пробни и приемни

Изпити и състезания

ПРОБНИ И ПРИЕМНИ ИЗПИТИ

През учебната 2023/2024 година ПЧМГ провежда пробни изпити за 2, 3, 4,
5, 6 и 7 клас на следните дати:

– Изпитите за 2-ри, 3-ти и 4-ти. клас съдържат 23 задачи по математика, структурирани в два модула. Първи модул е с продължителност 75 минути и включва 20 задачи с избираем отговор, като един от посочените отговори е верен. Верният отговор на всяка се оценява с 3 точки. Втори модул е с продължителност 90 минути и включва три задачи, за които се изисква разширен отговор, т.е. писмено аргументирано решение. Пълното решение на 21 задача се оценява с 10 точки, а на 22 и 23 задача – с 15 точки.

     – Изпитите за 5-ти, 6-ти и 7-ми клас съдържат 23 задачи по математика, структурирани в две части. Първата част е с продължителност 75 минути и включва 20 задачи с избираем отговор, като един от посочените отговори е верен. Максималният брой точки е 65.  Втората част е с продължителност 90 минути и включва три задачи, за които се изисква разширен отговор, т.е. писмено аргументирано решение. Пълните решения на задачите се оценяват с общо 35 точки. 

Резултати от първи пробен изпит в ПЧМГ за 4., 5., 6. и 7. клас проведен на 14 януари 2024г.

Резултати от втори пробен изпит в ПЧМГ за 4., 5., 6. и 7. клас проведен на 10 март 2024г.
14 април 2024 г. – Трети пробен изпит /2., 3., 4., 5., 6., и 7. клас/. Запиши се от ТУК!
19 май 2024 г. – Директорско контролно за ученици на ПЧМГ и пробен изпит за външни ученици /5., и 6. клас/.
09 юни 2024 г. – Четвърти пробен изпит* /4. и 7. клас/.
*Приемен изпит за 7. клaс за учениците на ПЧМГ

Записване за изпитите става по електронен път най-късно до четири календарни дни преди изпита.

Приемните изпити за учебната 2024/2025 година ще се проведат на следните дати:

16 юни 2024 г. / за 4., 5. и 6. клас/ записване до 12.06.2024 г.
23 юни 2024 г. / за 4., 5., 6. и 7. клас/ записване до 19.06.2024 г.
30 юни 2024 г. / за 4. и 7. клас/ записване до 26.06.2024 г.

Математически предизвикателства 2024 г.

На 02.06.2024 г. ще се състои състезанието Математически предизвикателства за учениците от 3. до 7. клас.

Очаквайте повече информация!

НВО 7. клас 2020 г.

Първи сме в София по математика и трети по български език на НВО за 7. клас!

Вижте информацията на тази страница.

Държавни зрелостни изпити 2020 г.

Резултати от държавни зрелостни изпити (ДЗИ) 15.06.2020 г.

Вижте информацията на тази страница.