Седмокласничката ни Мария Касия Петрова получи отлична оценка (6.00) на Национален кръг от олимпиадата по история и цивилизация, а нейният съученик Божидар Ризов също е отличник с 5.50.
С отлични резултати на Областния кръг са Борис Петринин от 5.клас, Виктор Генов от 6.клас, Виктор Христов и Калоян Цанев от 9.клас, като Калоян е първи в списъка на участниците от София- област.
Поздравления за успехите на нашите прекрасни ученици, както и за отдадената работа на тяхната преподавателка, г-жа Светла Иванова.

Гордеем се с вас!

Седмокласничката ни Мария Касия Петрова получи отлична оценка (6.00) на Национален кръг от олимпиадата по история и цивилизация.
Божидар Ризов също е отличник с 5.50 на Национален кръг от олимпиадата по история и цивилизация.