Съвсем по Питагоровски успехите на математическата ни гимназия се простират вече и в областта на философията. Отлично представяне на Ема Христова (10. клас) на националния кръг по философия дава основи за развитие на бъдещия отбор по философия на ПЧМГ. Благодарим на г-жа Сийка Рангелова за вдъхновението и подкрепата.