Второ класиране за Прием в 5. клас на ПЧМГ

Второ класиране за Прием в 5. клас на ПЧМГ

Второ класиране за прием в 5. клас на ПЧМГ   Записването на приетите ученици е от 8.07.2021 до 18:00 на 12.07.2021 в сградата на ПЧМГ.   Необходими документи за записване:- Удостоверение за завършено начално образование с успех минимум 5.50; – Акт за раждане, за...
Първо класиране за Прием в 8. клас на ПЧМГ

Първо класиране за Прием в 8. клас на ПЧМГ

Първо класиране за прием в 8. клас на ПЧМГ   Записване на приетите ученици е от 6.07.2021 до 18:00 на 22.07.2021 в сградата на ПЧМГ.   Необходими документи за записване:- Удостоверение за завършено основно образование с успех минимум 5.50; – Служебна бележка с...
Второ класиране за Прием в 5. клас на ПЧМГ

Първо класиране за Прием в 5. клас на ПЧМГ

Първо класиране за прием в 5. клас на ПЧМГ   Записване на приетите ученици е от 5.07.2021 до 18:00 на 7.07.2021 в сградата на ПЧМГ.   Необходими документи за записване:- Удостоверение за завършено начално образование с успех минимум 5.50; – Акт за раждане, за...