17 пълни стотици по математика в седми клас и четири в десети!
Седмокласниците на ПЧМГ постигнаха общ резултат от 95.23 т. по математика, като имаме 17 ученици постигнали пълни 100 точки и още 32 ученици, постигнали между 99.5 и 95 точки! Средният успех по БЕЛ за НВО 7.клас в ПЧМГ е 87.03 , като най-висок резултат там е 99.5, а над 90 точки са постигнали 34 от всички 73 ученици. Поздравяваме седмокласниците и техните учители и им пожелаваме успех в следващия образователен етап!
Десетокласниците също са отличници на НВО! Четирима от тях имат 100 точки по математика, а още петима са постигнали резултат между 99.75 и 98.50. Випускът се състои от 29 души. Поздравления за всички тях и за техните преподаватели!
Отлични резултати на учениците от ПЧМГ на НВО 2023.
Отлични резултати на учениците от ПЧМГ на НВО 2023.