Окончателни резултати от Математически предизвикателства 2023:

3. клас

4. клас

5. клас

6. клас

7. клас

Контестациите ще се проведат от 16:30 до 17:30 в 3 кабинет на ПЧМГ.
Награждаването е от 18:00 в ПЧМГ.
*Верният отговор на 14 задача в 4. клас е 15.

*Верният отговор на 19 задача в 4. клас е 1015. Работите са преразгледани. Няма промяна в резултатите и класирането. 

 

Отговори на въпросите от Математически предизвикателства 28 май 2023 година.

Отговори на Математически предизвикателства 2023 г.
Отговори на Математически предизвикателства 2023 г.
Отговори на Математически предизвикателства 2023 г.