ЧНУ "АРХИМЕД"

Прием

Частно начално училище “Архимед” отваря своите врати за учебната 2024/2025г. с прием на една паралелка предучилищен клас в сградата на ПЧМГ, на адрес бул. “Ген. Скобелев” №58.

27 март 2024
27 март 2024

Отворени Врати

Отворени врати за ПУК в ЧНУ “Архимед” ще се проведат на 27 март 2024 г. От 18:00ч. в сградата на ПЧМГ, на адрес бул. “Ген. Скобелев” №58.

5 април 2024
i
5 април 2024

Регистрация

За да кандидатствате моля попълнете този формуляр


Платформата ще бъде отворена до 5 април до 17:00ч. След това няма да имате възможност да запишете детето си за участие в прием. 

1 - 17 април 2024
1 - 17 април 2024

Събеседване

Кандидатстването е под формата на събеседване с училищен психолог с продължителност 30 минути. То ще се проведе по предварително утвърден график от 1 април до 17 април, в сградата на ПЧМГ, на адрес бул. “Ген. Скобелев” №58

19 април 2024
l
19 април 2024

Резултати

Резултатите ще бъдат изпратени на кандидатите след 17:00 ч. на 19 април. 

24-25 април 2024
24-25 април 2024

Записване

Срокът за записване на приетите ученици е до 25 април 2024 г. Записването става на място в офиса на училището. 


След изтичане на срока за записване кандидатът губи мястото си. При наличие на останали свободни места, те ще бъдат обявени след 17:00 ч.  на 25 април 2024 г.


Необходими документи за записване:  • Пакет документи от офиса на училището /по образец/.

  • Акт за раждане /за сверяване на данните/.

  • При записване родителят внася капаро в размер на една месечна вноска от таксата за обучение, която не подлежи на възстановяване в случай на отписване на ученика.