С прискърбие ви съобщаваме, че ни напусна нашата многоуважаема и обичана инж. Марияна Влъчкова, основател на ЧНУ "Питагор", ЧОУ "Питагор" и директор и основател на ПЧМГ.

ПЧМГ

Прием в 5 и 8 клас

 ПРИЕМ В 5 КЛАС УЧЕБНА 2022/23 ГОДИНА

За учебната 2022/2023 година ПЧМГ обявява прием на четири паралелки в 5 клас

 • Избираеми часове – математика 2,5 часа
 • Факултативни часове – математика 3 часа
 • Факултативни часове – английки език 1 час

Кандидатстването в Първа Частна Математическа Гимназия за учебната 2022/2023 година се извършва след полагане на изпит по математика.

Приемните изпити за учебната 2022/2023 г. са три и ще се проведат на следните дати:

 • Първи приемен изпит – 19 юни 2022 г.
 • Втори приемен изпит – 26 юни 2022 г.
 • Трети приемен изпит – 03 юли 2022 г.

Всеки кандидат може да се яви и на трите изпита. За участие в класирането за прием се взима най-високата получена оценка от положените изпити.

График на дейностите по прием в 5 клас на ПЧМГ за учебната 2022/2023 г.

 • Първо класиране – 04.07.2022 г. след 17:00 часа
 • Записване след първо класиране от 05.07. до 07.07.2022 г. до 17:00 ч.
 • Второ класиране – 08.07.2022 г. след 9:00 ч.
 • Записване след второ класиране от 08.07. до 12.07.2022 г. до 17:00 ч.

Тест за определяне нивото на владеене на английски език –14.07.2022 г.

/Тестът по английски език е задължителен за всички новозаписани в ПЧМГ ученици. /

Необходими документи за записване на приетите ученици:

 • Удостоверение за успешно завършен предходен клас със следните условия:
 • Резултат от НВО по математика за 4 клас минимум 75 точки
 • Резултат от НВО по БEЛ за 4 клас минимум 75 точки
 • Акт за раждане за сверяване на данни

Условия за опускане на стипендии:

За учебната 2022/2023 година ПЧМГ, с подкрепата на държавата, отпуска стипендии за обучение. Стипендиите се осигуряват на ученици с високи академични постижения.

Стипендиите за обучение се предоставят на 20 % от новоприетите ученици само в 5. клас.

За повече информация вижте страницата ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ.

 ПРИЕМ В 8 КЛАС УЧЕБНА 2022/23 ГОДИНА

За учебната 2022/2023 година ПЧМГ обявява прием на ученици в 8 клас:

Профил „Математически” с разширено изучаване на чужд език/ английски/немски/ с профилиращи предмети Математика и Физика съгласно рамков учебен план /Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план на МОН/

Профил „Математически” с разширено изучаване на чужд език /английски/немски/ с профилиращи предмети Математика и Информатика съгласно рамков учебен план /Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план на МОН/

Профил „Природни науки” профилиращи предмети Биология и ЗО и Химия и ООС с раширено изучаване на чужд език /английски/немски/ съгласно рамков учебен план / Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план на МОН/.

Условия за прием в 8 клас за учебната 2022/2023 г.

 • Резултат от приемните изпити по математика на ПЧМГ минимум 75 точки
 • Резултат от НВО по математика за 7 клас минимум 75 точки
 • Резултат от НВО по БEЛ за 7 клас минимум 60 точки
 • За профил „Природни науки“и годишни оценки за 7 клас по Химия и ООС и Биология и ЗО не по-ниски от Отличен 6

Приемните изпити за учебната 2022/2023 г. са два и ще се проведат на следните дати:

 • Първи приемен изпит – 26 юни 2022 г.
 • Втори приемен изпит – 03 юли 2022 г.

Записване за изпитите става по електронен път най-късно до четири календарни дни преди изпита.

График на дейностите по приема в 8 клас на ПЧМГ за учебната 2022/2023 г.

 • Подаване на документи за записване – от 05.07.2022 г.
 • Записване – от 05.07.2022 г. до 22.07.2022 г.

Необходими документи за записване на приетите ученици:

 • Свидетелство за основно образование
 • Акт за раждане за сверяване на данни

Условия за отпускане на стипендии:

За учебната 2022/2023 година ПЧМГ, с подкрепата на държавата, отпуска стипендии за обучение. Стипендиите се осигуряват на ученици с високи академични постижения. Стипендиите за обучение се предоставят на 20 % от новоприетите ученици само в 8. клас.

За повече информация вижте ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

BulgarianEnglish