Новини

Първо класиране за 4. и 7. клас за 2019 година

Първо класиране1.07.2019 г. след 17.00 часа

Записване след първо класиране– от 2.07. до 5.07.2019 г. от 08.00 до 17.00 часа

Второ класиране5.07.2019 г. след 18.00 часа

Записване след второ класиране – от 8.07. до 10.07.2019 г. от 08.00 до 17.00 часа

Тест за определяне нивото на владеене на английски език – 11.07.2019 г.

/Тестът по английски език е задължителен за всички новозаписани в ПЧМГ ученици./

Необходими документи за записване на приетите ученици:

  • Удостоверение за успешно завършен предходен клас с минимален успех Много добър (5.00)”;
  • Копие от акта за раждане;
  • Удостоверение за преместване.

 

ПЪРВА ЧАСТНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ          
Първо класиране          
МАТЕМАТИКА 2019 година - 4 клас          
Входящ № 9 юни 2019 г. 23 юни 2019 г. 30 юни 2019 г. Максимален брой точки          
Приети          
1 4257 Не се е явил Не се е явил 100.0 100.0          
2 4056 100.0 Не се е явил Не се е явил 100.0          
3 4165 100.0 Не се е явил Не се е явил 100.0          
4 4245 80.0 100.0 Не се е явил 100.0          
5 4143 98.0 Не се е явил Не се е явил 98.0          
6 4166 78.5 97.0 Не се е явил 97.0          
7 4136 96.0 Не се е явил Не се е явил 96.0          
8 4214 76.0 93.5 83.0 93.5          
9 4016 93.0 Не се е явил Не се е явил 93.0          
10 4170 92.5 Не се е явил Не се е явил 92.5          
11 4182 92.5 86.0 Не се е явил 92.5          
12 4001 92.0 Не се е явил Не се е явил 92.0          
13 4189 92.0 Не се е явил Не се е явил 92.0          
14 4181 85.0 91.5 Не се е явил 91.5          
15 4233 91.0 Не се е явил Не се е явил 91.0          
16 4017 67.0 90.0 Не се е явил 90.0          
17 4036 90.0 Не се е явил Не се е явил 90.0          
18 4234 90.0 Не се е явил Не се е явил 90.0          
19 4048 89.5 Не се е явил Не се е явил 89.5          
20 4150 82.0 89.0 Не се е явил 89.0          
21 4171 82.0 89.0 Не се е явил 89.0          
22 4223 58.5 89.0 Не се е явил 89.0          
23 4183 88.5 83.5 68.0 88.5          
24 4197 68.5 87.5 Не се е явил 87.5          
25 4250 87.5 82.5 Не се е явил 87.5          
26 4076 87.0 74.0 54.5 87.0          
27 4126 74.0 87.0 50.0 87.0          
28 4114 87.0 Не се е явил Не се е явил 87.0          
29 4146 87.0 Не се е явил Не се е явил 87.0          
30 4243 87.0 Не се е явил Не се е явил 87.0          
31 4045 86.0 Не се е явил Не се е явил 86.0          
32 4007 85.0 Не се е явил Не се е явил 85.0          
33 4013 85.0 Не се е явил Не се е явил 85.0          
34 4015 85.0 Не се е явил Не се е явил 85.0          
35 4019 85.0 Не се е явил Не се е явил 85.0          
36 4029 85.0 Не се е явил Не се е явил 85.0          
37 4083 85.0 Не се е явил Не се е явил 85.0          
38 4093 85.0 Не се е явил Не се е явил 85.0          
39 4105 85.0 Не се е явил Не се е явил 85.0          
40 4123 85.0 Не се е явил Не се е явил 85.0          
41 4135 85.0 Не се е явил Не се е явил 85.0          
42 4147 39.0 85.0 Не се е явил 85.0          
43 4185 85.0 Не се е явил Не се е явил 85.0          
44 4222 85.0 Не се е явил Не се е явил 85.0          
45 4227 85.0 Не се е явил Не се е явил 85.0          
46 4229 78.5 85.0 Не се е явил 85.0          
47 4089 69.0 84.5 Не се е явил 84.5          
48 4040 84.0 74.0 Не се е явил 84.0          
49 4154 83.0 83.5 65.0 83.5          
50 4226 63.0 83.5 Не се е явил 83.5          
51 4023 83.0 78.0 Не се е явил 83.0          
52 4148 82.0 Не се е явил Не се е явил 82.0          
53 4254 78.0 82.0 Не се е явил 82.0          
54 4075 78.0 80.0 81.0 81.0          
55 4157 73.0 81.0 55.0 81.0          
56 4103 81.0 Не се е явил Не се е явил 81.0          
57 4130 62.0 80.5 Не се е явил 80.5          
58 4065 58.0 79.5 66.5 79.5          
59 4091 79.5 Не се е явил Не се е явил 79.5          
60 4069 79.0 Не се е явил Не се е явил 79.0          
61 4176 63.0 78.5 72.5 78.5          
62 4080 57.5 78.5 61.0 78.5          
63 4164 78.5 Не се е явил Не се е явил 78.5          
64 4145 78.0 55.5 73.0 78.0          
65 4033 77.0 78.0 69.0 78.0          
66 4098 78.0 55.5 55.0 78.0          
67 4109 77.0 Не се е явил 64.5 77.0          
68 4078 75.5 77.0 59.0 77.0          
69 4237 77.0 69.5 54.5 77.0          
70 4106 76.0 77.0 Не се е явил 77.0          
Първи резерви          
71 4210 76.0 67.0 74.5 76.0          
72 4191 76.0 67.0 71.0 76.0          
73 4242 76.0 61.5 70.0 76.0          
74 4009 76.0 61.0 65.0 76.0          
75 4092 63.0 76.0 54.5 76.0          
76 4248 68.0 75.5 73.0 75.5          
77 4268 Не се е явил 75.5 71.0 75.5          
78 4084 61.0 75.5 64.0 75.5          
79 4025 75.5 64.0 56.0 75.5          
80 4054 67.0 75.0 Не се е явил 75.0          
81 4206 75.0 Не се е явил Не се е явил 75.0          
Резерви          
82 4115 61.0 74.5 56.0 74.5          
83 4202 74.5 Не се е явил Не се е явил 74.5          
84 4031 69.0 65.0 74.0 74.0          
85 4155 59.0 64.0 74.0 74.0          
86 4275 Не се е явил 74.0 62.0 74.0          
87 4175 61.5 74.0 47.0 74.0          
88 4247 59.0 66.0 73.5 73.5          
89 4088 43.0 73.5 56.0 73.5          
90 4058 61.0 66.5 72.5 72.5          
91 4071 72.0 72.0 67.0 72.0          
92 4212 72.0 71.0 63.0 72.0          
93 4158 66.0 72.0 55.5 72.0          
94 4131 37.0 72.0 52.0 72.0          
95 4011 72.0 Не се е явил Не се е явил 72.0          
96 4020 69.0 71.5 Не се е явил 71.5          
97 4066 71.5 Не се е явил Не се е явил 71.5          
98 4096 67.5 54.0 71.0 71.0          
99 4125 71.0 68.0 66.5 71.0          
100 4274 Не се е явил 71.0 63.0 71.0          
101 4132 71.0 Не се е явил 54.0 71.0          
102 4095 71.0 Не се е явил Не се е явил 71.0          
103 4072 52.0 55.0 70.0 70.0          
104 4116 70.0 67.0 66.0 70.0          
105 4100 70.0 59.0 62.0 70.0          
106 4051 70.0 Не се е явил Не се е явил 70.0          
107 4032 64.0 69.0 58.0 69.0          
108 4139 53.0 68.5 52.0 68.5          
109 4028 68.5 60.5 Не се е явил 68.5          
110 4280 Не се е явил Не се е явил 68 68.0          
111 4282 Не се е явил Не се е явил 68 68.0          
112 4094 62.0 68.0 61.0 68.0          
113 4178 48.5 68.0 Не се е явил 68.0          
114 4193 68.0 Не се е явил Не се е явил 68.0          
115 4201 67.5 48.5 34.0 67.5          
116 4269 Не се е явил 57.0 67.0 67.0          
117 4021 65.0 66.5 61.5 66.5          
118 4053 66.0 50.0 45.0 66.0          
119 4160 66.0 Не се е явил Не се е явил 66.0          
120 4256 59.0 54.0 65.5 65.5          
121 4052 65.0 55.5 52.5 65.0          
122 4167 65.0 Не се е явил Не се е явил 65.0          
123 4180 50.0 65.0 Не се е явил 65.0          
124 4151 30.0 64.5 60.0 64.5          
125 4217 64.5 Не се е явил 54.0 64.5          
126 4043 53.0 64.5 44.0 64.5          
127 4060 64.0 57.5 55.0 64.0          
128 4005 64.0 Не се е явил Не се е явил 64.0          
129 4127 64.0 60.0 Не се е явил 64.0          
130 4173 64.0 Не се е явил Не се е явил 64.0          
131 4086 49.0 63.5 49.0 63.5          
132 4231 26.0 63.5 49.0 63.5          
133 4042 63.5 Не се е явил Не се е явил 63.5          
134 4228 63.0 Не се е явил 57.5 63.0          
135 4211 47.0 63.0 50.0 63.0          
136 4102 38.0 63.0 48.0 63.0          
137 4262 Не се е явил 61.5 52.5 61.5          
138 4030 42.0 61.5 36.5 61.5          
139 4134 57.0 52.0 61.0 61.0          
140 4057 49.0 61.0 43.5 61.0          
141 4194 61.0 54.0 41.0 61.0          
142 4272 Не се е явил 61.0 Не се е явил 61.0          
143 4149 57.0 44.5 60.5 60.5          
144 4230 55.0 53.0 60.5 60.5          
145 4022 36.0 60.5 52.0 60.5          
146 4026 41.0 60.5 40.0 60.5          
147 4179 60.0 48.5 58.5 60.0          
148 4099 47.0 50.0 59.0 59.0          
149 4124 53.0 59.0 53.5 59.0          
150 4239 59.0 58.0 50.0 59.0          
151 4062 Не се е явил 58.5 Не се е явил 58.5          
152 4087 58.5 Не се е явил Не се е явил 58.5          
153 4213 57.0 49.5 58.0 58.0          
154 4251 41.5 58.0 51.0 58.0          
155 4255 58.0 Не се е явил 51.0 58.0          
156 4120 52.0 58.0 49.0 58.0          
157 4253 58.0 Не се е явил Не се е явил 58.0          
158 4198 57.5 57.0 54.5 57.5          
159 4199 57.0 45.0 42.5 57.0          
160 4041 57.0 Не се е явил Не се е явил 57.0          
161 4073 57.0 Не се е явил Не се е явил 57.0          
162 4046 51.0 56.5 32.0 56.5          
163 4117 53.5 56.5 Не се е явил 56.5          
164 4177 54.5 56.0 52.5 56.0          
165 4111 56.0 55.0 51.0 56.0          
166 4163 52.0 53.5 55.0 55.0          
167 4204 40.5 42.0 55.0 55.0          
168 4235 55.0 50.0 48.0 55.0          
169 4169 Не се е явил 54.0 46.0 54.0          
170 4174 48.0 Не се е явил 53.5 53.5          
171 4144 51.0 Не се е явил 53.0 53.0          
172 4218 53.0 Не се е явил 40.0 53.0          
173 4122 53.0 Не се е явил 35.5 53.0          
174 4200 53.0 Не се е явил Не се е явил 53.0          
175 4063 45.5 51.5 52.5 52.5          
176 4068 33.0 52.5 47.5 52.5          
177 4081 52.5 Не се е явил Не се е явил 52.5          
178 4090 40.0 46.5 52.0 52.0          
179 4187 52.0 28.5 25.5 52.0          
180 4133 47.0 51.5 Не се е явил 51.5          
181 4044 48.0 51.0 44.0 51.0          
182 4225 51.0 32.5 41.0 51.0          
183 4104 50.5 37.5 Не се е явил 50.5          
184 4186 47.0 46.0 50.0 50.0          
185 4232 45.0 45.0 50.0 50.0          
186 4008 45.0 50.0 38.5 50.0          
187 4190 50.0 39.5 Не се е явил 50.0          
188 4140 49.0 43.0 31.5 49.0          
189 4027 47.0 42.5 48.5 48.5          
190 4184 48.5 46.0 42.0 48.5          
191 4208 38.5 48.0 41.0 48.0          
192 4085 26.5 47.0 47.5 47.5          
193 4192 47.0 29.5 Не се е явил 47.0          
194 4281 Не се е явил Не се е явил 46 46.0          
195 4219 39.0 46.0 33.0 46.0          
196 4110 46.0 Не се е явил Не се е явил 46.0          
197 4216 46.0 44.0 Не се е явил 46.0          
198 4240 26.0 44.0 45.5 45.5          
199 4002 39.0 Не се е явил 45.0 45.0          
200 4260 Не се е явил 45.0 43.0 45.0          
201 4047 45.0 41.5 40.0 45.0          
202 4003 45.0 32.0 39.0 45.0          
203 4252 45.0 36.5 22.0 45.0          
204 4207 40.0 44.5 Не се е явил 44.5          
205 4101 44.0 39.5 43.5 44.0          
206 4121 44.0 44.0 37.5 44.0          
207 4067 44.0 Не се е явил Не се е явил 44.0          
208 4024 43.5 Не се е явил Не се е явил 43.5          
209 4037 39.0 42.5 40.0 42.5          
210 4267 Не се е явил 42.5 24.0 42.5          
211 4034 42.0 Не се е явил Не се е явил 42.0          
212 4153 37.0 37.5 41.0 41.0          
213 4238 38.0 41.0 38.5 41.0          
214 4159 40.0 Не се е явил Не се е явил 40.0          
215 4168 40.0 Не се е явил Не се е явил 40.0          
216 4270 Не се е явил 39.0 37.5 39.0          
217 4129 39.0 Не се е явил Не се е явил 39.0          
218 4220 39.0 Не се е явил Не се е явил 39.0          
219 4221 39.0 11.0 Не се е явил 39.0          
220 4138 35.0 28.5 38.5 38.5          
221 4108 36.0 38.0 37.5 38.0          
222 4241 38.0 20.5 22.5 38.0          
223 4118 30.0 37.5 Не се е явил 37.5          
224 4196 37.0 31.0 24.5 37.0          
225 4141 37.0 34.5 Не се е явил 37.0          
226 4249 33.0 16.0 36.0 36.0          
227 4188 29.0 36.0 35.0 36.0          
228 4161 36.0 35.5 12.5 36.0          
229 4082 36.0 Не се е явил Не се е явил 36.0          
230 4107 36.0 Не се е явил Не се е явил 36.0          
231 4224 36.0 22.0 Не се е явил 36.0          
232 4209 24.0 24.0 35.5 35.5          
233 4264 Не се е явил 24.0 35.5 35.5          
234 4261 Не се е явил 35.5 32.5 35.5          
235 4152 30.0 22.5 34.0 34.0          
236 4070 34.0 33.5 Не се е явил 34.0          
237 4271 Не се е явил 33.5 12.0 33.5          
238 4113 32.5 Не се е явил Не се е явил 32.5          
239 4128 32.0 Не се е явил Не се е явил 32.0          
240 4195 32.0 Не се е явил Не се е явил 32.0          
241 4162 31.0 28.5 27.0 31.0          
242 4049 31.0 Не се е явил Не се е явил 31.0          
243 4039 16.5 30.5 Не се е явил 30.5          
244 4061 30.5 25.5 Не се е явил 30.5          
245 4246 25.0 30.0 26.0 30.0          
246 4038 29.5 Не се е явил Не се е явил 29.5          
247 4142 28.5 Не се е явил Не се е явил 28.5          
248 4006 28.0 20.5 Не се е явил 28.0          
249 4119 25.0 Не се е явил Не се е явил 25.0          
250 4059 24.5 Не се е явил Не се е явил 24.5          
251 4004 23.0 Не се е явил Не се е явил 23.0          
252 4014 23.0 Не се е явил Не се е явил 23.0          
253 4236 23.0 Не се е явил Не се е явил 23.0          
254 4010 20.0 5.0 Не се е явил 20.0          
255 4244 20.0 Не се е явил Не се е явил 20.0          
256 4012 19.0 11.0 Не се е явил 19.0          
257 4263 Не се е явил 19.0 Не се е явил 19.0          
258 4266 Не се е явил 17.0 Не се е явил 17.0          
259 4283 Не се е явил Не се е явил 16.5 16.5          
260 4018 16.5 14.0 Не се е явил 16.5          
261 4156 14.0 Не се е явил Не се е явил 14.0          

 

Подаване на документи за записване от 1.07.2019 г.

Записване – от 1.07.2019 г. до 23.07.2019г.

ПЪРВА ЧАСТНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
МАТЕМАТИКА - 7 клас
Класиране 2019 година
Входящ № Брой точки 23.06.2019 г. Брой точки 30.06.2019 г. Максимален брой точки
1 7090   100 100
2 7056 91 0 91
3 7011 90.5 0 90.5
4 7028 90 0 90
5 7001 89 0 89
6 7045 87.5 0 87.5
7 7024 87 0 87
8 7052 87 0 87
9 7070   87 87
10 7036 86.5 0 86.5
11 7004 86 0 86
12 7042 86 0 86
13 7043 86 0 86
14 7057 86 0 86
15 7083   85 85
16 7058 83.5 0 83.5
17 7016 82.5 0 82.5
18 7059 82 0 82
19 7060 82 0 82
20 7061 82 0 82
21 7048 80 0 80
22 7050 79 0 79
23 7062 79 0 79
24 7032 78 0 78
25 7063 78 0 78
26 7040 77 0 77
27 7064 77 0 77
28 7020 76.5 0 76.5
29 7055 75.5 0 75.5
30 7014 75 0 75
31 7015 75 71 75
32 7019 75 0 75
33 7021 69 75 75
34 7023 75 0 75
35 7033 75 0 75
36 7035 72 75 75
37 7054 75 0 75
38 7065 75 0 75
39 7066 75 0 75
40 7073   75 75
41 7078   75 75
42 7087   75 75
43 7049 74 55 74
44 7038 72 52 72
45 7029 57 69 69
46 7007 68 0 68
47 7044 68 39 68
48 7031 67.5 58.5 67.5
49 7002 67 50 67
50 7012 67 67 67
51 7018 65 0 65
52 7047 64 0 64
53 7051 60.5 0 60.5
54 7039 60 51.5 60
55 7072   58 58
56 7017 56.5 44 56.5
57 7081   56.5 56.5
58 7053 54.5 55.5 55.5
59 7089   53.5 53.5
60 7082   52 52
61 7030 49 0 49
62 7013 47 30 47
63 7006 46 0 46
64 7037 44 0 44
65 7074   37 37
66 7025 34.5 0 34.5
67 7008 23.5 0 23.5
68 7009 19 0 19
69 7076   18 18

Лого - Международна награда на херцога на Единбург. One World Foundation LogoЕразъм+ Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт 2014-2020 г.Cambridge English Language Assessment preparation centre.

Лого - ESET ENJOY SAFER TECHNOLOGY

Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.
02/ 971 33 00;
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.