Мисия, цели и успехи

Всяко дълго пътуване започва с една единствена стъпка
нашето училище

от началото до сега…

Мисия и Цели

 

Скъпи ученици, настоящи и бъдещи,

Уверена съм, че процесът на  образование само започва в училище, защото съвременният човек  се учи през целия си живот. В Първа частна математическа гимназия ще ви помогнем да направите по-уверени първата стъпка, ще ви поведем през тайните на науката и изкуствата, ще ви потопим в традициите на нашия народ  и вярвам, че заедно ще открием онова безценно дарование, което всеки от вас носи в себе си. Ние разбираме своята мисия именно в откривателството на онази индивидуална ценност и уникална дарба на човека, която го прави полезен за обществото и за себе си. Ще помогнем на нашите ученици да бъдат успешни млади личности, ще събудим желанието им за развитие и самоусъвършенстване.

В динамично променящия се съвременен свят нашето училище се развива с темповете на времето и намира най-новите методи, за да събуди желанието на всеки ученик да търси и открива изконните ценности в знанията и уменията да ги прилага на практика за съграждането на едно по-добро и щастливо бъдеще.

За нас образованието е отговорна задача  и ние виждаме във всяко дете  една безкрайна вселена, в която всички планети се движат прецизно и точно, създавайки космическа хармония. Децата трябва да растат здрави и весели, щастливи и вярващи, обичани и обичащи. Те трябва да приемат и спазват правилата, на които се крепи човешката общност, да вярват и уважават вечните ценности на цивилизацията.

Нашата цел е заедно с родителската любов  и всеотдайна грижа да създадем  онези оптимални условия, в които малкото човече да се превърне в достойна съвременна личност с  желание за непрестанно духовно израстване.

Скъпи ученици, ние вярваме във вас и вашите възможности, вярвайте ни и вие и заедно ще превърнем ученическото всекидневие в едно прекрасно приключение.

инж. Марияна Влъчкова
Основател на ПЧМГ 

Лидер в сферата на частното профилирано образование

Засилената математическа подготовка, която създава реална предпоставка за училищна реализация във всички колежи и висши учебни заведения, е гаранция за възхода на училището и утвърждаването му в столичното образование като първото частно училище с интензивно математическо обучение.
Ползвайки богатия опит на ангажираните елитни учители, училището непрекъснато се развива.

Нашата мисия е децата ни...
 • Да растат здрави и весели;
 • Да могат да учат и да работят самостоятелно и оригинално;
 • Да са вежливи и дружелюбни помежду си и към възрастните хора;
 • Да спазват правилата, определени от класа и от училището;
 • Да печелят математически състезания;
 • Да говорят свободно английски език.
Основните ни приоритети за успешното развитие на училището са:
 • Да продължи традицията за некомерсиализъм в съществуването на училището, с оглед да се привличат качествени ученици, главно от семейства със среден социален статус и реализиране на безкомпромисен и качествен учебно-възпитателен процес.
 • Въвеждане на по-високи критерии за реално оценяване, абстрахирано от платеното обучение.
 • Трайно задържане интереса на учениците в часовете по всички предмети чрез добре планирана и интензивна урочна работа, съобразена с възрастовите особености на учениците и техните амбиции за следваща реализация.
Съобразена по обем и трудност самостоятелна подготовка за всеки ден, за всеки срок, за всяка учебна година:
 • Стриктно спазване на правилата за поведение на учениците с оглед на новите изисквания на нормативната база и създаване на ценностна система на учениците за успешно противопоставяне на негативното влияние на улицата и други съществуващи явления с рисков характер, които предлага обществото на подрастващите.
 • Силно развитие на извънкласната и извънучилищната дейност с учениците, чрез включването им в локални, национални и международни проекти, спортни и езикови школи, пътувания с географска и историческа познавателна цел, участие в математически състезания и олимпиади с цел формиране на знаещи, интелигентни и с високи морални и патриотични качества млади хора.
Сфери на реализация - къде постъпват учениците след завършване на съответното училище:
 • След 7 клас: 25 % в Американски колеж София
 • 20 % в СМГ
 • 20% в езикови гимназии (Немска гимназия, Френска гимназия, Испанска гимназия)
 • 35% продължават обучението си в гимназията

УЧЕНИЦИ

награди

преподаватели

години успех

Свържете се с нас

Адрес: бул. “Ген. Михаил Д. Скобелев” 58

Телефон: 02 971 33 00

Email: contact@parvamatematicheska.com

Работно време: От Понеделник до Петък: 08:00 – 18:00

лого78566366
лого7856237
лого785663665