Всяка година “Успелите деца на България” – проект на Фондация “Димитър Бербатов” отличава само по един ученик от България в областите “Наука”, “Спорт” и “Изкуства” в три възрастови групи – I до IV клас; V до V I I клас и IX до XII клас за постиженията му от предходната година.
На 08.10.2022 г. Мартина Илиева беше удостоена със Сертификат и статуетка за Лауреат на Голямата награда за постижения в област Наука през 2021 г. за ученици от V до VIII клас.
През 2021 г. Марти беше един от тримата финалисти за Голямата награда в област Наука.
През 2020 г. Марти отново беше Лауреат на Голямата награда за постижения в област Наука през 2019 г. за ученици от I до IV клас.
Мартина от шести клас - успялото дете на България.