пробни и приемни

Изпити и състезания

ПРОБНИ И ПРИЕМНИ ИЗПИТИ

През учебната 2020/2021  годината ПЧМГ провежда пробни изпити за 2, 3, 4, 5, 6 и 7 клас.

 

Техните дати са:

  • 06 декември 2020 г.  – Първи пробен изпит /4 и 7 клас/;
  • 21 февруари 2021 г. – Втори пробен изпит /4 и 7 клас/;
  • 18 април       2021 г. – Приемен изпит /2 и 3 клас/ в сградата на ПЧМГ с начало в 9:00 часа;
  • 18 април       2021 г. – Трети пробен изпит /4, и 7 клас/;
  • 16 май           2021 г. – Четвърти пробен изпит 3, 4 и 7 клас.;
  • 16 май           2021 г. – Пробен изпит за 4 клас , / Приемен изпит за 4 клас за учениците на ЧНУ „Питагор“ /;
  • 06 юни          2021 г.  – Четвърти пробен изпит /7 клас/ Резултати.

Записване за изпитите става по електронен път  най-късно до четири календарни дни преди изпита.

Приемните изпити за учебната 2021/2022 година ще се проведат на следните дати:

 

График на дейностите по приема в 5 клас на ПЧМГ за учебната 2021/2022 г.

  • Първо класиране – 04.07.2021 г. след 17.00 часа

Записване след първо класиране – от 05.07. до 07.07.2021 г. до 17.00 часа

  • Второ класиране – 08.07.2021 г. след 9.00 часа

Записване след второ класиране  – от 08.07. до 12.07.2021 г. до 17.00 часа

  • Тест за определяне нивото на владеене на английски език –14.07.2021г.

 

/Тестът по английски език е задължителен за всички новозаписани в ПЧМГ ученици./

НВО 7. клас 2020 г.

Първи сме в София по математика и трети по български език на НВО за 7. клас!

Вижте информацията на тази страница.

Държавни зрелостни изпити 2020 г.

Резултати от държавни зрелостни изпити (ДЗИ) 15.06.2020 г.

Вижте информацията на тази страница.

BulgarianEnglish