ПЧМГ

Прием в 5 и 8 клас

 ПРИЕМ В 5 КЛАС УЧЕБНА 2023/24 ГОДИНА

За учебната 2023/2024 година ПЧМГ обявява прием на три паралелки в 5 клас

 • Избираеми часове – математика 2,5 часа
 • Факултативни часове – математика 3 часа
 • Факултативни часове – английки език 1 час

Кандидатстването в Първа Частна Математическа Гимназия за учебната 2023/2024 година се извършва след полагане на изпит по математика.

Приемните изпити за учебната 2023/2024 г. са три и ще се проведат на следните дати:

 • Първи приемен изпит – 18 юни 2023 г.
 • Втори приемен изпит – 25 юни 2023 г.
 • Трети приемен изпит – 02 юли 2023 г.

Всеки кандидат може да се яви и на трите изпита. За участие в класирането за прием се взима най-високата получена оценка от положените изпити.

Условия за опускане на стипендии:

За учебната 2023/2024 година ПЧМГ, с подкрепата на държавата, отпуска пълни стипендии за обучение. Стипендиите се осигуряват на ученици с високи академични постижения и съгласно Правила и Процедура и Критерии. Стипендиите за обучение се предоставят на 20 % от новоприетите ученици в 5. клас.

За повече информация вижте раздел ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ.

 ПРИЕМ В 8 КЛАС УЧЕБНА 2023/24 ГОДИНА

За учебната 2023/2024 година ПЧМГ обявява прием на ученици в 8 клас:

Профил „Математически” с разширено изучаване на чужд език/ английски/немски/ с профилиращи предмети Математика и Физика съгласно рамков учебен план /Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план на МОН/

Профил „Математически” с разширено изучаване на чужд език /английски/немски/ с профилиращи предмети Математика и Информатика съгласно рамков учебен план /Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план на МОН/

Профил „Природни наукипрофилиращи предмети Биология и ЗО и Химия и ООС с раширено изучаване на чужд език /английски/немски/ съгласно рамков учебен план / Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план на МОН/.

Условия за прием в 8 клас за учебната 2023/2024 г.

 • Резултат от приемните изпити по математика на ПЧМГ минимум 75 точки;
 • Резултат от НВО по математика за 7 клас минимум 75 точки;
 • Резултат от НВО по БEЛ за 7 клас минимум 60 точки;
 • За профил „Природни науки“и годишни оценки за 7 клас по Химия и ООС и Биология и ЗО не по-ниски от Отличен 6.

Приемните изпити за учебната 2023/2024 г. са два и ще се проведат на следните дати:

 • Първи приемен изпит – 25 юни 2023 година;
 • Втори приемен изпит – 02 юли 2023 година.

Записване за изпитите става по електронен път най-късно до четири календарни дни преди изпита.

Условия за отпускане на стипендии:

За учебната 2023/2024 година ПЧМГ, с подкрепата на държавата, отпуска пълни стипендии за обучение. Стипендиите се осигуряват на ученици с високи академични постижения по гласувани Правила и Процедура и Критерии. Стипендиите за обучение се предоставят на 20 % от новоприетите ученици в 8. клас.

За повече информация вижте раздел ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ.

BulgarianEnglish