ЧНУ "АРХИМЕД"

Финансови условия

Финансови условия за предучилищен клас /ПУК/  за учебната 2024/2025 г.

Финансови условия за предучилищен клас /ПУК/
Годишна такса На две вноски На десет вноски
6150 евро 2 х 3225 евро 10 х 665 евро
Срокове за плащане

При еднократно плащане:

От 22.04.2024 г. до 29.04.2024 г.
/при подписване на договора/

Първа вноска:
от 22.04.2024 г. до 29.04.2024 г.

Втора вноска:
до 03.02.2025 г.

Първа вноска:
при подписване на договора.

Останалите вноски:
до 5-то число на текущия месец

Такса храна за предучилищен клас /ПУК/ за учебната 2024/2025 г.

Годишна такса

На две вноски

990 евро

2 х 515 евро

Срокове за плащане

При еднократно плащане:

до 02.09.2024 г.

Първа вноска:
до 02.09.2024 г.

Втора вноска:
до 06.01.2025 г.

screenshot 2024 04 10 at 12.56.21