Второ класиране на приетите ученици в 5. клас

Записването след второто класиране е от 8.07 до 12.07.2022 от 8:30 до 17:00.

На 14.07.2022 г. от 10:00 в ПЧМГ ще се проведе задължителен тест за определяне нивото на владеене на английски език за приетите ученици в 5. клас.