От тази година училищният клуб към Български младежки Червен кръст /БМЧК/ беше обновен благодарение ентусиазма и усилията на 11. клас с координатор Александра Нисторова.

Тя сподели: “Вече представихме пред наши съученици от различни класове няколко презентации на тема “Проблемът. Трафикът на хора.” и проведохме обучение по проблема с ХИВ и СПИН, във връзка с Международния ден за борба с ХИВ/СПИН – 1 декември. “
Очакват се нови инициативи от клуба, които вече са в процес на планиране.