ПЧМГ има успехи в Националното състезание по лингвистика:
  • Виктор Генов – първо място, 5. клас
  • Магдалена Плугчиева – четвърто място, (първа наград), 5. клас
  • Виктория Маринова – сертификат за участие, 6 клас
  • Павел Георгиев –  сертификат за участие, 5 клас
 
Поздравяваме учениците и техните учители!
Националното състезание по лингвистика.
Националното състезание по лингвистика.
Националното състезание по лингвистика.
Националното състезание по лингвистика.