Вторият модул на курсовете на ПЧМГ за учебната 2020/2021 година започва в първата учебна седмица на месец януари по обявения график.

На този етап заниманията ще продължат да се провеждат онлайн.

 

Записването за втори модул става, чрез заплащане на таксата в срок от 14.12.2020 г. до 5.01.2021 г.