Четири златни, един сребърен медал и още 16 призови места за учениците от ПЧМГ на Пролетните математически състезания. Състезанията се проведоха от 29 до 31 март в гр. София за 5. – 7. клас и в гр. Русе за 8. – 12. клас. Гордеем се с всички, които представиха достойно ПЧМГ на състезанието. Поздравяваме наградените ученици и учителите им!

5. клас
Борис Маринов – първа награда
Асен Илиев – първа награда
Иван Любенов – първа награда
Борис Астарджиев – първа награда
Цветозар Бангачев – трета награда

6. клас
Филип Недялков – златен медал с максимален резултат 26 точки
Дамян Русев – сребърен медал
Мати Джеймисън – първа награда
Ивайло Арбалов – първа награда
Виктор Добриков – втора награда
Николай Величков – втора награда

7. клас
Борис Георгиев – втора награда
Даниел Тодоров – втора награда
Виктория Катеринчева – трета награда

8. клас
Божидар Сакарев, 8. клас – златен медал с максимален резултат 26 точки

9. клас
Андрей Стефанов – златен медал с максимален резултат 26 точки
Аделина Доровска – първа награда
Александър Бангачев – първа награда

11. клас
Милен Шуманов – златен медал
Калоян Цанев – трета награда

12. клас
Виктор Костадинов – първа награда