Първо класиране на приетите ученици в 5. клас

Записването на учениците приети след първо класиране е от 4.07 до 07.07.2023 г. от 8:00 до 17:30.

Необходими документи за записване:

  • Удостоверение за успешно завършен предходен клас;
  • Копие от акта за раждане;

На 14.07.2023 г. от 10:00 в ПЧМГ ще се проведе тест за определяне нивото на владеене на английски език. Той е задължителен за всички новозаписани в ПЧМГ ученици.