На 13.11.2021 се проведе International Math Challenge 2021, математическо състезание в което участват над 5 000 ученици от 96 държави.

Сара Илиева от 8.А клас (Category 3) и Мартина Илиева от 5.А клас (Category 1) са отличени със златни отличия, с които се награждават топ 10% в съоветната категория.

В рамките на 90 минути участниците трябваше да решат 40 задачи на английски език, които покриват материал за съответната възрастова група по азиатската образователна система.

Отличие на International Math Challenge 2021.