На 22 и 23 март 2024 г в гр. Стара Загора се проведе Национална конференция и кръгла маса по проблемите на агресията в социалните мрежи, семейството, етносите и религията под надслов “Моят свят е млад и свободен”.

Първа частна математическа гимназия взе участие в събитието чрез представянето на нашите ученици Ана-Мария Гюрова от 9.клас, Георги Бакърджиев и Габриела Иглева от 11.клас, които бяха придружени от своите учители Ангел Митов и Сийка Рангелова.

Конференцията не е от състезателен характер, но дава възможност на участниците да представят своя кратка интерпретация по поставените проблеми. След това се задават въпроси към участниците и стартира дискусия. Целта на събитието е да се говори за актуални обществени проблеми сред младежите, за да се покаже, че през 21.век не може да има табу по въпросите за насилието. Това е първата стъпка към справянето с агресията под каквато и да е форма.

В конференцията взеха участие общо 9 училища от различни градове на България, а гости и модератори бяха проф.д-р Георги Вълчев-Ректор на СУ “Св. Климент Охридски”, г-н Коста Костов-главен експерт в МОН, доц. д-р Блага Благоева-ръководител катедра „Политология“ в УНСС и д-р Красимир Кънев-Председател на Български Хелзински комитет.

Гостите бяха удивени от възможностите на учениците ни да дискутират конструктивно по актуални социални теми. Представителите от ПЧМГ бяха поканени на още няколко национални форума като поощрение за отличната им изява на конференцията.