пробни и приемни

Изпити и състезания

ПРОБНИ И ПРИЕМНИ ИЗПИТИ

През учебната 2023/2024 година ПЧМГ провежда пробни изпити за 2, 3, 4,
5, 6 и 7 клас на следните дати:

– Изпитите за 2-ри, 3-ти и 4-ти. клас съдържат 23 задачи по математика, структурирани в два модула. Първи модул е с продължителност 75 минути и включва 20 задачи с избираем отговор, като един от посочените отговори е верен. Верният отговор на всяка се оценява с 3 точки. Втори модул е с продължителност 90 минути и включва три задачи, за които се изисква разширен отговор, т.е. писмено аргументирано решение. Пълното решение на 21 задача се оценява с 10 точки, а на 22 и 23 задача – с 15 точки.

     – Изпитите за 5-ти, 6-ти и 7-ми клас съдържат 23 задачи по математика, структурирани в две части. Първата част е с продължителност 75 минути и включва 20 задачи с избираем отговор, като един от посочените отговори е верен. Максималният брой точки е 65.  Втората част е с продължителност 90 минути и включва три задачи, за които се изисква разширен отговор, т.е. писмено аргументирано решение. Пълните решения на задачите се оценяват с общо 35 точки. 

Резултати от първи пробен изпит в ПЧМГ за 4., 5., 6. и 7. клас проведен на 14 януари 2024г.

Резултати от втори пробен изпит в ПЧМГ за 4., 5., 6. и 7. клас проведен на 10 март 2024г.
Резултати от трети пробен изпит в ПЧМГ за 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас проведен на 14 април 2024 г.
Резултати от четвърти пробен изпит в ПЧМГ за 5. и 6. клас проведен на 19 май 2024 г. – Директорско контролно за ученици на ПЧМГ и пробен изпит за външни ученици /5., и 6. клас/.

Резултати от Четвърти пробен изпит в ПЧМГ за 4. и 7. клас проведен на 9 юни 2024 г.*
*Приемен изпит за 7. клaс за учениците на ПЧМГ

Записване за изпитите става по електронен път най-късно до четири календарни дни преди изпита.

Приемните изпити за учебната 2024/2025 година ще се проведат на следните дати:

Предварителни резултати от Първи приемен изпит в ПЧМГ за 4. клас проведен на 16 юни 2024 г.

23 юни 2024 г. / за 4. и 7. клас/ записване до 19.06.2024 г. – Запиши се тук

30 юни 2024 г. / за 4. и 7. клас/ записване до 26.06.2024 г.

Математически предизвикателства 2024 г.

На 02.06.2024 г. ще се състои състезанието Математически предизвикателства за учениците от 3. до 7. клас.

Записването за състезанието е до 29 май 2024 г. Повече информация ще намерите тук.

НВО 7. клас 2020 г.

Първи сме в София по математика и трети по български език на НВО за 7. клас!

Вижте информацията на тази страница.

Държавни зрелостни изпити 2020 г.

Резултати от държавни зрелостни изпити (ДЗИ) 15.06.2020 г.

Вижте информацията на тази страница.