На 22 януари 24 ученици от 10, 11 и 12 клас на Първа частна математическа гимназия заминават за Страсбург, където ще участват в работата на Европейския парламент. Събитието е част от Програмата „Евроскола“, която има за цел да насърчава младите граждани на континента да опознаят една от най-значимите европейски институции.

Учениците на ПЧМГ ще прекарат един ден в ЕП. По време на своето посещение те ще се включат чрез симулирани заседания в дейността на комисиите и в пленарни заседания, ще разискват и разиграват гласуване по въпроси от интерес за Европейския съюз в рамките на „Младежкия европейски парламент“. В инициативата участват около 500 европейски ученици, а дебатите се водят основно на френски и английски език.

От мига, в който пристигнат в ЕП в Страсбург, младежите престават да представляват своето училище и стават част от многоезична общност, олицетворяваща с пъстротата си националните и лингвистични особености на ЕС. Необикновеният урок на този ден е в подкрепа на европейското гражданско образование. Отдавайки дължимото уважение към културните и езиковите различия между държавите-членки, преживяването допринася и за развитието на чувство за общност и на европейско съзнание.
Пътуването до Страсбург и посещението в ЕП са награда от регионално състезание по програма „Евроскола“, което отбор от наши ученици –Андреа, Дария, Виолина, Борис и Лора, с ръководител госпожа Сийка Рангелова, спечели през юни 2019 г.