С прискърбие ви съобщаваме, че ни напусна нашата многоуважаема и обичана инж. Марияна Влъчкова, основател на ЧНУ "Питагор", ЧОУ "Питагор" и директор и основател на ПЧМГ.

Новини за курсове

За 1., 2., 3., 5. и 6. клас

Третият модул на курсовете на ПЧМГ за учебната 2020/2021 година започва от 12 април по обявения график.

На този етап заниманията ще продължат да се провеждат онлайн.

 

Записването за трети модул става чрез заплащане на таксата в срок от

25.03.2021 г. до 11.04.2021 г.

 

За 4. и 7. клас

     Третият модул на курсовете на ПЧМГ за учебната 2020/2021 година започва от 12 април по обявения график.

На този етап заниманията ще продължат да се провеждат онлайн.

 

Стандартно третият модул на курса има 6 занимания и завършва през последната учебна седмица на месец май. 

Поради удължаване на учебната година до 30.06.2021 и евентуално изтегляне на състезанията и изпитите от календара на по-късни дати е невъзможно провеждането на интензивен курс. За по-ефективна подготовка предлагаме втори вариант на третия модул, който се състои от 9 занимания (има 3 допълнителни занимания през месец юни, в които ще се прави обобщение и преговор на материала и ще се решават тестове).

Записването за трети модул става чрез заплащане на таксата в срок от

25.03.2021 г. до 11.04.2021 г.

BulgarianEnglish