Окончателни резултати 3. клас 

Окончателни резултати 4. клас 

Окончателни резултати 5. клас

Окончателни резултати 6. клас

Окончателни резултати 7. клас 

Контестациите ще се проведат от 15:30 до 16:30 за  3. и 4. клас и от 16:30 до 17:30 за 5., 6. и 7. клас при спазване на мерки за безопасност и влизане по един.
Награждаването е от 18:00 в двора на ПЧМГ.

 

 

 

Отговори на задачите

Математически предизвикателства – отговори и предварителни резултати за 3. и 4. клас.
Математически предизвикателства – отговори и предварителни резултати за 5. и 6. клас.
Математически предизвикателства – отговори и предварителни резултати за 7. клас.