През месец ноември в Първа частна математическа гимназия беше извършена проверка от Национален инспекторат по образованието, целяща да установи качесвото на обучение в институцията. Експертите се срещнаха с нашите учители, ученици и родители, наблюдаваха учебни часове и извършиха цялостен мониторинг на учебния процес.

Постигнатите отлични резултати във всички категории: „Образователен процес“, „Управление“ и „Институционална среда“, потвърдиха, че ПЧМГ е сред водещите учебни заведения в София. Този успех говори за нивото на подготовка и значимостта на постигнатото в нашето училище. Той обаче не би бил възможен без ежедневните усилия на всички колеги, трудещи се за доброто име на институцията, както и на оказваната подкрепа от родители и ученци.

Благодарим на всички, колеги, родители и ученици, допринесли за отличната оценка, и си пожелаваме да продължаваме да надхвърляме очакванията с усърдие и всеотдайност.