Първото класиране е извършено по входящ номер от заявлението за кандидатстване в ПЧМГ.

Първо класиране на приетите ученици в 8. клас

Приетите на първо класиране ученици по ПЪРВО желание, в периода от 10.07 до 14.07.2023 г. от 8:00 до 17:30 ч., се записват в 8 клас в профила, в който са приети. Ако ученикът не са запише, мястото му НЕ се запазва и се обявява като свободно за второ класиране. 

Необходими документи за записване:

  • Удостоверение за успешно завършен предходен клас;
  • Копие от акта за раждане;

Учениците, които са класирани по ВТОРО или ТРЕТО желание и не са удовлетворени от класирането си на първия етап, следва да подадат заявление за участие във второ класиране от 13.07. до 14.07.2023 г..  Желанията НЕ се пренареждат и кандидатът може да се класира на втори етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

На 21.07.2023 г. от 10:00 в ПЧМГ ще се проведе тест за определяне нивото на владеене на английски език. Той е задължителен за учениците, които ще изучават първи чужд език английски и са новозаписани в ПЧМГ.