Математически предизвикателства 29 май 2022 – ОТГОВОРИ и РЕЗУЛТАТИ

Окончателни резултати 3. клас 

Окончателни резултати 4. клас 

Окончателни резултати 5. клас

Окончателни резултати 6. клас

Окончателни резултати 7. клас 

Контестациите ще се проведат от 16:30 до 17:30 в 3 кабинет на ПЧМГ.
Награждаването е от 18:00 в ПЧМГ.

Отговори на задачите от състезанието Математически предизвикателства 29 май 2022 г.
Отговори на задачите от Математически предизвикателства 29 май 2022 г.
Отговори на задачите от състезанието Математически предизвикателства 29 май 2022 г.