Записването на приетите ученици е от 29.06.2021 до 17:00 на 09.07.2021 в Офиса на ПЧМГ.
 

Необходими документи за записване:

  • Удостоверение за завършено начално образование с успех минимум 5.50;
  • акт за раждане, за сверяване на данните.

За разпределение в паралелките в 5.клас ще се проведе тест за определяне на нивото на учениците по английски език на 15.07.2021г. Тестът е задължителен за всички новозаписани ученици.