С прискърбие ви съобщаваме, че ни напусна нашата многоуважаема и обичана инж. Марияна Влъчкова, основател на ЧНУ "Питагор", ЧОУ "Питагор" и директор и основател на ПЧМГ.

ПЧМГ

Държавно финансиране 2024/2025
Кандидатстване за обучение без такса обучение=
Правилник за учебната дейност 2024/2025 учебна година=
Отчети 2025=