ПЧМГ

Прием в 5 и 8 клас

 ПРИЕМ В 5 КЛАС УЧЕБНА 2023/24 ГОДИНА

За учебната 2023/2024 година ПЧМГ обявява прием на три паралелки в 5 клас

 • Избираеми часове – математика 2,5 часа;

 • Факултативни часове – математика 2,5 часа;

 • Факултативни часове – английки език 1 час.

Кандидатстването в Първа Частна Математическа Гимназия за учебната 2023/2024 година се извършва след полагане на изпит по математика.

Приемните изпити през учебната 2022/2023 г. са три и ще се проведат на следните дати:

 • Първи приемен изпит – 18 юни 2023 г.

 • Втори приемен изпит – 25 юни 2023 г.

 • Трети приемен изпит – 02 юли 2023 г.

Всеки кандидат може да се яви и на трите изпита. За участие в класирането за прием се взима най-високата получена оценка от положените изпити.

Учениците явили се на приемни изпити в ПЧМГ имат възможност да участват в класирането за прием в ЧОУ “Питагор” с резултатите от приемните изпити в ПЧМГ. При класирането резултатът се взима с коефициент 1,30.

Заявленията се изпращат на имейл: pitagor@parvamatematicheska.com в срок до 10.07.2023 г.

Образец на заявлението свалете от тук.

График на дейностите по приема в 5 клас на ПЧМГ за учебната 2023/2024 г.

 • Първо класиране – 03.07.2023 г. след 17.00 часа

 • Записване след първо класиране – от 04.07. до 07.07.2023 г. до 17.00 часа

 • Второ класиране – 07.07.2023 г. след 19.00 часа

 • Записване след второ класиране  – от 10.07. до 12.07.2023 г. до 17.00 часа

Тест за определяне нивото на владеене на английски език –14.07.2023 г.

/Тестът по английски език е задължителен за всички новозаписани в ПЧМГ ученици./

Необходими документи за записване на приетите ученици:

 • Удостоверение за успешно завършен предходен клас ;

 • Резултат от НВО по математика за 4 клас минимум 75 точки;

 • Резултат от НВО по БEЛ за 4 клас минимум 75 точки;

 • Копие от акта за раждане;

Условия за опускане на стипендии:

За учебната 2023/2024 година ПЧМГ, с подкрепата на държавата, отпуска стипендии за обучение. Стипендиите се осигуряват на ученици с високи академични постижения. Стипендиите за обучение се предоставят на 20 % от новоприетите ученици само в 5. клас.

За повече информация вижте ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ

 ПРИЕМ В 8 КЛАС УЧЕБНА 2023/24 ГОДИНА

За учебната 2023/2024 година ПЧМГ обявява прием на ученици в 8 клас:

Профил Математически” с разширено изучаване на чужд език/ английски/немски/ с профилиращи предмети Математика и Физика съгласно рамков учебен план /Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план на МОН/

Профил Математически” с разширено изучаване на чужд език /английски/немски/ с профилиращи предмети Математика и Информатика съгласно рамков учебен план /Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план на МОН/

Профил „Природни науки” профилиращи предмети Биология и ЗО и Химия и ООС с раширено изучаване на чужд език /английски/немски/ съгласно рамков учебен план / Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план на МОН/.

Условия за прием в 8 клас за учебната 2023/2024 г.:

 • Резултат от приемните изпити по математика на ПЧМГ минимум 75 точки;
 • Резултат от НВО по математика за 7 клас минимум 75 точки;
 • Резултат от НВО по БEЛ за 7 клас минимум 60 точки;
 • За профил „Природни науки“ и годишни оценки за 7 клас по Химия и ООС и Биология и ЗО не по-ниски от Отличен 6;

Приемните изпити през учебната 2022/2023 г. са два и ще се проведат на

следните дати:

 • Първи приемен изпит – 25 юни 2023 година

 • Втори приемен изпит – 02 юли 2023 година

Записването за изпитите става по електронен път  най-късно до четири календарни дни преди изпита.

График на дейностите по приема в 8 клас на ПЧМГ за учебната 2023/2024 г.

Подаване на заявление за участие в първо класиране – от 04.07.2023 г. до 07.07.2023 г. на място в сградата на ПЧМГ.

Първо класиране10.07.2023 г.

Записване  след първо класиране – от 10.07.2023 г. до 14.07.2023 г.

Подаване на заявление за участие във второ класиране – от 13.07.2023 г. до 14.07.2023 г. на място в сградата на ПЧМГ.

Второ класиране – 17.07.2023 г.

Записване след второ класиране – от 17.07.2023 г. до 20.07.2023 г.

*Участието в първо и второ класиране става САМО след подаване на заявление по образец.

Тест за определяне нивото на владеене на английски език –21.07.2023 г.

/Тестът по английски език е за учениците, които ще изучават първи чужд език английски и са новозаписани в ПЧМГ./

Необходими документи за записване на приетите ученици:

 • Свидетелство за основно образование;

 • Копие от акта за раждане;

 • Сертификат за владеене на английски език ( PET for Schols Cambridge) – за освобождаване от тест за определяне на ниво.

Условия за отпускане на стипендии:

За учебната 2023/2024 година ПЧМГ, с подкрепата на държавата, отпуска пълни стипендии за обучение. Стипендиите се осигуряват на ученици с високи академични постижения по гласувани Правила и Процедура и Критерии. Стипендиите за обучение се предоставят на 20 % от новоприетите ученици в 8. клас.

За повече информация вижте раздел ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ.