Начало | Новини | Второ класиране на приетите в 5 клас за учебната 2017/2018 г.

Новини

Второ класиране на приетите в 5 клас за учебната 2017/2018 г.

 

ПЪРВА ЧАСТНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
ПРИЕМ В 5 КЛАС
за учебната 2017/2018 година
ВТОРО КЛАСИРАНЕ
Входящ № Първи приемен изпит 11.06.2017 Втори приемен изпит 25.06.2017 Трети приемен изпит 02.07.2017 Крайна оценка
ПРИЕТИ
70 5065 Много добър ( 4,92 ) Много добър ( 4.76 ) Много добър ( 5.36 ) Много добър ( 5.36 )
71 5085 Много добър ( 5,36 ) Добър ( 4.44 ) Много добър ( 4.56 ) Много добър ( 5.36 )
72 5104 Много добър ( 5,36 ) Много добър ( 5.2 ) Не се е явил Много добър ( 5.36 )
73 5149 Много добър ( 5,36 ) Много добър ( 4.68 ) Не се е явил Много добър ( 5.36 )
74 5254 Не се е явил Много добър ( 4.84 ) Много добър ( 5.36 ) Много добър ( 5.36 )
75 5008 Много добър ( 5,04 ) Много добър ( 5.32 ) Не се е явил Много добър ( 5.32 )
76 5023 Много добър ( 5,32 ) Не се е явил Не се е явил Много добър ( 5.32 )
77 5037 Много добър ( 5,32 ) Много добър ( 5.2 ) Много добър ( 5.16 ) Много добър ( 5.32 )
78 5066 Много добър ( 5,08 ) Много добър ( 4.6 ) Много добър ( 5.32 ) Много добър ( 5.32 )
79 5139 Много добър ( 4,88 ) Много добър ( 5.32 ) Не се е явил Много добър ( 5.32 )
80 5253 Не се е явил Много добър ( 5.32 ) Не се е явил Много добър ( 5.32 )
81 5173 Много добър ( 5,28 ) Не се е явил Не се е явил Много добър ( 5.28 )
82 5270 Не се е явил Много добър ( 5.28 ) Не се е явил Много добър ( 5.28 )
83 5049 Много добър ( 5,24 ) Не се е явил Не се е явил Много добър ( 5.24 )
84 5063 Много добър ( 5,24 ) Много добър ( 5.16 ) Много добър ( 5 ) Много добър ( 5.24 )
85 5072 Много добър ( 5,24 ) Добър ( 4.32 ) Не се е явил Много добър ( 5.24 )
86 5110 Много добър ( 5,24 ) Много добър ( 4.8 ) Много добър ( 5.24 ) Много добър ( 5.24 )
87 5130 Много добър ( 4,84 ) Много добър ( 5.24 ) Не се е явил Много добър ( 5.24 )
88 5148 Много добър ( 4,84 ) Добър ( 4.48 ) Много добър ( 5.36 ) Много добър ( 5.36 )
89 5164 Много добър ( 5,24 ) Много добър ( 5.08 ) Много добър ( 5.28 ) Много добър ( 5.28 )
90 5175 Много добър ( 5,24 ) Много добър ( 5.04 ) Не се е явил Много добър ( 5.24 )
91 5207 Много добър ( 5,24 ) Много добър ( 4.88 ) Много добър ( 5.24 ) Много добър ( 5.24 )
92 5210 Много добър ( 5,24 ) Много добър ( 5.16 ) Не се е явил Много добър ( 5.24 )
93 5287 Не се е явил Не се е явил Много добър ( 5.24 ) Много добър ( 5.24 )
94 5050 Много добър ( 5,2 ) Добър ( 4.32 ) Много добър ( 5.2 ) Много добър ( 5.2 )
95 5051 Много добър ( 5,2 ) Много добър ( 4.92 ) Не се е явил Много добър ( 5.2 )
96 5056 Добър ( 4,44 ) Много добър ( 4.56 ) Много добър ( 5.2 ) Много добър ( 5.2 )
97 5092 Много добър ( 5,2 ) Много добър ( 4.92 ) Не се е явил Много добър ( 5.2 )
98 5038 Добър ( 4,24 ) Добър ( 4.44 ) Много добър ( 5.16 ) Много добър ( 5.16 )
99 5116 Много добър ( 4,76 ) Много добър ( 5.16 ) Не се е явил Много добър ( 5.16 )
100 5219 Много добър ( 4,52 ) Добър ( 4.48 ) Много добър ( 5.16 ) Много добър ( 5.16 )
101 5268 Не се е явил Не се е явил Много добър ( 5.16 ) Много добър ( 5.16 )
102 5013 Добър ( 3,92 ) Добър ( 3.92 ) Много добър ( 5.12 ) Много добър ( 5.12 )
103 5028 Много добър ( 5,12 ) Не се е явил Не се е явил Много добър ( 5.12 )
104 5036 Добър ( 4,4 ) Много добър ( 5 ) Много добър ( 5.12 ) Много добър ( 5.12 )
105 5067 Много добър ( 4,72 ) Много добър ( 4.6 ) Много добър ( 5.12 ) Много добър ( 5.12 )
106 5015 Добър ( 4,28 ) Добър ( 4.32 ) Много добър ( 5.12) Много добър ( 5.12 )
РЕЗЕРВИ
108 5078 Много добър ( 4,76 ) Много добър ( 5.08 ) Не се е явил Много добър ( 5.08 )
109 5095 Добър ( 3,64 ) Много добър ( 4.8 ) Много добър ( 5.08 ) Много добър ( 5.08 )
110 5141 Много добър ( 5,08 ) Добър ( 4.24 ) Много добър ( 4.88 ) Много добър ( 5.08 )
111 5071 Много добър ( 5,04 ) Много добър ( 4.52 ) Много добър ( 5.04 ) Много добър ( 5.04 )
112 5120 Не се е явил Много добър ( 5.04 ) Не се е явил Много добър ( 5.04 )
113 5179 Много добър ( 5,04 ) Много добър ( 4.84 ) Не се е явил Много добър ( 5.04 )
114 5205 Много добър ( 5,04 ) Не се е явил Не се е явил Много добър ( 5.04 )
115 5221 Добър ( 4,36 ) Много добър ( 5.04 ) Много добър ( 4.68 ) Много добър ( 5.04 )
116 5009 Много добър ( 5 ) Добър ( 4.48 ) Не се е явил Много добър ( 5 )
117 5020 Много добър ( 4,56 ) Много добър ( 5 ) Не се е явил Много добър ( 5 )
118 5062 Много добър ( 4,64 ) Много добър ( 5 ) Не се е явил Много добър ( 5 )
119 5082 Добър ( 4,12 ) Добър ( 4.16 ) Много добър ( 5 ) Много добър ( 5 )
120 5126 Много добър ( 4,56 ) Много добър ( 5 ) Много добър ( 4.64 ) Много добър ( 5 )
121 5193 Много добър ( 5 ) Не се е явил Не се е явил Много добър ( 5 )
122 5195 Добър ( 4,36 ) Добър ( 4.48 ) Много добър ( 5 ) Много добър ( 5 )
123 5214 Много добър ( 5 ) Не се е явил Не се е явил Много добър ( 5 )
124 5263 Не се е явил Много добър ( 5 ) Не се е явил Много добър ( 5 )
125 5001 Добър ( 4,36 ) Добър ( 4.4 ) Много добър ( 4.96 ) Много добър ( 4.96 )
126 5052 Добър ( 4,08 ) Много добър ( 4.6 ) Много добър ( 4.96 ) Много добър ( 4.96 )
127 5169 Много добър ( 4,96 ) Добър ( 3.88 ) Не се е явил Много добър ( 4.96 )
128 5144 Много добър ( 4,92 ) Много добър ( 4.88 ) Много добър ( 4.92 ) Много добър ( 4.92 )
129 5147 Среден ( 3,44 ) Много добър ( 4.92 ) Не се е явил Много добър ( 4.92 )
130 5212 Добър ( 4,48 ) Много добър ( 4.6 ) Много добър ( 4.92 ) Много добър ( 4.92 )
131 5264 Не се е явил Много добър ( 4.92 ) Не се е явил Много добър ( 4.92 )
132 5274 Не се е явил Много добър ( 4.92 ) Много добър ( 4.52 ) Много добър ( 4.92 )
133 5081 Добър ( 4,48 ) Добър ( 4.32 ) Много добър ( 4.88 ) Много добър ( 4.88 )
134 5093 Много добър ( 4,56 ) Много добър ( 4.88 ) Не се е явил Много добър ( 4.88 )
135 5107 Добър ( 3,76 ) Добър ( 4.48 ) Много добър ( 4.88 ) Много добър ( 4.88 )
136 5064 Добър ( 4,4 ) Добър ( 4.48 ) Много добър ( 4.84 ) Много добър ( 4.84 )
137 5084 Добър ( 3,68 ) Среден ( 3 ) Много добър ( 4.84 ) Много добър ( 4.84 )
138 5124 Много добър ( 4,84 ) Много добър ( 4.68 ) Добър ( 4.4 ) Много добър ( 4.84 )
139 5004 Добър ( 3,84 ) Добър ( 3.64 ) Много добър ( 4.8 ) Много добър ( 4.8 )
140 5029 Добър ( 4,16 ) Много добър ( 4.8 ) Много добър ( 4.64 ) Много добър ( 4.8 )
141 5157 Среден ( 3,48 ) Добър ( 3.64 ) Много добър ( 4.8 ) Много добър ( 4.8 )
142 5166 Добър ( 4,36 ) Добър ( 4.2 ) Много добър ( 4.8 ) Много добър ( 4.8 )
143 5256 Не се е явил Много добър ( 4.8 ) Не се е явил Много добър ( 4.8 )
144 5284 Не се е явил Не се е явил Много добър ( 4.8 ) Много добър ( 4.8 )
145 5105 Много добър ( 4,56 ) Добър ( 4.16 ) Много добър ( 4.72 ) Много добър ( 4.72 )
146 5140 Много добър ( 4,72 ) Добър ( 4.04 ) Много добър ( 4.6 ) Много добър ( 4.72 )
147 5153 Много добър ( 4,72 ) Не се е явил Не се е явил Много добър ( 4.72 )
148 5180 Добър ( 3,88 ) Добър ( 4.04 ) Много добър ( 4.72 ) Много добър ( 4.72 )
149 5206 Добър ( 4,4 ) Добър ( 4.48 ) Много добър ( 4.72 ) Много добър ( 4.72 )
150 5245 Добър ( 3,96 ) Добър ( 4.04 ) Много добър ( 4.72 ) Много добър ( 4.72 )
151 5090 Много добър ( 4,68 ) Не се е явил Не се е явил Много добър ( 4.68 )
152 5277 Не се е явил Добър ( 3.88 ) Много добър ( 4.68 ) Много добър ( 4.68 )
153 5279 Не се е явил Много добър ( 4.68 ) Не се е явил Много добър ( 4.68 )
154 5011 Добър ( 4,36 ) Много добър ( 4.6 ) Добър ( 4.4 ) Много добър ( 4.6 )
155 5145 Добър ( 3,92 ) Много добър ( 4.6 ) Добър ( 4.24 ) Много добър ( 4.6 )
156 5208 Много добър ( 4,6 ) Не се е явил Не се е явил Много добър ( 4.6 )
157 5010 Добър ( 4,2 ) Добър ( 4.32 ) Много добър ( 4.56 ) Много добър ( 4.56 )
158 5109 Добър ( 3,8 ) Много добър ( 4.56 ) Добър ( 4.36 ) Много добър ( 4.56 )
159 5143 Много добър ( 4,56 ) Добър ( 4.48 ) Добър ( 4.16 ) Много добър ( 4.56 )
160 5146 Много добър ( 4,56 ) Добър ( 4.28 ) Добър ( 4.12 ) Много добър ( 4.56 )
161 5032 Добър ( 4,36 ) Добър ( 4.24 ) Много добър ( 4.52 ) Много добър ( 4.52 )
162 5100 Много добър ( 4,52 ) Не се е явил Не се е явил Много добър ( 4.52 )
163 5122 Добър ( 3,72 ) Много добър ( 4.52 ) Добър ( 4.44 ) Много добър ( 4.52 )
164 5203 Много добър ( 4,52 ) Добър ( 4.2 ) Не се е явил Много добър ( 4.52 )
165 5176 Добър ( 3,96 ) Добър ( 4.24 ) Добър ( 4.48 ) Добър ( 4.48 )
166 5183 Добър ( 4,48 ) Не се е явил Не се е явил Добър ( 4.48 )
167 5271 Не се е явил Добър ( 4.48 ) Не се е явил Добър ( 4.48 )
168 5048 Добър ( 4,24 ) Добър ( 4.44 ) Не се е явил Добър ( 4.44 )
169 5069 Добър ( 4,44 ) Не се е явил Не се е явил Добър ( 4.44 )
170 5080 Добър ( 4,44 ) Добър ( 3.92 ) Не се е явил Добър ( 4.44 )
171 5159 Добър ( 4,08 ) Добър ( 4.44 ) Добър ( 4.04 ) Добър ( 4.44 )
172 5259 Не се е явил Добър ( 4.44 ) Не се е явил Добър ( 4.44 )
173 5034 Добър ( 3,96 ) Добър ( 4.4 ) Добър ( 4.28 ) Добър ( 4.4 )
174 5103 Добър ( 4,4 ) Добър ( 3.84 ) Добър ( 4.24 ) Добър ( 4.4 )
175 5197 Добър ( 4,4 ) Не се е явил Не се е явил Добър ( 4.4 )
176 5257 Не се е явил Добър ( 4.4 ) Не се е явил Добър ( 4.4 )
177 5211 Добър ( 4,36 ) Добър ( 4.36 ) Не се е явил Добър ( 4.36 )
178 5250 Не се е явил Добър ( 4.2 ) Добър ( 4.36 ) Добър ( 4.36 )
179 5016 Добър ( 4,28 ) Добър ( 4.32 ) Не се е явил Добър ( 4.32 )
180 5058 Добър ( 4,08 ) Добър ( 4.24 ) Добър ( 4.32 ) Добър ( 4.32 )
181 5083 Добър ( 4,32 ) Добър ( 4.24 ) Добър ( 3.64 ) Добър ( 4.32 )
182 5094 Добър ( 3,76 ) Добър ( 3.88 ) Добър ( 4.28 ) Добър ( 4.28 )
183 5186 Добър ( 4,28 ) Не се е явил Не се е явил Добър ( 4.28 )
184 5266 Не се е явил Добър ( 4.28 ) Добър ( 3.92 ) Добър ( 4.28 )
185 5007 Добър ( 4,24 ) Не се е явил Не се е явил Добър ( 4.24 )
186 5160 Добър ( 3,64 ) Добър ( 3.92 ) Добър ( 4.24 ) Добър ( 4.24 )
187 5201 Добър ( 4 ) Добър ( 4.24 ) Не се е явил Добър ( 4.24 )
188 5262 Не се е явил Добър ( 4.24 ) Не се е явил Добър ( 4.24 )
189 5267 Не се е явил Добър ( 3.52 ) Добър ( 4.24 ) Добър ( 4.24 )
190 5113 Добър ( 4,12 ) Добър ( 4.2 ) Не се е явил Добър ( 4.2 )
191 5024 Добър ( 4,08 ) Добър ( 4.16 ) Добър ( 3.68 ) Добър ( 4.16 )
192 5134 Добър ( 3,64 ) Добър ( 3.68 ) Добър ( 4.16 ) Добър ( 4.16 )
193 5151 Добър ( 3,92 ) Не се е явил Добър ( 4.16 ) Добър ( 4.16 )
194 5152 Добър ( 3,92 ) Не се е явил Добър ( 4.16 ) Добър ( 4.16 )
195 5156 Добър ( 4,04 ) Добър ( 4.16 ) Не се е явил Добър ( 4.16 )
196 5170 Добър ( 3,72 ) Добър ( 4.16 ) Добър ( 4.08 ) Добър ( 4.16 )
197 5181 Добър ( 4,16 ) Не се е явил Не се е явил Добър ( 4.16 )
198 5192 Добър ( 4,16 ) Среден ( 3.36 ) Слаб ( 2 ) Добър ( 4.16 )
199 5272 Не се е явил Добър ( 4.16 ) Добър ( 4.08 ) Добър ( 4.16 )
200 5033 Среден ( 3,4 ) Добър ( 3.92 ) Добър ( 4.12 ) Добър ( 4.12 )
201 5057 Среден ( 3,12 ) Добър ( 4.12 ) Добър ( 3.56 ) Добър ( 4.12 )
202 5012 Добър ( 3,52 ) Не се е явил Добър ( 4.08 ) Добър ( 4.08 )
203 5046 Добър ( 4,08 ) Не се е явил Не се е явил Добър ( 4.08 )
204 5098 Добър ( 4,08 ) Не се е явил Не се е явил Добър ( 4.08 )
205 5163 Добър ( 4,08 ) Среден ( 3.08 ) Не се е явил Добър ( 4.08 )
206 5190 Добър ( 3,84 ) Добър ( 4.04 ) Добър ( 4.08 ) Добър ( 4.08 )
207 5204 Добър ( 4,08 ) Не се е явил Не се е явил Добър ( 4.08 )
208 5209 Добър ( 4,08 ) Добър ( 3.92 ) Не се е явил Добър ( 4.08 )
209 5125 Добър ( 3,56 ) Добър ( 4.04 ) Не се е явил Добър ( 4.04 )
210 5286 Не се е явил Не се е явил Добър ( 4.04 ) Добър ( 4.04 )
211 5014 Добър ( 4 ) Добър ( 3.96 ) Добър ( 3.6 ) Добър ( 4 )
212 5040 Добър ( 4 ) Не се е явил Не се е явил Добър ( 4 )
213 5060 Среден ( 3,12 ) Добър ( 3.8 ) Добър ( 4 ) Добър ( 4 )
214 5131 Среден ( 3,36 ) Добър ( 3.68 ) Добър ( 4 ) Добър ( 4 )
215 5150 Среден ( 3,4 ) Добър ( 4 ) Добър ( 3.6 ) Добър ( 4 )
216 5283 Не се е явил Не се е явил Добър ( 3.96 ) Добър ( 3.96 )
217 5059 Добър ( 3,92 ) Не се е явил Не се е явил Добър ( 3.92 )
218 5088 Среден ( 3,12 ) Добър ( 3.92 ) Не се е явил Добър ( 3.92 )
219 5199 Добър ( 3,92 ) Добър ( 3.88 ) Не се е явил Добър ( 3.92 )
220 5042 Добър ( 3,68 ) Добър ( 3.88 ) Среден ( 3.48 ) Добър ( 3.88 )
221 5074 Среден ( 3,24 ) Добър ( 3.88 ) Добър ( 3.64 ) Добър ( 3.88 )
222 5115 Слаб ( 2 ) Добър ( 3.84 ) Не се е явил Добър ( 3.84 )
223 5132 Добър ( 3,84 ) Не се е явил Не се е явил Добър ( 3.84 )
224 5171 Добър ( 3,8 ) Добър ( 3.72 ) Добър ( 3.76 ) Добър ( 3.8 )
225 5216 Добър ( 3,8 ) Не се е явил Не се е явил Добър ( 3.8 )
226 5027 Слаб ( 2 ) Добър ( 3.76 ) Слаб ( 2 ) Добър ( 3.76 )
227 5091 Среден ( 3,44 ) Не се е явил Добър ( 3.76 ) Добър ( 3.76 )
228 5185 Добър ( 3,76 ) Среден ( 3.48 ) Добър ( 3.72 ) Добър ( 3.76 )
229 5198 Добър ( 3,76 ) Среден ( 3.24 ) Не се е явил Добър ( 3.76 )
230 5202 Добър ( 3,76 ) Добър ( 3.56 ) Не се е явил Добър ( 3.76 )
231 5275 Не се е явил Добър ( 3.76 ) Не се е явил Добър ( 3.76 )
232 5285 Не се е явил Не се е явил Добър ( 3.76 ) Добър ( 3.76 )
233 5167 Добър ( 3,72 ) Не се е явил Не се е явил Добър ( 3.72 )
234 5172 Слаб ( 2 ) Не се е явил Добър ( 3.72 ) Добър ( 3.72 )
235 5077 Добър ( 3,52 ) Добър ( 3.68 ) Среден ( 3.24 ) Добър ( 3.68 )
236 5089 Добър ( 3,68 ) Среден ( 3.48 ) Среден ( 3.44 ) Добър ( 3.68 )
237 5002 Добър ( 3,64 ) Не се е явил Среден ( 3.24 ) Добър ( 3.64 )
238 5070 Среден ( 3,28 ) Среден ( 3.32 ) Добър ( 3.64 ) Добър ( 3.64 )
239 5155 Среден ( 3,44 ) Добър ( 3.64 ) Среден ( 3.36 ) Добър ( 3.64 )
240 5123 Слаб ( 2 ) Добър ( 3.6 ) Не се е явил Добър ( 3.6 )
241 5138 Среден ( 3,28 ) Добър ( 3.6 ) Среден ( 3.4 ) Добър ( 3.6 )
242 5041 Слаб ( 2 ) Добър ( 3.56 ) Среден ( 3.36 ) Добър ( 3.56 )
243 5137 Среден ( 3,08 ) Добър ( 3.56 ) Среден ( 3 ) Добър ( 3.56 )
244 5191 Добър ( 3,56 ) Не се е явил Не се е явил Добър ( 3.56 )
245 5242 Добър ( 3,56 ) Среден ( 3.48 ) Среден ( 3.04 ) Добър ( 3.56 )
246 5265 Не се е явил Добър ( 3.56 ) Не се е явил Добър ( 3.56 )
247 5017 Среден ( 3,48 ) Среден ( 3 ) Добър ( 3.52 ) Добър ( 3.52 )
248 5111 Среден ( 3,36 ) Добър ( 3.52 ) Среден ( 3.24 ) Добър ( 3.52 )
249 5128 Среден ( 3,08 ) Добър ( 3.52 ) Не се е явил Добър ( 3.52 )
250 5200 Слаб ( 2 ) Среден ( 3.28 ) Добър ( 3.52 ) Добър ( 3.52 )
251 5022 Среден ( 3,48 ) Не се е явил Не се е явил Среден ( 3.48 )
252 5044 Среден ( 3,4 ) Слаб ( 2 ) Не се е явил Среден ( 3.4 )
253 5087 Слаб ( 2 ) Среден ( 3.36 ) Не се е явил Среден ( 3.36 )
254 5246 Среден ( 3 ) Среден ( 3.36 ) Среден ( 3.08 ) Среден ( 3.36 )
255 5099 Среден ( 3,32 ) Не се е явил Не се е явил Среден ( 3.32 )
256 5182 Среден ( 3,32 ) Среден ( 3.24 ) Не се е явил Среден ( 3.32 )
257 5244 Среден ( 3,32 ) Среден ( 3.2 ) Не се е явил Среден ( 3.32 )
258 5045 Среден ( 3,28 ) Среден ( 3.16 ) Слаб ( 2 ) Среден ( 3.28 )
259 5215 Среден ( 3,28 ) Не се е явил Не се е явил Среден ( 3.28 )
260 5101 Среден ( 3,24 ) Не се е явил Среден ( 3.12 ) Среден ( 3.24 )
261 5117 Среден ( 3,24 ) Не се е явил Не се е явил Среден ( 3.24 )
262 5133 Среден ( 3,24 ) Не се е явил Не се е явил Среден ( 3.24 )
263 5154 Среден ( 3,24 ) Не се е явил Не се е явил Среден ( 3.24 )
264 5178 Среден ( 3,2 ) Слаб ( 2 ) Слаб ( 2 ) Среден ( 3.2 )
265 5243 Среден ( 3,2 ) Не се е явил Не се е явил Среден ( 3.2 )
266 5003 Среден ( 3,12 ) Не се е явил Среден ( 3 ) Среден ( 3.12 )
267 5053 Слаб ( 2 ) Среден ( 3.12 ) Не се е явил Среден ( 3.12 )
268 5187 Среден ( 3,12 ) Не се е явил Слаб ( 2 ) Среден ( 3.12 )
269 5269 Не се е явил Среден ( 3.12 ) Слаб ( 2 ) Среден ( 3.12 )
270 5018 Среден ( 3,08 ) Не се е явил Не се е явил Среден ( 3.08 )
271 5213 Среден ( 3,04 ) Не се е явил Не се е явил Среден ( 3.04 )
272 5222 Среден ( 3,04 ) Не се е явил Не се е явил Среден ( 3.04 )
276 5112 Слаб ( 2 ) Не се е явил Не се е явил Слаб ( 2 )
277 5118 Слаб ( 2 ) Слаб ( 2 ) Слаб ( 2 ) Слаб ( 2 )
279 5247 Слаб ( 2 ) Слаб ( 2 ) Слаб ( 2 ) Слаб ( 2 )
280 5248 Слаб ( 2 ) Не се е явил Не се е явил Слаб ( 2 )
283 5276 Не се е явил Слаб ( 2 ) Слаб ( 2 ) Слаб ( 2 )
285 5282 Не се е явил Не се е явил Слаб ( 2 ) Слаб ( 2 )
273 5055 Не се е явил Не се е явил Не се е явил Не се е явил
274 5096 Не се е явил Не се е явил Не се е явил Не се е явил
275 5106 Не се е явил Не се е явил Не се е явил Не се е явил
278 5196 Не се е явил Не се е явил Не се е явил Не се е явил
281 5258 Не се е явил Не се е явил Не се е явил Не се е явил
282 5273 Не се е явил Не се е явил Не се е явил Не се е явил
284 5278 Не се е явил Не се е явил Не се е явил Не се е явил

Лого - Международна награда на херцога на Единбург. One World Foundation LogoЕразъм+ Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт 2014-2020 г.Cambridge English Language Assessment preparation centre.

Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.
02/ 971 33 00;
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Начало | Новини | Второ класиране на приетите в 5 клас за учебната 2017/2018 г.