С прискърбие ви съобщаваме, че ни напусна нашата многоуважаема и обичана инж. Марияна Влъчкова, основател на ЧНУ "Питагор", ЧОУ "Питагор" и директор и основател на ПЧМГ.

курсове

СИСКО Мрежова академия при ПЧМГ

 Курсове по програма CCNA Routing and Switching

CCNA Routing and Switching е най-новата CCNA програма на СИСКО мрежовите академии. Програмата въвежда в основите на компютърните мрежи и тяхното администриране като разглежда концепции като физическа и логическа организация на компютърна мрежа, IPv4 и IPv6, безжични мрежи, сигурност, маршрутизиращи протоколи.
Четирисеместриалната програма подготвя курсистите за успешно полагане на унифициран международен сертификационен CCNA тест.

През 2019/2020 уч. година мрежовата академия при ПЧМГ стартира отново първия от четирите курса по програмата – CCNAR&S: IntroductiontoNetworks. Курсът е отворен както за ученици на ПЧМГ, така и за ученици от други училища с базова компютърна грамотност. Капацитетът на една група е 12 ученици.

Занятията ще се провеждат всяка събота от 09:00 до 12:00 часа в Каб. 2.

Продължителност: 90 уч. часа
Цена: 540 лв. с ДДС
Начална дата:  05.10.2019 г.

За контакти и записване: Николина Николова (nnikolova@fmi.uni-sofia.bg)