Училище: “Първа частна математическа гимназия” ООД

Справка за извършени разходи за дейности по възпинание и обучение на ученици към месец март 2022 г.
Справка за извършени разходи за дейности по възпинание и обучение на ученици към месец март 2022 г.