Началото…

През 2004 година „Първа Софийска математическа гимназия“ ООД получи лиценз от Министъра на образованието за разкриването на Първа Частна Математическа Гимназия като профилирана гимназия с профил „Природоматематически“.

От 2011 година училището отвори врати за начален курс, който беше обособен в отделна институция ЧНУ „Питагор“.


В последните години Първа Частна Математическа Гимназия се налага като водещо и търсено училище, което проличава от постигнатите резултати на Националното външно оценяване и Държавните зрелостни изпити, нареждайки се на трето място по постижения и резултат сред всички софийски училища

%

от нашите ученици продължават образованието си във висши учебни заведения

%

от нашите випускници са приети по първи избор в най-добрите световни университети

%

реализация на нашите ученици в ПЧМГ и в най-престижните Софийски училища

Няколко думи

от нашия директор

         Скъпи ученици, настоящи и бъдещи,

         Уверена съм, че процесът на  образование само започва в училище, защото съвременният човек  се учи през целия си живот. В Първа частна математическа гимназия ще ви помогнем да направите по-уверени първата стъпка, ще ви поведем през тайните на науката и изкуствата, ще ви потопим в традициите на нашия народ  и вярвам, че заедно ще открием онова безценно дарование, което всеки от вас носи в себе си.

– инж. Марияна Влъчкова

i

Новини и Съобщения

Научете повече за нашето училище. Актуални новини, събития и съобщения от нашите ученици, учители и ръководство. 

ПРИЕМ във 2-ри, 3-ти и 4-ти клас

       Уважаеми родители,

    информираме ви, че дейностите по прием във 2-ри, 3-ти и 4-ти клас на ЧНУ „Питагор“ се отлагат с месец от предварително обявените срокове и ще се състоят във втората половина на месец май.

     За точни дати и подробни указания относно процедурата следете сайта на училището.

--------------------------------------------
Съобщение

      От 3 април ПЧМГ започва да провежда курсовете по български език и математика дистанционно като използва платформата Google Classroom. Повече информация за начина на провеждане на курсовете може да намерите на страницата "Новини за курсове" на сайта, а необходимите стъпки, за да регистрирате Вашето дете, ще получите на имейл адреса, с който сте се регистрирали за курсовете.