Първо класиране на приетите ученици в 5. клас

 

Първо класиране на приетите ученици в 8. клас

 

За 5 клас

Записването след първото класиране е от 5.07 до 7.07.2022 от 8:30 до 17:00 часа.
Второ класиране ще бъде обявено на 08.07.2022 г. Записването след второ класиране е до 12.07.2022 г. 

На 14.07.2022 г. от 10:00 в ПЧМГ ще се проведе задължителен тест за определяне нивото на владеене на английски език за приетите ученици в 5. клас.

 

За 7 клас
 
Записване  от 05.07.2022 г. до 22.07.2022 г. от 8:30 до 17:00 часа.
 
Необходими документи за записване на приетите ученици:
  • Свидетелство за основно образование
  • Акт за раждане за сверяване на данни