На 14 ноември 2019 година педагогически специалисти и ученици от СУ “Христо Ботев“ Козлодуй участваха в мобилност по договор за сътрудничество и обмяна на иновации по НП “Иновации в Действие“ като посетиха иновативното училище Първа частна математическа гимназия в град София.
Целите на мобилността бяха:
• Подкрепа за създаване на култура на иновациите в училище, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците чрез пряк обмен и популяризиране на иновативни практики и продукти с училището- партньор.
• Разширяване на познанията за иновации и подготовка за включване в мрежа на
иновативните училища на СУ „Христо Ботев“, гр. Козлодуй.
• Създаване на контакти с училище, което има сходни предизвикателства, идеи за решения, общи цели, възможности и желания за обмен на нововъведения. При проведената мобилност учители и ученици присъстваха в реалната учебна среда и наблюдаваха иновативни и успешни въведения в учебната работа по природни науки – Човекът и природата, химия и ООС, физика
и астрономия, информатика и информационни технологии, английски език, математика. Представени бяха иновативни продукти в хартиен вариант и в електронна среда.
Проведоха се работни срещи между учителите от училището– домакин и учителите от СУ “Христо Ботев“ Козлодуй , посветени на иновативните подходи в учебната работа по чужди езици, информатика и ИТ и природни науки. Мобилността приключи с рефлексия на проведеното посещение.
В рамките на обмена екипите от партньорските училища работеха в дух на партньорство и равнопоставеност, споделиха свои намерения за бъдещо съвместно развитие на иновационните процеси в организациите си.