НП “Иновации в действие”
От 23 до 26.04.2024 г.  ПЧМГ участва в мобилност по проекта в гр. Велико Търново, представена от четирима деветокласници и двама ръководители.
Участниците посетиха ПМГ “Васил Друмев”, където наблюдаваха иновативно съдържание и проекти създадени в иновативните паралелки.
Деветокласниците Андреа, Димитър, Радост и Филип участваха активно в проведените часове и впечатлиха останалите участници с отношение, съпричастност и адекватни въпроси.
Групата от ПЧМГ се включи в организираните културни мероприятия, както и в събития по случай 100 години от основаването на болярския футболен клуб “Етър”.
Ръководителите, които придружиха групата, са преподавателите по информатика и информационни технологии Диана Петрова и Петя Григорова.