не се е явил не се е явил Добър ( 4.4 ) Добър ( 4.4 )
160 6050 Добър ( 4.35 ) не се е явил не се е явил Добър ( 4.35 )
161 6047 не се е явил Среден ( 3.45 ) Добър ( 4.3 ) Добър ( 4.3 )
162 6079 Среден ( 3.35 ) Добър ( 4.3 ) Добър ( 3.9 ) Добър ( 4.3 )
163 6117 Добър ( 4.3 ) не се е явил Среден ( 3.25 ) Добър ( 4.3 )
164 6173 Добър ( 4.3 ) не се е явил не се е явил Добър ( 4.3 )
165 6060 Добър ( 4.05 ) Среден ( 3.35 ) Добър ( 4.25 ) Добър ( 4.25 )
166 6066 Добър ( 3.7 ) Добър ( 4.2 ) Добър ( 4.25 ) Добър ( 4.25 )
167 6070 Добър ( 4.25 ) Добър ( 4.2 ) не се е явил Добър ( 4.25 )
168 6074 Добър ( 4.2 ) Добър ( 4.25 ) не се е явил Добър ( 4.25 )
169 6083 Добър ( 3.8 ) Добър ( 3.55 ) Добър ( 4.25 ) Добър ( 4.25 )
170 6138 не се е явил Добър ( 4.05 ) Добър ( 4.25 ) Добър ( 4.25 )
171 6168 Добър ( 4.25 ) Добър ( 4.05 ) не се е явил Добър ( 4.25 )
172 6237 не се е явил Добър ( 4.25 ) не се е явил Добър ( 4.25 )
173 6018 не се е явил Среден ( 3.2 ) Добър ( 4.2 ) Добър ( 4.2 )
174 6092 Добър ( 3.95 ) Добър ( 4.2 ) Добър ( 4 ) Добър ( 4.2 )
175 6179 Добър ( 4.2 ) не се е явил не се е явил Добър ( 4.2 )
176 6191 Добър ( 3.75 ) Добър ( 4.2 ) Добър ( 3.55 ) Добър ( 4.2 )
177 6005 Добър ( 4.1 ) Добър ( 4.15 ) Добър ( 3.75 ) Добър ( 4.15 )
178 6037 Слаб ( 2 ) Добър ( 4.15 ) Добър ( 3.6 ) Добър ( 4.15 )
179 6040 не се е явил Добър ( 3.6 ) Добър ( 4.15 ) Добър ( 4.15 )
180 6044 Среден ( 3.4 ) Добър ( 4.1 ) Добър ( 4.15 ) Добър ( 4.15 )
181 6061 Добър ( 3.85 ) Добър ( 4.1 ) Добър ( 4.15 ) Добър ( 4.15 )
182 6091 Добър ( 3.75 ) Добър ( 4.15 ) Добър ( 3.85 ) Добър ( 4.15 )
183 6111 Среден ( 3.35 ) Добър ( 4.15 ) не се е явил Добър ( 4.15 )
184 6193 Добър ( 4.15 ) не се е явил не се е явил Добър ( 4.15 )
185 6253 не се е явил Добър ( 4.15 ) Добър ( 4.1 ) Добър ( 4.15 )
186 6114 Слаб ( 2 ) Среден ( 3.05 ) Добър ( 4.1 ) Добър ( 4.1 )
187 6192 Добър ( 4.1 ) Добър ( 3.5 ) Добър ( 3.55 ) Добър ( 4.1 )
188 6243 не се е явил Добър ( 4.05 ) Добър ( 4.1 ) Добър ( 4.1 )
189 6245 не се е явил Добър ( 4.05 ) не се е явил Добър ( 4.05 )
190 6001 Добър ( 4 ) не се е явил не се е явил Добър ( 4 )
191 6004 Среден ( 3.2 ) Добър ( 3.65 ) Добър ( 4 ) Добър ( 4 )
192 6017 Добър ( 3.5 ) Добър ( 3.85 ) Добър ( 4 ) Добър ( 4 )
193 6032 Добър ( 3.55 ) Добър ( 3.85 ) Добър ( 4 ) Добър ( 4 )
194 6143 Добър ( 4 ) не се е явил не се е явил Добър ( 4 )
195 6182 Добър ( 3.95 ) не се е явил не се е явил Добър ( 3.95 )
196 6189 Добър ( 3.6 ) Добър ( 3.95 ) Добър ( 3.6 ) Добър ( 3.95 )
197 6190 Добър ( 3.95 ) не се е явил не се е явил Добър ( 3.95 )
198 6085 Среден ( 3.2 ) Добър ( 3.8 ) Добър ( 3.85 ) Добър ( 3.85 )
199 6222 не се е явил Добър ( 3.85 ) не се е явил Добър ( 3.85 )
200 6264 не се е явил не се е явил Добър ( 3.85 ) Добър ( 3.85 )
201 6046 Добър ( 3.8 ) Добър ( 3.7 ) не се е явил Добър ( 3.8 )
202 6108 Слаб ( 2 ) не се е явил Добър ( 3.8 ) Добър ( 3.8 )
203 6120 Добър ( 3.8 ) не се е явил не се е явил Добър ( 3.8 )
204 6051 Добър ( 3.75 ) не се е явил Добър ( 3.75 ) Добър ( 3.75 )
205 6101 Добър ( 3.75 ) Добър ( 3.6 ) Добър ( 3.7 ) Добър ( 3.75 )
206 6172 Добър ( 3.55 ) Среден ( 3.1 ) Добър ( 3.75 ) Добър ( 3.75 )
207 6223 не се е явил Добър ( 3.75 ) Добър ( 3.7 ) Добър ( 3.75 )
208 6033 Добър ( 3.5 ) Добър ( 3.7 ) не се е явил Добър ( 3.7 )
209 6049 Добър ( 3.7 ) не се е явил не се е явил Добър ( 3.7 )
210 6234 не се е явил Слаб ( 2 ) Добър ( 3.7 ) Добър ( 3.7 )
211 6063 Добър ( 3.65 ) не се е явил не се е явил Добър ( 3.65 )
212 6113 Среден ( 3.35 ) не се е явил Добър ( 3.65 ) Добър ( 3.65 )
213 6140 Добър ( 3.65 ) Добър ( 3.5 ) Среден ( 3.25 ) Добър ( 3.65 )
214 6010 Среден ( 3.35 ) Добър ( 3.6 ) не се е явил Добър ( 3.6 )
215 6249 не се е явил Добър ( 3.6 ) не се е явил Добър ( 3.6 )
216 6134 Добър ( 3.55 ) не се е явил не се е явил Добър ( 3.55 )
217 6157 Добър ( 3.55 ) не се е явил не се е явил Добър ( 3.55 )
218 6158 Среден ( 3.1 ) Добър ( 3.55 ) не се е явил Добър ( 3.55 )
219 6169 Слаб ( 2 ) Среден ( 3.45 ) Добър ( 3.55 ) Добър ( 3.55 )
220 6181 Добър ( 3.55 ) Слаб ( 2 ) не се е явил Добър ( 3.55 )
221 6242 не се е явил Добър ( 3.55 ) Среден ( 3.35 ) Добър ( 3.55 )
222 6077 Добър ( 3.5 ) не се е явил не се е явил Добър ( 3.5 )
223 6161 Среден ( 3.05 ) Добър ( 3.5 ) не се е явил Добър ( 3.5 )
224 6197 Добър ( 3.5 ) не се е явил не се е явил Добър ( 3.5 )
225 6215 Добър ( 3.5 ) не се е явил не се е явил Добър ( 3.5 )
226 6067 Среден ( 3.45 ) не се е явил не се е явил Среден ( 3.45 )
227 6141 Слаб ( 2 ) Среден ( 3.45 ) Среден ( 3.45 ) Среден ( 3.45 )
228 6165 Среден ( 3.05 ) не се е явил Среден ( 3.45 ) Среден ( 3.45 )
229 6228 не се е явил Среден ( 3.45 ) не се е явил Среден ( 3.45 )
230 6251 не се е явил Среден ( 3.45 ) не се е явил Среден ( 3.45 )
231 6252 не се е явил Среден ( 3.45 ) не се е явил Среден ( 3.45 )
232 6265 не се е явил не се е явил Среден ( 3.45 ) Среден ( 3.45 )
233 6151 Среден ( 3.35 ) Среден ( 3.35 ) Среден ( 3.4 ) Среден ( 3.4 )
234 6176 Слаб ( 2 ) Среден ( 3.4 ) Слаб ( 2 ) Среден ( 3.4 )
235 6105 Среден ( 3.25 ) не се е явил Среден ( 3.35 ) Среден ( 3.35 )
236 6160 Среден ( 3.35 ) не се е явил не се е явил Среден ( 3.35 )
237 6258 не се е явил Среден ( 3.15 ) Среден ( 3.35 ) Среден ( 3.35 )
238 6094 Среден ( 3 ) Среден ( 3.05 ) Среден ( 3.3 ) Среден ( 3.3 )
239 6122 Среден ( 3.3 ) не се е явил не се е явил Среден ( 3.3 )
240 6263 не се е явил не се е явил Среден ( 3.3 ) Среден ( 3.3 )
241 6136 Среден ( 3.2 ) Среден ( 3 ) не се е явил Среден ( 3.2 )
242 6126 Среден ( 3.15 ) не се е явил Среден ( 3.1 ) Среден ( 3.15 )
243 6174 не се е явил Среден ( 3.15 ) не се е явил Среден ( 3.15 )
244 6002 Среден ( 3.1 ) не се е явил не се е явил Среден ( 3.1 )
245 6011 Среден ( 3.1 ) не се е явил не се е явил Среден ( 3.1 )
246 6014 Среден ( 3.05 ) Среден ( 3.05 ) не се е явил Среден ( 3.05 )
247 6065 Слаб ( 2 ) Среден ( 3.05 ) Слаб ( 2 ) Среден ( 3.05 )
248 6124 Слаб ( 2 ) Среден ( 3.05 ) Слаб ( 2 ) Среден ( 3.05 )
249 6048 Слаб ( 2 ) не се е явил не се е явил Слаб ( 2 )
250 6150 Слаб ( 2 ) не се е явил не се е явил Слаб ( 2 )
251 6155 Слаб ( 2 ) не се е явил не се е явил Слаб ( 2 )
252 6178 Слаб ( 2 ) не се е явил не се е явил Слаб ( 2 )
253 6232 не се е явил Слаб ( 2 ) не се е явил Слаб ( 2 )
254 6016 не се е явил не се е явил не се е явил не се е явил
255 6034 не се е явил не се е явил не се е явил не се е явил
256 6071 не се е явил не се е явил не се е явил не се е явил
257 6166 не се е явил не се е явил не се е явил не се е явил
258 6175 не се е явил не се е явил не се е явил не се е явил
259 6186 не се е явил не се е явил не се е явил не се е явил
260 6219 не се е явил не се е явил не се е явил не се е явил
261 6229 не се е явил не се е явил не се е явил не се е явил
262 6241 не се е явил не се е явил не се е явил не се е явил
263 6255 не се е явил не се е явил не се е явил не се е явил
264 6256 не се е явил не се е явил не се е явил не се е явил
265 6261 не се е явил не се е явил не се е явил не се е явил
266 6266 не се е явил не се е явил не се е явил не се е явил
267 6267 не се е явил не се е явил не се е явил не се е явил

Лого - Международна награда на херцога на Единбург. One World Foundation LogoЕразъм+ Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт 2014-2020 г.Cambridge English Language Assessment preparation centre.

Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.
02/ 971 33 00;
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Начало | Новини | Първо класиране на приема на ПЧМГ за учебната 2016/2017 година